მხატ­ვა­რი, რო­მე­ლიც ქმარ­მა ორ­ჯერ აღ­მო­ა­ჩი­ნა
font-large font-small
მხატ­ვა­რი, რო­მე­ლიც ქმარ­მა ორ­ჯერ აღ­მო­ა­ჩი­ნა
თო­ჯი­ნებს ბავ­შ­ვი­ვით ეფე­რე­ბა და ელა­პა­რა­კე­ბა


"აზ­რე­ბი თა­ვი­სით მო­დის, არ ვფიქ­რობ რა დავ­ხა­ტო. უცებ ვდგე­ბი და ვიწყებ ხატ­ვას, ტი­ლო­ზე ისე გად­მო­მაქვს ნა­აზ­რე­ვი, რომ არ ვი­ცი, სა­ბო­ლო­ოდ რა გა­მო­მი­ვა. ერ­თა­დერ­თი, რაც მჭირ­დე­ბა, მუ­შა­ო­ბის დროს სიწყ­ნა­რეა, ფიქ­რე­ბი რომ არ გა­მე­ფან­ტოს. რო­ცა ვას­რუ­ლებ, მე­რე პა­ტა­რა ბავ­შ­ვი­ვით ვე­ფე­რე­ბი. ყო­ველ­თ­ვის ბო­ლო ნა­მუ­შე­ვა­რი ყვე­ლა­ზე მე­ტად მომ­წონს და მგო­ნია, რომ ის ყვე­ლა­ზე კარ­გია, ჩე­მი არც ერ­თი ნა­ხა­ტი, არც ერ­თი ნივ­თი ერ­თ­მა­ნეთს არ ჰგავს, რაც ძა­ლი­ან მა­ხა­რებს", - ამ­ბობს მხატ­ვა­რი სვეტ­ლა­ნა ჭო­ჭუა და თა­ვის ნა­მუ­შევ­რებს მათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­ნებს. რო­გორც კი მის სახ­ლ­ში ფეხს შედ­გამ, მა­შინ­ვე ხვდე­ბი, რომ შე­მოქ­მე­დის სახ­ლ­ში ხარ.

შე­მოქ­მედ ადა­მი­ა­ნებს მდი­და­რი ფან­ტა­ზია და მარ­ჯ­ვე ხე­ლე­ბი რომ აქვთ, ამა­ში მი­სი ნა­მუ­შევ­რე­ბი უთუ­ოდ და­გარ­წ­მუ­ნებთ. ოთა­ხე­ბის კედ­ლებს მი­სი შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ნა­ტურ­მორ­ტე­ბი და პე­ი­ზა­ჟე­ბი ამ­შ­ვე­ნებს, მის ნა­ხა­ტებ­ში ყვე­ლა ფერს აღ­მო­ა­ჩენთ, გა­მორ­ჩე­უ­ლი ფე­რი არ აქვს. გარ­და ნა­ხა­ტე­ბი­სა, იქ უამ­რავ სა­ინ­ტე­რე­სო ნივთს წა­ვაწყ­დი სვე­ტას ხე­ლით შექ­მ­ნილს.
ახალ­გაზ­რ­და ქა­ლი დე­კო­რა­ტი­ულ თი­ხა­ზეც მუ­შა­ობს და ულა­მა­ზე­ს ნა­მუ­შევ­რებს ქმნის.
სვეტ­ლა­ნა აფხა­ზეთ­ში, კერ­ძოდ ოჩამ­ჩი­რე­ში და­ი­ბა­და, 3 წლის იყო, მი­სი მშობ­ლე­ბი საცხოვ­რებ­ლად პე­ტერ­ბურ­გ­ში რომ წა­ვიდ­ნენ. სწო­რედ იქ გა­იც­ნო მო­მა­ვა­ლი მე­უღ­ლე, თე­მურ ჭო­ჭუა და სა­ბო­ლო­ოდ ისევ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუნ­და.

