რა­ტომ უნ­და ჰქონ­დეს გუ­რუ­ლე­ბის ექიმს იუმო­რის გრძნო­ბა? - პროფესიული კურიოზები
font-large font-small
რა­ტომ უნ­და ჰქონ­დეს გუ­რუ­ლე­ბის ექიმს იუმო­რის გრძნო­ბა? - პროფესიული კურიოზები
შენ რომ გაქვს ხე­ლი ჩემ­ზე შეჩ­ვე­უ­ლი, ისე არ თქვას კაც­მა არა­ვი­ნო

სას­წ­რა­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ექი­მებს ყო­ველ­დღი­უ­რად უამ­რავ გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე უწევთ გას­ვ­ლა. ეს ის რგო­ლია, რო­მელ­საც ყვე­ლა­ზე რთულ, ზოგ­ჯერ კრი­ტი­კულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში უხ­დე­ბა მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა და "სას­წ­რა­ფოს" ექი­მის ოპე­რა­ტი­ულ მოქ­მე­დე­ბა­ზეა ხში­რად ადა­მი­ა­ნის სი­ცოცხ­ლე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ექი­მის პრო­ფე­სია მარ­თ­ლაც ყვე­ლა­ზე სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო და რთუ­ლია, ხში­რად შემ­თხ­ვე­ვის ად­გილ­ზე გა­სუ­ლე­ბი სა­ხა­ლი­სო ამ­ბებ­საც აწყ­დე­ბი­ან და სას­წ­რა­ფო დახ­მა­რე­ბის ბრი­გა­დებ­ში ყო­ველ­თ­ვის აქვთ გა­და­ნა­ხუ­ლი უწყი­ნა­რი ხუმ­რო­ბე­ბი. გუ­რუ­ლე­ბის ენაკ­ვი­მა­ტო­ბის ამ­ბა­ვი სა­ყო­ველ­თა­ო­დაა ცნო­ბი­ლი. ჩვე­ნი რეს­პონ­დენ­ტი, ლე­ვან მეგ­რე­ლიშ­ვი­ლი 16 წე­ლია, ჩო­ხა­ტა­ურ­ში სას­წ­რა­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ექი­მად მუ­შა­ობს და გა­სახ­სე­ნე­ბე­ლი და მო­სა­ყო­ლიც ბევ­რი აქვს. პა­რა­ლე­ლუ­რად, ორ სხვა­დას­ხ­ვა კლი­ნი­კა­ში თე­რა­პევ­ტად მუ­შა­ობს და გუ­რუ­ლებ­საც ძა­ლი­ან უყ­ვართ ექი­მი ლე­ვა­ნი. ის ამ­ბობს, რომ გუ­რულ პა­ცი­ენ­ტებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა იოლი არ არის და აუცი­ლე­ბე­ლია, ექიმს იუმო­რის გრძნო­ბაც ჰქონ­დეს. რო­გორც ტი­პუ­რი გუ­რუ­ლი, თვი­თო­ნაც ენაწყ­ლი­ა­ნი მო­სა­უბ­რე აღ­მოჩ­ნ­და.


