3 პლა­ნე­ტა­ზე სი­ცოცხ­ლის არ­სე­ბო­ბას ვა­რა­უ­დო­ბენ
font-large font-small
3 პლა­ნე­ტა­ზე სი­ცოცხ­ლის არ­სე­ბო­ბას ვა­რა­უ­დო­ბენ
დღეს კა­ცობ­რი­ო­ბა უნი­კა­ლურ ეპო­ქა­ში ცხოვ­რობს.
მეც­ნი­ე­რე­ბი და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის წყა­ლო­ბით, თით­ქ­მის ყო­ველ­თ­ვი­უ­რად ახალ-ახა­ლი აღ­მო­ჩე­ნე­ბით გვა­ნე­ბივ­რე­ბენ. პროგ­რეს­მა გან­ვი­თა­რე­ბის არ­ნა­ხულ დო­ნეს მი­აღ­წია. ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ერ­თად, ადა­მი­ა­ნი ახალს და სა­ინ­ტე­რე­სოს დე­და­მი­წის საზღ­ვ­რებს გა­რე­თაც ეძებს. ყო­ველ­დღი­უ­რად ასო­ბით მეც­ნი­ე­რის მზე­რა და ათო­ბით ტე­ლეს­კო­პი შო­რე­უ­ლი კოს­მო­სის­კე­ნაა მიპყ­რო­ბი­ლი.

ვარ­ს­კ­ვ­ლავ­თ­შო­რის უკი­დე­გა­ნო სივ­რ­ცე­ში ადა­მი­ა­ნი რთულ და ერ­თობ სა­ინ­ტე­რე­სო კითხ­ვებ­ზე ცდი­ლობს პა­სუ­ხის პოვ­ნას. ეძებს დე­და­მი­წის მსგავს პლა­ნე­ტებს და სი­ცოცხ­ლის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ ფორ­მებს.
2017 წლის 22 თე­ბერ­ვალს, ამე­რი­კულ­მა კოს­მო­სურ­მა სა­ა­გენ­ტო NASA-მ სა­გან­გე­ბო პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია გა­მარ­თა. მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, ას­ტ­რო­ნო­მე­ბი ახ­ლად აღ­მო­ჩე­ნილ მზის სის­ტე­მის პლა­ნე­ტებ­ზე სი­ცოცხ­ლის არ­სე­ბო­ბას ვა­რა­უ­დო­ბენ.
მზის სის­ტე­მა სა­ხელ­წო­დე­ბით TRAPPIST-1 მერ­წყუ­ლის თა­ნა­ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვედ­ში მდე­ბა­რე­ობს. ამ კონ­კ­რე­ტულ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ტერ­მი­ნი `მზის სის­ტე­მა~ ცო­ტა ხმა­მა­ღა­ლი ნათ­ქ­ვა­მია. TRAPPIST-1-ის ცენ­ტ­რ­ში წი­თე­ლი კაშ­კა­შა ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვი მდე­ბა­რე­ობს, რომ­ლის გარ­შე­მო შვი­დი ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტა ბრუ­ნავს. ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტას _ ჩვე­ნი მზის სის­ტე­მის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ მდე­ბა­რე პლა­ნე­ტას უწო­დე­ბენ, რომ­ლე­ბიც ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის და არა _ მზის გარ­შე­მო ბრუ­ნა­ვენ.

ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტე­ბის ინ­ტენ­სი­უ­რი შეს­წავ­ლა 1990-იანი წლე­ბი­დან და­იწყო. ჩვე­ნი მზის სის­ტე­მის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ პირ­ვე­ლი პლა­ნე­ტა 1995 წელს აღ­მო­ა­ჩი­ნეს. 2009 წლი­დან მა­თი შეს­წავ­ლა კოს­მო­სუ­რი ტე­ლეს­კო­პით _ `კეპ­ლე­რით~ და­იწყეს. 2017 წლის თე­ბერ­ვ­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია 2 688 საპ­ლა­ნე­ტო სის­ტე­მა­ში მდე­ბა­რე 3 579 ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტის აღ­მო­ჩე­ნა. თა­ნა­მედ­რო­ვე ას­ტ­რო­ნო­მი­ის მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნაა _ ამ ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტებ­ში ჩვე­ნი დე­და­მი­წის მსგავ­სი ობი­ექ­ტის აღ­მო­ჩე­ნა.
ამის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა მე­თოდს მი­მარ­თა­ვენ. ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი _ ტრან­ზი­ტუ­ლი მე­თო­დია. მი­სი არ­სი ცი­უ­რი სხე­უ­ლის კაშ­კა­შა ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის ფონ­ზე აღ­მო­ჩე­ნა­ში მდგო­მა­რე­ობს.
TRAPPIST-1 2016 წელს ბელ­გი­ის ლი­ე­ჟის უნი­ვერ­სის­ტე­ტის თა­ნამ­შ­რო­მელ­მა, მი­შელ ჟი­ონ­მა სწო­რედ ამ მე­თო­დით აღ­მო­ა­ჩი­ნა. ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის ფონ­ზე (ის იუპი­ტერ­ზე მხო­ლოდ 11%-ით დი­დი­ა) მეც­ნი­ერ­მა სა­მი პლა­ნე­ტა და­ა­ფიქ­სი­რა. სა­ხელ­წო­დე­ბა აღ­მო­ჩე­ნამ ტე­ლეს­კო­პის _ TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Te­les­co­pe) პა­ტივ­სა­ცე­მად მი­ი­ღო. ას­ტ­რო­ნო­მებ­მა დაკ­ვირ­ვე­ბა გა­ნაგ­რ­ძეს და მა­ლე­ვე კი­დევ 4 პლა­ნე­ტა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს.
პლა­ნე­ტებს სა­ხე­ლე­ბი ინ­გ­ლი­სუ­რი ან­ბა­ნის ასო­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მი­ა­ნი­ჭეს _TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g, TRAPPIST-1h
სხვა­დას­ხ­ვა მე­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბით, ას­ტ­რო­ნო­მებ­მა შვი­დი­ვე პლა­ნე­ტის ბრუნ­ვის სიხ­ში­რე და ორ­ბი­ტე­ბი გან­საზღ­ვ­რეს. ასე­ვე დად­გინ­და მა­თი ზო­მე­ბი და წო­ნა. მა­გა­ლი­თად, ხუ­თი პლა­ნე­ტა (ბ, ც, ე, ფ და გ) ზო­მით თით­ქ­მის ჩვენ პლა­ნე­ტას შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. და­ნარ­ჩე­ნი ორი (დ და ჰ) დე­და­მი­წა­ზე პა­ტა­რე­ბი და ამავ­დ­რო­უ­ლად, მარ­ს­ზე დი­დე­ბი არი­ან.
პლა­ნე­ტე­ბის ქი­მი­უ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბის დად­გე­ნის­თ­ვის, ას­ტ­რო­ნო­მე­ბი მძლავ­რი ორ­ბი­ტუ­ლი ტე­ლეს­კო­პე­ბის Hubble-is da Ja­mes Webb-is (ამ უკა­ნას­კ­ნელს კოს­მოს­ში მო­მა­ვალ წელს გა­უშ­ვე­ბენ) გა­მო­ყე­ნე­ბას აპი­რე­ბენ.
ამ ეტაპ­ზე ბევ­რი გა­რე­მო­ე­ბის შე­სა­ხებ ას­ტ­რო­ნო­მე­ბი მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დით სა­უბ­რო­ბენ. თუმ­ცა, მა­თი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, TRAPPIST-1-ის სის­ტე­მა­ში არ­სე­ბუ­ლი 7 პლა­ნე­ტი­დან 3-ზე (ე, ფ და გ) შე­საძ­ლე­ბე­ლია სი­ცოცხ­ლის­თ­ვის ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბი არ­სე­ბობ­დეს.
მთა­ვა­რი სირ­თუ­ლე, რაც ახ­ლად აღ­მო­ჩე­ნი­ლი პლა­ნე­ტუ­რი სის­ტე­მის დე­ტა­ლურ შეს­წავ­ლას არ­თუ­ლებს, მან­ძი­ლია. TRAPPIST-1 და მი­სი ეგ­ზოპ­ლა­ნე­ტე­ბი დე­და­მი­წი­დან თით­ქ­მის 40 სი­ნათ­ლის წლით არი­ან და­შო­რე­ბულ­ნი. ამ სი­დი­დის უფ­რო მარ­ტი­ვად აღ­საქ­მე­ლად გეტყ­ვით, რომ ეს დის­ტან­ცია 378 432 000 000 000 კი­ლო­მეტ­რის ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტუ­რია.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
შუ­შის პი­რა­მი­და უკ­ვე უც­ვ­ლელ ატ­რი­ბუ­ტად იქ­ცა ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­წი­ლის­თ­ვის

ტერეზა მეის თქმით, ისლამური ექსტრემიზმის ბოროტი იდეოლოგია ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამარცხდეს.

ლონდონის პარლამენტთან მომხდარს ადგილობრივი პოლიცია ამ ეტაპზე ტერორისტულ აქტად აფასებს
ის ლამაზი არ იყო, თუმცა ინტელექტი ძალიან მიმზიდველს ხდიდა
"ბიზნესპრესნიუსი" იმ რეიტინგების ჩამონათვალს გთავაზობთ, რომლებშიც 2016 წელს საქართველო მოხვდა.
გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ გადაუარა საშობაო ჯიხურს სატვირთო ავტომანქანამ, რომელიც ზოოპარკთან მდებარეობდა.
კვირის სიახლეები
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
0 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
"ადამიანი "მიყვარხარს" რომ მეუბნება, მის ჩამოშორებას ვიწყებ"
შავი საქორწინო კაბა და "ქალბატონი დედა"
6 კომენტარი
"უაზრო სკანდალებით გავხდი თავიდანვე ცნობილი"
რას ნანობს ქართველი ფოტომოდელი
3 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.