სვეტ­ლა­ნა ჭო­ჭუა:

- 1991 წლი­დან თბი­ლის­ში ვარ, ჩე­მი მშობ­ლე­ბიც აქ ჩა­მო­ვიდ­ნენ, რად­გან მა­მა­ჩემს ძა­ლი­ან უყ­ვარს სა­ქარ­თ­ვე­ლო. მე­რე ისევ გა­და­იკ­ვე­თა ჩე­მი და თე­მუ­რის გზე­ბი და ჩვენ დავ­ქორ­წინ­დით. მშობ­ლე­ბი ისევ დაბ­რუნ­დ­ნენ პე­ტერ­ბურ­გ­ში და ახ­ლა იქ არი­ან.

- ხატ­ვა რო­დის და­იწყეთ?

- ბავ­შ­ვო­ბი­დან ვხა­ტავ. ხატ­ვა ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ფე­რია, მის გა­რე­შე არ­სე­ბო­ბა არ შე­მიძ­ლია, სწო­რედ ამი­ტომ ავირ­ჩიე ეს პრო­ფე­სია. პე­ტერ­ბურ­გ­ში ვსწავ­ლობ­დი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ძნე­ლია მხატ­ვ­რო­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, ჯერ­ჯე­რო­ბით პერ­სო­ნა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნის მოწყო­ბა ვერ შევ­ძე­ლი, არა­და, ძა­ლი­ან მინ­და ჩე­მი ნა­მუ­შევ­რე­ბი ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ნა­ხოს და შე­ა­ფა­სოს. გარ­და მხატ­ვ­რო­ბი­სა, თი­ხა­ზეც ვმუ­შა­ობ, ჩე­მით შე­ვის­წავ­ლე და დე­კო­რა­ტი­უ­ლი თი­ხის­გან სა­ავ­ტო­რო თო­ჯი­ნებს ვა­კე­თებ. ფა­ი­ფუ­რის თო­ჯი­ნე­ბი ყვე­ლას მოს­წონს და მი­ხა­რია, რომ ჩე­მი შექ­მ­ნი­ლი არც ერ­თი თო­ჯი­ნა ერ­თ­მა­ნეთს არ ჰგავს. თი­ხა­ზე მუ­შა­ო­ბა წლე­ბის წინ და­ვიწყე. ყვე­ლა­ფე­რი ლა­მა­ზი მიყ­ვარს. აქ რა­საც ხე­დავთ, კე­რა­მი­კუ­ლი თი­ხით მაქვს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი, კარ­გია ნამ­დ­ვილ თი­ხა­ზე მუ­შა­ო­ბა, მაგ­რამ ღუ­მე­ლი არ მაქვს, თი­ხის გა­მოწ­ვა რომ შევ­ძ­ლო.

- გარ­და თო­ჯი­ნე­ბი­სა, უამ­რა­ვი სხვა ლა­მა­ზი ნივ­თი გაქვთ თი­ხის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი, ძნე­ლია მას­ზე მუ­შა­ო­ბა?

- მხატ­ვ­რის­თ­ვის არ არის თი­ხა­ზე მუ­შა­ო­ბა ძნე­ლი, სის­ტე­მა­ტუ­რად ვამ­ზა­დებ ფუ­ლის ჩა­საყ­რელ სხვა­დას­ხ­ვა ფორ­მის და ზო­მის ყუ­ლა­ბას, ასე­ვე, სამ­კა­უ­ლე­ბის ჩა­სა­დებ ყუ­თებს და ნიღ­ბებს.

- თქვე­ნი ნა­ხა­ტე­ბი იყი­დე­ბა?