ლე­ვან მეგ­რე­ლიშ­ვი­ლი:
- გუ­რუ­ლებს უყ­ვართ ექი­მე­ბი და ყვე­ლა გუ­რულს უნ­და, რომ მი­სი შვი­ლი ექი­მი გახ­დეს. ჩვენს დროს ექი­მი თუ გა­მოხ­ვი­დო­დი, ეს დი­დი პა­ტი­ვი იყო ოჯა­ხის­თ­ვის. ყვე­ლა არ­წ­მუ­ნებ­და თა­ვის შვილს, ექი­მის პრო­ფე­სი­ას და­უფ­ლე­ბო­და. ასე­ვე იყ­ვ­ნენ ჩე­მე­ბიც: დე­და­ჩემს, მა­მი­დებს, დე­ი­დებს, ყვე­ლას უნ­დო­და, ექი­მი ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი. მე სულ სხვა მი­ზე­ზით ავირ­ჩიე ეს პრო­ფე­სია. ბავ­შ­ვო­ბა­ში ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი მქონ­და და ამი­ტომ გა­დავ­წყ­ვი­ტე ექი­მო­ბა, რომ მე­რე ჩე­მი თა­ვის­თ­ვის მი­მე­ხე­და. გა­მო­ვი­და, ამით ჩე­მებ­საც სურ­ვი­ლი ავუს­რუ­ლე და გა­ვა­ხა­რე. 2001 წლი­დან ჩო­ხა­ტა­ურ­ში "სას­წ­რა­ფოს" ექი­მად ვმუ­შა­ობ. ისე, გუ­რი­ა­ში მუ­შა­ო­ბის დაწყე­ბა იოლი ნამ­დ­ვი­ლად არ არის. გუ­რუ­ლებ­თან რომ გქონ­დეს ურ­თი­ერ­თო­ბა და იმუ­შაო, შე­სა­ბა­მი­სი იუმო­რიც უნ­და გქონ­დეს, სხვა­ნა­ი­რი მიდ­გო­მა უნ­დათ გუ­რუ­ლებს. კარ­გი ხალ­ხია, ძა­ლი­ან თბი­ლი, სტუ­მარ­თ­მოყ­ვა­რე, იუმო­რით აღ­სავ­სე და ექი­მის­გან პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მ­თან ერ­თად იუმორ­საც ითხო­ვენ. უამ­რავ პა­ცი­ენ­ტ­თან მქო­ნია ურ­თი­ერ­თო­ბა და ხში­რად ყო­ფი­ლა კუ­რი­ო­ზუ­ლი სი­ტუ­ა­ციაც.

"შე­ნი ხათ­რი­ზა თუ არ მოვ­შარ­დო"

- ერთ ასა­კო­ვან ბე­ბი­ას­თან მოვ­ხ­ვ­დით გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე, ძა­ლი­ან შფო­თავ­და პა­ცი­ენ­ტი. ჰქონ­და მა­ღა­ლი წნე­ვა და სი­ტუ­ა­ცია ძა­ლი­ან მძი­მე იყო. შე­სა­ბა­მი­სად, და­ვიწყეთ მე­დი­კამენტური თე­რა­პია და სხვა ნემ­სებ­თან ერ­თად შარ­დ­მ­დე­ნი პრე­პა­რა­ტი გა­ვუ­კე­თეთ. ვზი­ვარ ამ ბე­ბოს გვერ­დით და ვე­ლო­დე­ბი სი­ტუ­ა­ცი­ის დას­ტა­ბი­ლუ­რე­ბას. გა­დის დრო და მო­ხუც ქალ­ბა­ტონს ვე­კითხე­ბი:
- ბე­ბო, მო­შარ­დ­ვა ხომ არ გინ­დათ?
- არა, ბე­ბო, - მპა­სუ­ხობს პა­ცი­ენ­ტი. ცო­ტა ხან­ში ისევ გა­ვუ­მე­ო­რე:
- ხომ არ გე­შარ­დე­ბათ, ქალ­ბა­ტო­ნო?
- არა.
ისე მოხ­და, რამ­დენ­ჯერ­მე მო­მი­წია ამ კითხ­ვის გა­მე­ო­რე­ბამ და შე­წუხ­და ბე­ბო. მე­ა­თედ შე­კითხ­ვის მე­რე უცებ გა­და­იძ­რო სა­ბა­ნი და მხნედ თქვა:
- გა­მიშ­ვით, ჩე­მი არ გე­იშ­ვა არა­ფე­რი ექი­მო, ახ­ლა შე­ნი ხათ­რი­ზა თუ არ მოვ­შარ­დოო.
გვეშ­ვე­ლა, ჩე­მი ხათ­რი­ზა მო­შარ­დ­ვამ შე­დე­გი გა­მო­ი­ღო, ბე­ბოს წნე­ვა­მაც და­ი­წია და კარ­გად გახ­და.