- ყვე­ლა­ზე კარ­გად ძვე­ლი თბი­ლი­სის ხე­დე­ბი იყი­დე­ბა, ძი­რი­თა­დად უცხო­ე­ლე­ბი ყი­დუ­ლო­ბენ. მა­ღა­ზი­ა­ში ვა­ბა­რებ. არ შე­მიძ­ლია ტრა­ფა­რე­ტუ­ლად ვხა­ტო. ტრი­დე­ზე ვმუ­შა­ობ და ასე­თი ნა­ხა­ტე­ბი უფ­რო მე­ტად მოს­წონთ. რა გან­წყო­ბა­ზეც ვარ, იმის მი­ხედ­ვით ან ვხა­ტავ, ან თი­ხის­გან ვძერ­წავ. რაც მთა­ვა­რია, ჩე­მი მე­უღ­ლე და ვა­ჟი, ძა­ლი­ან მიწყო­ბენ ხელს მუ­შა­ო­ბა­ში. ახ­ლა ვა­პი­რებ ჩე­მი სა­ი­ტი გა­ვა­კე­თო, ამა­ში ვა­ჟი და­მეხ­მა­რე­ბა, ის პროგ­რა­მის­ტია. რა­საც ვქმნი, ყვე­ლა­ფერს გუ­ლით ვა­კე­თებ და მას­ში მთელ ენერ­გი­ას ვდებ.

- ძა­ლი­ან უცხოა თქვე­ნი პუ­ფი, რო­გორც ჩანს, ესეც თქვე­ნი შექ­მ­ნი­ლია...

- დი­ახ, ყო­ველ­თ­ვის ვცდი­ლობ, რომ ორი­გი­ნა­ლუ­რი იყოს ყვე­ლა ნივ­თი, რაც სახ­ლ­ში მაქვს. ეს პუ­ფი ჩე­მი ხე­ლით გა­ზე­თე­ბის­გან გა­ვა­კე­თე, პუ­ფის შიგ­ნით ბოთ­ლე­ბი ჩა­ვა­ლა­გე, მყარი რომ ყო­ფი­ლი­ყო, მე­რე დავ­ჭე­რი გა­ზე­თის ფურ­ც­ლე­ბი და ბო­ლოს შევ­ღე­ბე, სა­ბო­ლო­ოდ ასე­თი ლა­მა­ზი გა­მო­ვი­და.

თე­მურ ჭო­ჭუა, სვეტ­ლა­ნას მე­უღ­ლე:

- სვეტ­ლა­ნა მარ­თ­ლა სა­ო­ცა­რი ადა­მი­ა­ნია და სახ­ლ­ში ყვე­ლა­ფერს მი­სი ხე­ლი ეტყო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თ­ვის და­უ­ჯე­რე­ბე­ლია, მაგ­რამ მეტ­ლა­ხიც კი თა­ვი­სი ხე­ლით და­ა­გო ბი­ნა­ში, შპა­ლე­რიც გა­მოც­ვა­ლა, იატა­კიც მო­ხე­ხა და ლა­ქიც მი­სი წას­მუ­ლია. სულ ფუს­ფუ­სებს, უნ­და, რომ ყვე­ლა­ფერს მი­სი ხე­ლი ეტყო­ბო­დეს. მუდამ სი­ახ­ლის ძი­ე­ბა­შია და ძა­ლი­ან ბედ­ნი­ე­რია, რო­ცა სა­ბო­ლოო შე­დეგს ნა­ხუ­ლობს. ყვე­ლა­ნა­ი­რად ხელს ვუწყობ, თა­ვი­სი საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე რომ აკე­თოს. ძი­რი­თა­დად დღის სა­ა­თებ­ში ხა­ტავს, რად­გან შუ­ქი სჭირ­დე­ბა ხატ­ვას. მუ­ზა რომ მოს­დის, ცდი­ლობს გან­მარ­ტოვ­დეს, მთლი­ა­ნად თა­ვის საქ­მე­შია ჩარ­გუ­ლი და მთელ სულ­სა და გულს აქ­სოვს მას­ში. მარ­თ­ლა ყვე­ლა­ფე­რი ეხერ­ხე­ბა, ხე­ლო­ვა­ნია, პი­ა­ნი­ნო­ზეც მშვე­ნივ­რად უკ­რავს, კარ­გად მღე­რის. ძერ­წავს, ძალ­ზე ინ­ტე­რე­სი­ა­ნია და სულ ახ­ლის ძი­ე­ბა­შია. ორი­გი­ნა­ლუ­რი უყ­ვარს ყვე­ლა­ფე­რი. ბუ­ნე­ბით რო­მან­ტი­კუ­ლი ადა­მი­ა­ნია. თა­ვი­სი ხე­ლით გა­კე­თე­ბულ ფა­ი­ფუ­რის თო­ჯი­ნებს ბავ­შ­ვი­ვით ეფე­რე­ბა და ელა­პა­რა­კე­ბა. მე­ტალ­ზეც ასე­ვე წარ­მა­ტე­ბით მუ­შა­ობს, ალ­ბათ შე­ამ­ჩ­ნევ­დით მე­ტა­ლის­გან დამ­ზა­დე­ბულ მის ნივ­თებს, ფე­რა­დი შუ­შე­ბის­გან ამ­ზა­დებს რა­ღა­ცებს და სკულ­პ­ტუ­რე­ბიც მრავ­ლად აქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი.
GzaPress
- მე­უღ­ლე თურ­მე პეტერბურგში გა­გიც­ნი­ათ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ცხოვ­რე­ბა არ გა­უ­ჭირ­და?

- მა­შინ მა­ტა­რე­ბელ­ში შემ­თხ­ვე­ვით შევ­ხ­ვ­დი მა­მა­მისს და რომ გა­ი­გო ქარ­თ­ვე­ლი ვი­ყა­ვი, ძა­ლი­ან გა­უ­ხარ­და, სახ­ლ­ში დამ­პა­ტი­ჟა. ოჩამ­ჩი­რე­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი ტკბი­ლად ახ­სოვ­და და ქარ­თ­ვე­ლებს ხში­რად ეპა­ტი­ჟე­ბო­და თა­ვის სახ­ლ­ში. მეც ასე აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი მათ­თან, მა­შინ­ვე მო­მე­წო­ნა მი­სი ქა­ლიშ­ვი­ლი, მაგ­რამ სტუ­მა­რი ვი­ყა­ვი და რას ვიტყო­დი. მე­რე დავ­მე­გობ­რ­დით, მაგ­რამ მა­ლე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბამ მო­მი­წია. ვი­ცო­დი, რომ მი­სი ოჯა­ხი სო­ხუმ­ში აპი­რებ­და დაბ­რუ­ნე­ბას. ხში­რად ვფიქ­რობ­დი მას­ზე. კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბა მა­შინ არ იყო. ერ­თხელ ჩემს ძმას ვთხო­ვე პეტერბურგში მო­ე­კითხა მი­სი ოჯა­ხი. შე­ვიტყ­ვე, რომ ისი­ნი საცხოვ­რებ­ლად თბი­ლის­ში გა­და­სუ­ლან. ასე აღ­მო­ვა­ჩი­ნე ხელ­მე­ო­რედ სვე­ტა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა თან­და­თან გრძნო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­და და ყვე­ლა­ფე­რი ქორ­წი­ნე­ბით დას­რულ­და. ახ­ლა დი­დი შვი­ლი გვყავს და ვცხოვ­რობთ ბედ­ნი­ე­რად. ძა­ლი­ან მინ­და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყოს სვე­ტა და მი­სი ნა­მუ­შევ­რე­ბი ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ნა­ხოს.
პ.ს მარ­თ­ლაც ორი­გი­ნა­ლუ­რი და ლა­მა­ზია მი­სი ნა­მუ­შევ­რე­ბი. მარ­ჯ­ვე ხე­ლე­ბით რომ ბევ­რი რა­მის შექ­მ­ნა შე­იძ­ლე­ბა, ეს ნათ­ლად ჩანს მი­სი შექ­მ­ნი­ლი თი­თო­ე­უ­ლი ნივ­თის ხილ­ვი­სას. ჩვენ კი ის­ღა დაგ­ვ­რ­ჩე­ნია, წარ­მა­ტე­ბე­ბი ვუ­სურ­ვოთ მას.თეა ხურ­ცი­ლა­ვა
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მუსიკოსი, მხატვარი, მწერალი - ახალგაზრდა ქართველი სტუდენტის წარმატებები
ლარა იანი - მოდელი, რომელიც მილანში ცხოვრებამ შეცვალა
თიკო მოსემღვდლიშვილი სიყვარულსა და თავისუფლებაზე
"ჩეკისტებთან ერთსაათიანი კონსილიუმი ნიკოს მეუღლეს თმის გათეთრებად დაუჯდა"
მოსკოვის ცნობილი თეატრი, "სოვრემენნიკი", თბილისს პირველად 1961 წელს ესტუმრა.
"თუ სურვილი ქმედებაშიც აისახება, საბოლოო ჯამში, მიდიხარ მიზნამდე"
კვირის სიახლეები
კოალიციამ აშშ-ის მეთაურობით სირიაზე ავიადარტყმები მიიტანა - როგორ ეხმაურება ვლადიმერ პუტინი მომხდარს?
14 აპრილს გამთენიისას საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის შემადგენლობაშიც აშშ, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი შედის, სირიაში გარკვეულ ობიექტებზე დარტყმა მიიტანეს.
0 კომენტარი
"მეზობლებს კარზე კაკუნი რომ არ აეტეხათ, იმ არაკაცს შეიძლება, დედასთან ერთად, ბავშვებიც დაეხოცა"
ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი საზარელი მკვლელობის ახალი დეტალები
0 კომენტარი
საინტერესო დეტალები მსოფლიო ვარსკვლავებთან მუშაობის შესახებ
ქართულ სამზარეულოსა და კულტურაზე შეყვარებული გორან ბრეგოვიჩი
0 კომენტარი
"არ მინდა, ჩემმა შვილმა გაიგოს, რას ვსაქმიანობ" - ყოფილი ბიზნესლედი, რომელიც სასაფლაოების დამლაგებლად მუშაობს
38 წლის სასიამოვნო გარეგნობის ქალბატონი (რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა) 2 წელია, ქალაქ რუსთავის სასაფლაოზე, საფლავების მომვლელია.
2 კომენტარი
სასამართლოში ნასროლი ბოთლი და გზა იურისტობიდან დიზაინერობამდე
დიზაინერობა 25 წლის ასაკში გადაწყვიტა და საბოლოოდ თქვა უარი იურისტობასა და ჟურნალისტობაზეც.
3 კომენტარი
ნანუკა ჟორჟოლიანმა ეფექტური და ჯანსაღი დიეტის რეცეპტი გაამხილა
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
4 კომენტარი
"დედამ ტელეფონში მითხრა, ჟენია დავკარგეთო და ყურმილიც გაითიშა... ისინი იღუპებოდნენ და მე ვერ ვუშველე"