"ბე­ბო, შენს ქმარს გუ­ლი გო­უს­კ­დე­ბო­და, აბა, რა იქ­ნე­ბო­და"
- ისევ ასა­კო­ვან ქალ­თან ვი­ყა­ვი გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე, რო­მელ­საც მე­უღ­ლე ახა­ლი გარ­დაც­ვ­ლი­ლი ჰყავ­და და ამ ამ­ბავს ძა­ლი­ან გა­ნიც­დი­და. გავ­სინ­ჯეთ პა­ცი­ენ­ტი. ექ­თა­ნი ლია კო­რო­ში­ნა­ძე მახ­ლ­და და ვუთხა­რი, P- ლია, გა­ამ­ზა­დე ინი­ექ­ცია და გა­ვუ­კე­თოთ ნემ­სი კუნ­თ­ში-მეთ­ქი. ამა­სო­ბა­ში მეც იქ­ვე ჩა­მოვ­ჯე­ქი და მო­ნა­ცე­მებს ვავ­სებ­დი. ძა­ლი­ან შე­ყოვ­ნ­და ნემ­სის გა­კე­თე­ბა, შევ­ტ­რი­ალ­დი და გა­ო­ცე­ბუ­ლი ვე­კითხე­ბი ლი­ას, - რა­ტომ არ აკე­თებ ამ­დენ ხანს-მეთ­ქი? იქ­ვე იდ­გა მე­ზობ­ლის ახალ­გაზ­რ­და ქა­ლი, რო­მე­ლიც თურ­მე ხდი­და ბე­ბოს საც­ვალს, რომ საჯ­დო­მი გა­ე­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­ნა ექ­თა­ნის­თ­ვის და უცებ ამ ქა­ლის ხმა გა­ვი­გო­ნე, მო­ხუცს უთხ­რა:
- ბე­ბო, შენს ქმარს გუ­ლი გო­უს­კ­დე­ბო­და, აბა, რა იქ­ნე­ბო­და, ამ­დენ ხანს ჩახ­დას რომ დე­იწყებ­დი და ვერ და­ამ­თავ­რებ­დიო. თურ­მე ამ­დე­ნი ხა­ნი ხდი­და მე­ზო­ბე­ლი და ვერ გა­ხა­და, იმ­დე­ნი ეც­ვა და ისე­თი გრძელ­ტო­ტი­ა­ნი ფო­ხა­ნე­ბი, რომ ბო­ლომ­დე ვერ ჩა­ვი­და. ბევ­რი ვი­ცი­ნეთ ამა­ზე, სა­ბო­ლო­ოდ ბე­ბოს ნემ­სიც გა­ვუ­კე­თეთ და წა­მო­ვე­დით. რამ­დე­ნი­მე ხნის შემ­დეგ ისევ მი­ვე­დით იმა­ვე მი­სა­მარ­თ­ზე, ისევ იქ იყო ეს ახალ­გაზ­რ­და მე­ზო­ბე­ლი. გავ­სინ­ჯე მო­ხუ­ცი, მი­ვე­ცი რჩე­ვე­ბი და მთხო­ვა:
- ნა­მე­ტა­ნი ახ­ვე­ლებს ამ გო­გოს და ფილ­ტ­ვებ­ზე იქ­ნებ მო­უს­მი­ნოო.
სი­ცი­ვე იყო ძა­ლი­ან და გო­გოს თხლად ეც­ვა, გულ­მ­კერ­დი მო­შიშ­ვ­ლე­ბუ­ლი ჰქონ­და:
- ნა­მე­ტა­ნი მო­გი­შიშ­ვ­ლე­ბია ეს გულ­მ­კერ­დი, - ვე­უბ­ნე­ბი და თან ვუს­მენ ფილ­ტ­ვებს.
უცებ, ეს მო­ხუ­ცი მო­უბ­რუნ­და მე­ზო­ბელს და ეუბ­ნე­ბა:
- ეე, ბე­ბია, იმი­ზა მაც­ვია მე გრძელ­ტო­ტი­ა­ნი ფო­ხა­ნე­ბი, რომ არ გავ­ცივ­დე და შენ რომ არ გაც­ვია, ამი­ტომ ხარ გა­ცი­ე­ბუ­ლიო.
ასე გა­და­უ­ხა­და "სა­მა­გი­ე­რო" მო­ხუც­მა ბე­ბომ.

"გა­მი­ხარ­და შე­ნი და­ნახ­ვა"

- ხში­რად ერ­თ­სა და იმა­ვე ოჯახ­ში გვი­წევ­და გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე მის­ვ­ლა და ხში­რად გვყავ­და შარ­დის შე­კა­ვე­ბით პა­ცი­ენ­ტი. ახ­ლა სა­ა­ვად­მ­ყო­ფო­ში გა­დაგ­ვ­ყავს პა­ცი­ენ­ტე­ბი და მა­შინ ამის გა­მო არ გა­დაგ­ვ­ყავ­და, სახ­ლ­ში ვუ­ღებ­დით კა­თე­ტე­რით. მო­რი­გი ვი­ზი­ტი გვაქვს მა­მა­კაც­თან და უნ­და გა­მო­ვი­ღოთ შარ­დი. მი­ვე­დით მი­სა­მარ­თ­ზე და დე­ი­ნა­ხა ჩე­მი სიმ­პა­თი­უ­რი ექ­თა­ნი, და­ლი მეგ­რე­ლი­ძე იმ კაც­მა და გა­უბ­რ­წყინ­და თვა­ლე­ბი. ექ­თანს ეუბ­ნე­ბა:
- შე­ნი და­ნახ­ვა ისე გა­მი­ხარ­და, ისე გა­მი­ხარ­და, ნუ იტყ­ვი.
და­ლი ეუბ­ნე­ბა:
- რა­ი­ზა?
- მარ­თ­ლა ისე გე­ი­ხა­როს ჩემ­მა შვი­ლებ­მა და ჩემ­მა ყვე­ლამ, მე რომ ახ­ლა შე­ნი და­ნახ­ვა გა­მი­ხარ­და, შენ რომ გაქვს ხე­ლი ჩემ­ზე შეჩ­ვე­უ­ლი, ისე არ თქვას კაც­მა არა­ვი­ნო.
სი­ცი­ლი ძლივს შე­ვი­კა­ვეთ, მაგ­რამ და­ლის მე­რე დიდ­ხანს ვე­ხუმ­რე­ბო­დით.
კი­დევ, მსგავ­სი გა­მო­ძა­ხე­ბა გვქონ­და, ამ­ჯე­რად პა­ცი­ენ­ტი აჭა­რე­ლი იყო. მი­ვე­დით და კა­ცი ან­გ­რევს ყვე­ლა­ფერს.
- ყვე­ლა­ფე­რი მტკი­ვა ექი­მო, მიშ­ვე­ლეთ, ვერ ვშარ­და­ვო.
ძა­ლი­ან გარ­თულ­და შარ­დის გა­მო­ღე­ბა და შვილს ვუთხა­რი, რომ ჯობ­და სა­ა­ვად­მ­ყო­ფო­ში გა­დავ­სუ­ლი­ყა­ვით და მიგ­ვე­ხე­და ამ პრობ­ლე­მის­თ­ვის. შვი­ლი მო­უტ­რი­ალ­და მა­მა­მისს და უთხ­რა:
- მა­მაია, ახალ­გაზ­რ­დო­ბა­ში ყვე­ლა ქა­ლი შე­ნი იყო და ახ­ლა რამ მო­ან­გ­რია ასე, რომ შარ­დიც ვე­ღარ გა­მო­დის აქე­და­ნო?!

"შენ რომ გა­გი­ხარ­დე­ბა, ისე ვარ ექი­მო"
- ერ­თი პა­ცენ­ტი მყავ­და, რო­მელ­საც სულ შე­ბე­რი­ლო­ბა ჰქონ­და და გა­ზე­ბის პრობ­ლე­მა აწუ­ხებ­და, ვე­რა და ვერ მო­ვუ­წეს­რი­გეთ მე­ტე­ო­რიზ­მი. ქუ­ჩა­შიც რომ შემ­ხ­ვ­დე­ბო­და, მა­ში­ნაც სულ თა­ვის პრობ­ლე­მებ­ზე მე­ლა­პა­რა­კე­ბო­და. ამ მა­მა­კაც­თან ვარ გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე, ამ­ჯე­რად სულ სხვა პრობ­ლე­მით, სულ სხვა და­ა­ვა­დე­ბით დამ­ხ­ვ­და. ვე­კითხე­ბი:
- ბა­ტო­ნო პა­ლი­კო, რო­გორ ბრძან­დე­ბით, გა­ზებ­ზე გა­დი­ხართ?
- ჰოო, რას ლა­პა­რა­კობ ექი­მო, შენ რომ გა­გი­ხარ­დე­ბა, ზუს­ტად ისე გავ­დი­ვა­რო, - მთე­ლი გუ­ლით მითხ­რა...