25 მარტი მეორეკლასელი დარინასთვის ერთ-ერთი ლამაზი დღე უნდა ყოფილიყო, რომელსაც მეგობრის დაბადების დღეზე გასართობ ცენტრში გაატარებდა, თუმცა ყველაფერი ტრაგედიით დასრულდა... სავაჭრო-გასართობ ცენტრში მოულოდნელად ხანძარი გაჩნდა, შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა და მძიმედ დაშავდა.

1 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
უსინათლო ფეხბურთელთა პრობლემები და სპორტის მინისტრის შანსი
ახლახან სრულიად შემთხვევით გავიგე, რომ უსინათლო ბიჭები ფეხბურთს თამაშობენ და რომ ამ ჩემთვის სრულიად უცნობ სპორტის სახეობას ქართველი ახალგაზრდებიც მისდევენ.
0 კომენტარი
"თამარ მეფე იალბუზზე ცხოვრობდა" - ეროვნული გამოცდების "სალაღობო მაგალითები"
"ტარიელმა თავისი საცოლის საქმრო მოკლა და თვითონ ვეფხვის ტყავი ჩაიცვა, რომ მტერს ვეღარ ეცნო"
7 კომენტარი
მეფუტკრე გოგონა თონეთიდან
"მთვრალი ფუტკრები მეზობელ სკებს დაერევიან, მთელ თაფლს შენკენ გამოზიდავენო"
9 კომენტარი