"მო­ვაჭ­რი ექი­მო"
- ხში­რად მი­წევ­და ამ პა­ცი­ენ­ტ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, რად­გან სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის და­ა­ვა­დე­ბა ჰქონ­და და ისევ იქ ვართ. ცოლ­მა გვერ­დ­ზე გა­მიხ­მო და ჩუ­მად მე­უბ­ნე­ბა:
- ექი­მო, ქე იცი, ჩემს ქმარს ფილ­ტ­ვე­ბის პრობ­ლე­მა რომ აქვს, გუ­ლი რომ აწუ­ხებს, მაგ­რამ რა და­გი­მა­ლოთ და ახ­ლა სას­ქე­სო ორ­გა­ნოს პრობ­ლე­მაც აქვს, წვა დე­ეწყო, ტკი­ვი­ლე­ბი აქვს მო­შარ­დ­ვის დროს, მომ­კ­ლა ექი­მო მი­სი წამ­ლე­ბის ყიდ­ვამ, მე­ტი აღარ შე­მიძ­ლია, აგერ გუ­ლის წამ­ლე­ბი, აგერ ფილ­ტ­ვე­ბის წამ­ლე­ბი მაქვს სა­ყი­დე­ლი, კი­დო სახ­ს­რე­ბის წა­მა­ლიც ვუ­ყი­დე, იცო­დე ექი­მო, მა­ინც თუ სამ­კურ­ნა­ლო დო­ურ­ჩეს ახ­ლა, დავ­დებ ჯირკ­ზე და ჩე­მი ხე­ლით წა­ვაჭ­რი მა­გას.
ისე­თი სე­რი­ო­ზუ­ლო­ბით თქვა, სი­ცი­ლი ვე­ღარ შე­ვი­კა­ვე.

"რათ მინ­და ბი­ძია თა­ვი"
- ჭე­რი ჩა­მო­ინ­გ­რა, სი­მაღ­ლი­დან ჩა­მო­ვარ­და მა­მა­კა­ცი და სარ­დაფ­ში ჩა­ვარ­და. ძა­ლი­ან მძი­მე სი­ტუ­ა­ცია იყო. გო­გი ერ­ქ­ვა ამ მა­მა­კაცს, ძა­ლი­ან საყ­ვა­რე­ლი, იუმო­რით აღ­სავ­სე კა­ცი იყო. უმ­ძი­მე­სი ტრავ­მა ჰქონ­და: ქვე­და, ზე­და კი­დუ­რე­ბის ტრავ­მა, გულ­მ­კერ­დის ტრავ­მა, ნეკ­ნე­ბი მო­ტე­ხი­ლი ჰქონ­და, ერ­თი სიტყ­ვით, მარ­თ­ლა რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა, გა­უ­საძ­ლი­სი ტკი­ვი­ლე­ბი აქვს და სა­უ­ბა­რიც უჭირს. მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნა მი­სი სარ­და­ფი­დან ამოყ­ვა­ნაა, დრო­უ­ლად რომ გა­და­ვიყ­ვა­ნოთ სა­ა­ვად­მ­ყო­ფო­ში. ვცდი­ლობთ ყვე­ლა­ნი ერ­თად მის ამოყ­ვა­ნას, ჩა­ჩო­ქი­ლე­ბი ვართ, წელ­ში გა­მარ­თუ­ლე­ბი ვერც გა­ვალთ იქი­დან, ვწვა­ლობთ და ვერ გა­მოგ­ვ­ყავს პა­ცი­ენ­ტი ნან­გ­რე­ვე­ბი­დან. "სა­ყე­ლო" ადევს კი­სერ­ზე. გა­მოყ­ვა­ნის დროს ვინც გვეხ­მა­რე­ბო­და, იმან ცალ მხარეს ზედ­მე­ტად ას­წია და ავად­მ­ყოფ­მა თა­ვიც აარ­ტყა ჭერს. ამის შემ­ხედ­ვა­რე ჩე­მი ექ­თა­ნი, თამ­რი­კო ჩიხ­ლა­ძე შე­წუხ­და ძა­ლი­ან და უთხ­რა პა­ცი­ენტს:
- აუ, აუ, გი­ვი ბი­ძია, თა­ვი ძა­ლი­ან გეტ­კი­ნა?
კაც­მა იუმო­რის გრძნო­ბა მა­ინც არ და­კარ­გა და ასე უპა­სუ­ხა:
- რათ მინ­და ბი­ძია თა­ვი, ხომ ხე­დავ, ტა­ნი უკან მრჩე­ბაო.
გი­ვი ბი­ძია მა­შინ გა­დარ­ჩა, მაგ­რამ უკ­ვე გარ­დაც­ვ­ლი­ლია.

"შენს მოს­ვ­ლამ­დე აქა­ნე არა­ვინ ყო­ფი­ლა"

- ჩე­მი კო­ლე­გა ქალ­ბა­ტო­ნი წა­ვი­და გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე. შეტყო­ბი­ნე­ბა ასე­თი იყო: სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­სა და სა­შარ­დე გზე­ბის დის­კომ­ფორ­ტი. მი­დის და ხე­დავს, მა­მა­კა­ცი წევს და ყვი­რის: - მტკი­ვა ძა­ლი­ან, წვა და ტკი­ვი­ლი მაქ­ვ­სო!
- ბა­ტო­ნო, თუ არ დავ­ხე­დე და არ გავ­სინ­ჯე, ასე არ გა­მო­ვა, - ეუბ­ნე­ბა ექი­მი.
მორ­ცხ­ვად, მო­რი­დე­ბით, აჩ­ვე­ნა ექიმ ქალს კაც­მა ორ­გა­ნო და ჩე­მი კო­ლე­გა ეუბ­ნე­ბა:
- ბა­ტო­ნო, ჩემს მოს­ვ­ლამ­დე ხომ არ გიწ­ვა­ლე­ბი­ა­თო?
ამ კაც­მა გაბ­რა­ზე­ბით მი­უ­გო:
- ბი­ძია, იცი, რას გეტყ­ვი? შენს მოს­ვ­ლამ­დე აქა­ნე არა­ვინ ყო­ფი­ლა, შენ ამ­წუ­თას მოი და რო­დის ვაწ­ვა­ლებ­დი, მითხა­რიო.

თეა ხურ­ცი­ლა­ვა
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
პიანისტი და დირიჟორი იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი ბავშვობაში მემანქანეობაზე ოცნებობდა, თუმცა ეს ოცნება ვერ აისრულა.
ამბობენ, რომ დედობა ყველა ქალისთვის ყველაზე დიდი ბედნიერებაა.
"მეგობრები საავადმყოფოშიც კი არ მოსულან ჩემს სანახავად..."
"ექვსი და რვა საათი სუფრასთან ყოფნა, დროის ფუჭ ხარჯვად მიმაჩნია"
პრეზიდენტისთვის ნათხოვნი "სგუშონი" და მინისტრისთვის ნასროლი საფერფლე
უკვე რამდენი ხანია, წერილს, ტრადიციული გაგებით, აღარც ვახსენებთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქართველი მწარმოებლები ხშირად ყოფილი მსხვილი სახელმწიფო მოღვაწეები იყვნენ.
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
"დრო რომ გადის, შენი სამშობლო მაინც სხვაგვარად "გეძახის"
კვირის სიახლეები
"მამა 14 წლის შვილს გუშინ ჩვენთან ერთად ეძებდა, დღეს ისეთ მძიმე დღეშია, შინიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო"
20 მარტს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში 14 წლის მურმან ფუტკარაძე გაუჩინარდა, ბიჭს მთელი დღეის განმავლობაში მდინარე ჩირუხისწყალში ეძებდნენ, რადგან როგორც თანატოლები ამბობენ, მურმანი მათთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდა, რა დროსაც ბურთი ფერდობზე დაუგორდა, მის ამოსატანად ჩასული ბიჭი კი აღარავის უნახავს.
0 კომენტარი
"ცოცხლები კი არიან, მაგრამ ოთხივე დაჭრილი ციხეშია" - რატომ დააკავეს ქართველები პოლონეთში?
თებერვლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში 4 ქართველი, 7 უკრაინელი და 1 მოლდოველი დააკავეს. ადგილობრივი მედია ამტკიცებდა, რომ ისინი პოლიციელებს დაესხნენ თავს. მათივე ცნობით, ამ ბრალდებით რვა მათგანს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც ირკვევა დაკავებული ქართველები ამ ინციდენტისას პოლიციელებმა დაჭრეს.
0 კომენტარი
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
1 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
5 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი