ორი ბი­ლე­თი წალ­კო­ტამ­დე (თავი XXII)
font-large font-small
ორი ბი­ლე­თი წალ­კო­ტამ­დე (თავი XXII)
არა, არ მსურს ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის შეც­ვ­ლა. კი­დევ ერ­თხელ სუ­ლი­ე­რი ტკი­ვი­ლის გა­და­ტა­ნა ბო­ლოს მო­მი­ღებს.
ჰო, მიყ­ვარს და ვგრძნობ, ძა­ლი­ან გა­მი­ჭირ­დე­ბა კო­კის გა­რე­შე, მაგ­რამ ჯო­ბია, ახ­ლა მეტ­კი­ნოს და რა­ღაც პე­რი­ო­დის შემ­დეგ გა­მი­ა­როს, ვიდ­რე მთე­ლი დარ­ჩე­ნი­ლი ცხოვ­რე­ბა სიმ­წა­რე­ში გა­ვა­ტა­რო. წი­ნას­წარ ვე­რა­ვინ გან­საზღ­ვ­რავს, რა მო­ე­ლის. რო­ცა გგო­ნია, რომ ყვე­ლა­ზე ბედ­ნი­ე­რი ხარ და ეს არას­დ­როს დამ­თავ­რ­დე­ბა, სწო­რედ მა­შინ ინ­გ­რე­ვა ხუ­ხუ­ლა­სა­ვით ოც­ნე­ბე­ბი. რო­ცა გგო­ნია, რომ ძა­ლი­ან კარ­გად იც­ნობ შენ გვერ­დით მყოფ ადა­მი­ანს და ბრმად მი­ენ­დო­ბი, სწო­რედ მა­შინ ავ­ლენს იგი თა­ვის ნამ­დ­ვილ სა­ხეს და გვი­ან ხვდე­ბი, რომ სა­ბე­დის­წე­რო ნა­ბი­ჯი გა­დად­გი.
- რა­ტომ გგო­ნია, რომ გატყუ­ებ? რო­დის მო­მიტყუ­ე­ბი­ხარ? რად­გან ვთქვი, პა­რას­კევს ჩა­მო­ვალ-მეთ­ქი, ესე იგი, ჩა­მო­ვალ. ბო­ლოს და ბო­ლოს, უნ­და ის­წავ­ლო ჩე­მი ნდო­ბა. გინ­და, სა­ერ­თოდ აღარ წა­ვი­დე? - კო­კი თვალს არ მა­ცი­ლებ­და, თით­ქოს ჩე­მი ნა­აზ­რე­ვის წა­კითხ­ვას ცდი­ლობ­სო.
- ჩემ გა­მო დარ­ჩე­ნა არ ღირს.
- არა, ღირს. შენ თუ მეტყ­ვი, ნა­ბიჯ­საც არ გა­დავ­დ­გამ. თუ არ გჯე­რა, მთხო­ვე და დარ­წ­მუნ­დე­ბი.
- და მე­რე შე­ნი მე­გო­ბა­რი?
- შენ უფ­რო მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ხარ ჩემ­თ­ვის, ვიდ­რე ჩე­მი მე­გო­ბა­რი.
გუ­ლის­ცე­მა უფ­რო გა­მიხ­შირ­და.
- კარ­გად იცი, რომ ამას არ გთხოვ. შენ უნ­და გაფ­რინ­დე. მოვ­რ­ჩეთ ვაჭ­რო­ბას.
- ესე იგი, გე­ვაჭ­რე­ბი? - იმედ­გაც­რუ­ე­ბა გა­ე­რია ხმა­ში.
- შენ მე­გო­ბარს სჭირ­დე­ბი.
- და შენ არა?
დავ­დუმ­დი. რა უნ­და მეთ­ქ­ვა? არც არა­ფე­რი.
კო­კიმ ამო­იხ­ვ­ნე­შა.
- იცი? შენ გვერ­დით თავს ისე ვგრძნობ, თით­ქოს და­ნაღ­მულ მინ­დორ­ზე ვიდ­გე. ერ­თხე­ლაც ვერ გა­მო­ვი­ცა­ნი, რო­გორ რე­ა­გი­რე­ბას მო­ახ­დენ­დი ჩემს ამა თუ იმ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა­ზე. ერთ დღეს თუ ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გა­დაა, მე­ო­რე დღეს ამ ყვე­ლა­ფერს ერ­თი ხე­ლის მოს­მით აფუ­ჭებ, მა­და­რებ ადა­მი­ანს, რო­მელ­მაც ცხოვ­რე­ბა და­გინ­გ­რია. ხომ მა­და­რებ? ხომ ეძებ სა­ერ­თო ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბებს ჩვენ შო­რის? მითხა­რი, მარ­თა­ლი ვარ?
ამის უარ­ყო­ფა არ შე­მეძ­ლო, რად­გან ისე­დაც ნათ­ლად ჩან­და, რომ ვა­და­რებ­დი. კო­კი სუ­ლე­ლი არ იყო და ამას ხვდე­ბო­და. ჰო­და, რო­მელ მა­მა­კაცს მო­ე­წო­ნე­ბო­და ასე­თი შე­და­რე­ბა?
- მას­თან შენ... - და­ვიწყე, მაგ­რამ კო­კიმ არ გა­მაგ­რ­ძე­ლე­ბი­ნა ფრა­ზა, თვი­თონ­ვე და­ამ­თავ­რა:
- რა ხე­ლი მაქვს, არა? შენ რო­გორ ფიქ­რობ? ეს თვე­ე­ბი რა­ტომ ვძვრე­ბო­დი ტყა­ვი­დან? ყო­ველ­დღე ვე­ლო­დი, რო­დის მო­მიყ­ვე­ბო­დი შე­ნი წარ­სუ­ლის შე­სა­ხებ. იმი­ტომ კი არა, რომ ეს რა­მეს შეც­ვ­ლი­და ჩვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ მცოდ­ნო­და, ისე­თი რა გა­გი­კე­თა, რომ ასე დაგ­თ­რ­გუ­ნა. და რო­ცა ეს ნა­ბი­ჯი გა­დად­გი, ვხე­დავ, რომ ჩვენ შო­რის ნაპ­რა­ლი გაჩ­ნ­და, რო­მე­ლიც უფ­რო და უფ­რო ფარ­თოვ­დე­ბა და მა­ლე უფ­ს­კ­რუ­ლად იქ­ცე­ვა. ასეა?
- რა უფ­ს­კ­რუ­ლი?
- უფ­ს­კ­რუ­ლი შენს გუ­ლამ­დე.
- რაც არის, არის. ჩემს გრძნო­ბებ­ში არაფ­რის შეც­ვ­ლა არ შე­მიძ­ლია, - ჩურ­ჩუ­ლით ვთქვი და თა­ვი დავ­ხა­რე, რომ თვალ­ზე მომ­დ­გა­რი ცრემ­ლი და­მე­მა­ლა.
- არა, შე­გიძ­ლია, - ხმა ჩა­ეხ­რინ­წა, - მეც ვი­ტან­ჯე­ბო­დი, რო­ცა მივ­ხ­ვ­დი, რომ შე­მიყ­ვარ­დი. მხო­ლოდ შენ არ შეგ­ში­ნე­ბია, მეც შევ­შინ­დი. პირ­ვე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის შემ­დეგ და­ვი­ფი­ცე, რომ არც ერ­თი ქა­ლი არ შე­მეყ­ვა­რე­ბი­ნა. რა­ში მჭირ­დე­ბა ეს სიყ­ვა­რუ­ლი? ვფიქ­რობ­დი ჩემ­თ­ვის. ყვე­ლა ქა­ლი ერ­თ­ნა­ი­რია. და საკ­მა­რი­სად ბევ­რია მსურ­ვე­ლი, ჩე­მი წე­სე­ბით ითა­მა­შოს - ყო­ველ­გ­ვა­რი წყე­ნი­სა და სი­ნა­ნუ­ლის გა­რე­შე. შემ­დეგ კი შენ გა­მოჩ­ნ­დი.
აღა­რაფ­რის თქმა არ შე­მეძ­ლო, უხ­მოდ ვტი­რო­დი. ცრემ­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც აქამ­დე ვი­კა­ვებ­დი, წკა­პაწ­კუ­პით მე­ცე­მო­და ხელ­ზე. მიყ­ვარ­და, გა­ნა არ მიყ­ვარ­და და ეს სიყ­ვა­რუ­ლი არას­დ­როს მოკ­ვ­დე­ბო­და ჩემ­ში. ვერც ვი­ფიქ­რებ­დი, ამ­ხე­ლა სიყ­ვა­რუ­ლი თუ შე­მეძ­ლო. აი, სწო­რედ ამის აღი­ა­რე­ბა მა­ში­ნებ­და. ერ­თხელ უკ­ვე დამ­ღუ­პა ძლი­ერ­მა სიყ­ვა­რულ­მა, ამის გა­მე­ო­რე­ბა კი არ მინ­დო­და. არა, არ უნ­და გა­ი­გოს, რომ მიყ­ვარს. თუ გა­ი­გო, მე­რე უკან ვე­ღარ და­ვი­ხევ, ის ამის უფ­ლე­ბას არ მომ­ცემს.
ორი­ვე­ნი მდუ­მა­რედ ვის­ხე­დით. არ ვუ­ყუ­რებ­დი, მაგ­რამ მის და­ძა­ბულ მზე­რას ვგრძნობ­დი.
- ნუ ტი­რი, - ტკი­ვი­ლით სავ­სე ხმით მითხ­რა, - სუ­ლაც არ მინ­დო­და შენ­თ­ვის ხა­სი­ა­თის გა­ფუ­ჭე­ბა. გთხოვ, აღარ იტი­რო.
შუა თი­თის ბა­ლი­შე­ბით თვა­ლე­ბი ამო­ვიწ­მინ­დე და ყა­ვა მოვ­ს­ვი. გა­ცი­ვე­ბუ­ლი­ყო და არ მე­სი­ა­მოვ­ნა, მო­მეჩ­ვე­ნა, რომ სა­ში­ნე­ლი გე­მო ჰქონ­და.
რო­გორც იქ­ნა, ძა­ლა მო­ვიკ­რი­ბე, თა­ვი ავ­წიე და თვა­ლებ­ში შევ­ხე­დე.
- ჩვენ არა­ფე­რი გა­მოგ­ვი­ვა, კო­კი, - აკან­კა­ლე­ბუ­ლი ტუ­ჩე­ბით წარ­მოვ­თ­ქ­ვი, - მე მხო­ლოდ გა­ვა­ფუ­ჭებ ყვე­ლა­ფერს. მე ვერ ვიქ­ნე­ბი ისე­თი, რო­გო­რა­დაც შენ გსურს და­მი­ნა­ხო. შე­ნი ჩემ­და­მი გრძნო­ბა მა­ლე გა­ნელ­დე­ბა. გო­ლამ ჩემ­ში სა­მუ­და­მოდ ჩაკ­ლა სიყ­ვა­რუ­ლის სურ­ვი­ლი.
- ამის არ მჯე­რა, - თა­ვი გა­და­აქ­ნია, - გე­უბ­ნე­ბი, რომ მიყ­ვარ­ხარ, მინ­და ცო­ლად შე­გირ­თო, გა­მი­ჩი­ნო შვი­ლე­ბი და ერ­თად დავ­ბერ­დეთ. მე გო­ლა არ ვარ. მე ვარ მე და სხვა არა­ვინ. რაც შე­მეძ­ლო, შე­ვე­ცა­დე, და­მე­ნახ­ვე­ბი­ნა შენ­თ­ვის, სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში რო­გო­რი ვარ. ეს რა­ღა­ცას მა­ინც ხომ უნ­და ნიშ­ნავ­დეს შენ­თ­ვის?
მზე­რა ავა­რი­დე, თან გულ­ში ჩემს თავს ვკიცხავ­დი სი­ჯი­უ­ტის­თ­ვის.
- დრო ცო­ტა გვაქვს, და­მაგ­ვი­ან­დე­ბა, - სა­ათ­ზე საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი თი­თი და­ი­კა­კუ­ნა და შე­მახ­სე­ნა, - თუ შენ ჯერ კი­დევ ვერ გა­და­გიწყ­ვე­ტია, შე­მიძ­ლია დავ­რ­ჩე და შემ­დეგ რე­ისს და­ვე­ლო­დო. პრობ­ლე­მებს არას­დ­როს გავ­ქ­ცე­ვი­ვარ და არც ახ­ლა ვა­პი­რებ. ეს წუ­თე­ბი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ჩემ­თ­ვის, დღეს ჩე­მი ხვა­ლინ­დე­ლი დღე წყდე­ბა.
შევ­კ­რ­თი. ძა­ლა სრუ­ლი­ად გა­მო­მე­ცა­ლა. კო­კი ჩემს გულს ნა­კუ­წე­ბად ფლეთ­და.
- წა­დი... მე­გო­ბა­რი გე­ლო­დე­ბა, - წა­ვი­ჩურ­ჩუ­ლე.
- არ გეს­მის, არა? შენ წარ­მოდ­გე­ნაც არა გაქვს, რამ­დენს ნიშ­ნავ ჩემ­თ­ვის!
- არა მაქვს და არც მინ­და მქონ­დეს. ისე­დაც რთუ­ლი ცხოვ­რე­ბა მაქვს. აჯო­ბებს, წახ­ვი­დე და მარ­ტო დამ­ტო­ვო. ასე უკე­თე­სი იქ­ნე­ბა. გა­ვა დრო და თვი­თო­ნაც მიხ­ვ­დე­ბი. ამ ყვე­ლა­ფერს ახ­ლა­ვე უნ­და და­ეს­ვას წერ­ტი­ლი, აქ და ამ­წუ­თას.
რაც უფ­რო მეხ­ვე­წე­ბო­და კო­კი, მით უფ­რო ვრწმუნ­დე­ბო­დი, რომ მე ვი­ყა­ვი მარ­თა­ლი. ჩვენ ერ­თად მო­მა­ვა­ლი არ გვქონ­და.
- არ მინ­და... - ძლივს ამოვ­თ­ქ­ვი, - არ მინ­და შენ­თან.
ნი­კა­პი ამი­წია და და­მაშ­ტერ­და. იმ­ხე­ლა ტკი­ვი­ლი წა­ვი­კითხე მის თვა­ლებ­ში, რომ შე­მაჟ­რ­ჟო­ლა.
- შენ ამას სე­რი­ო­ზუ­ლად არ ამ­ბობ... - ხმა­დაბ­ლა წარ­მოთ­ქ­ვა.
- სრუ­ლი­ად სე­რი­ო­ზუ­ლად ვამ­ბობ, - ხაზ­გას­მით მი­ვუ­გე, - შე­ნი წას­ვ­ლის დროა, არ და­გაგ­ვი­ან­დეს.
ხე­ლი ჩა­მო­უშ­ვა და შე­ი­გი­ნა. ჩვე­ნი ნაც­ნო­ბო­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში პირ­ვე­ლად მეს­მო­და მი­სი გი­ნე­ბა. მე­რე წა­მოდ­გა, ჩე­მო­დანს ხე­ლი და­ავ­ლო და ჰო­ლის­კენ გა­ვარ­და.
ისე წა­ვი­და, არც კი და­მემ­შ­ვი­დო­ბა... წა­ვი­და ჩე­მი სახ­ლი­დან, ჩე­მი ცხოვ­რე­ბი­დან... წა­ვი­და ისე უჩუმ­რად, რომ კა­რის მო­ხურ­ვის ხმაც კი არ გა­მი­გია.

ვკიცხავ­დი ჩემს თავს, გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის რომ მე­ში­ნო­და. იმის გა­მო, რომ არ იცი, რო­გორ წა­რი­მარ­თე­ბა შე­ნი შემ­დ­გო­მი ბე­დი, გა­ნა ღირს კარს მომ­დ­გარ ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე უარის თქმა? იქ­ნებ ტყუ­ი­ლად მე­ში­ნია და კი­დევ ერ­თი იმედ­გაც­რუ­ე­ბა არ მე­ლო­დე­ბა? მაგ­რამ სად არის გა­რან­ტია? მკითხა­ო­ბას ხომ არ და­ვიწყებ?
თვალ­ც­რემ­ლი­ა­ნი შამ­ფუ­რი­ვით ვწრი­ა­ლებ­დი ლო­გინ­ში ჩემს კითხ­ვებ­ზე პა­სუ­ხი ვერ მე­პო­ვა.
მარ­ტო­ო­ბა ყვე­ლა­ზე მძაფ­რად მა­შინ შე­ვიგ­რ­ძე­ნი, რო­ცა კო­კი გა­ვი­ცა­ნი. ცდუ­ნე­ბა დი­დი იყო, მის­გა­ნაც რომ ვიგ­რ­ძე­ნი სიმ­პა­თი­ე­ბი. ავ­ყე­ვი კი­დე­ვაც ჩემს გრძნო­ბებს, მაგ­რამ ბო­ლოს მა­ინც უკან და­ვი­ხიე. მი­სი ხში­რი გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა, რო­ცა და­რეკ­ვი­თაც კი არ მაწ­ვ­დენ­და ხმას, ჩე­მი წარ­სუ­ლის შავ ლა­ქას მახ­სე­ნებ­და. ეს იყო მი­ზე­ზი, უარი რომ ვუთხა­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა­ზე. ვე­რა, ვერ ვუ­საყ­ვე­დუ­რე, სად გა­და­ი­კარ­გე, მთე­ლი ორი კვი­რა რომ არ გა­მოჩ­ნ­დი-მეთ­ქი. არ მინ­დო­და ეფიქ­რა, რომ ჯერ კი­დევ და­უ­ლა­გე­ბე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის პი­რო­ბებ­ში პრე­ტენ­ზი­ე­ბი გა­მიჩ­ნ­და. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ერ­თა­დერ­თი გა­მო­სა­ვა­ლი დამ­რ­ჩა - სა­კუ­თარ თავს ავუკ­რ­ძა­ლე მას­თან უფ­რო და­ახ­ლო­ე­ბა.
ავუკ­რ­ძა­ლე ფიქ­რიც კი იმა­ზე, რო­გორ ჩა­მი­ხუ­ტებ­და, მო­მე­ფე­რე­ბო­და, სა­ა­ლერ­სო სიტყ­ვებს მეტყო­და...
ავუკ­რ­ძა­ლე ის ლა­მა­ზი ოც­ნე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლე­ბე­ლი იყო, ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს სი­ყალ­ბედ გა­დაქ­ცე­უ­ლი­ყო.

- კი მაგ­რამ, რამ გა­გა­გი­ჟა? სრულ ჭკუ­ა­ზე ხარ? - ისე­თი ხმით შეჰ­კივ­ლა მა­მი­და­ჩემ­მა, რომ შევ­ხ­ტი, - ეს რო­გორ გა­ა­კე­თე?
- აღარ მინ­და ამა­ზე ლა­პა­რა­კი, ლუი. დავ­შორ­დი და მორ­ჩა.
ალუ­ჩის ხე­ზე ჩა­მო­კი­დე­ბულ დაწ­ნულ სა­ქა­ნე­ლა­ში ვი­ჯე­ქი და ვცდი­ლობ­დი, გულ­გ­რი­ლი ტო­ნი შე­მე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა. სუს­ხი­ა­ნი მარ­ტი იდ­გა, მაგ­რამ ისე მცხე­ლო­და, თით­ქოს გა­გა­ნია ზაფხუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო. მა­მი­დას თბი­ლი ხა­ლა­თის სა­ყე­ლო აეწია და თუ­თის ხეს მიყ­რ­დ­ნო­ბი­ლი გა­მე­ხე­ბუ­ლი მომ­ჩე­რე­ბო­და. არას­დ­როს უყ­ვი­რია ჩემ­თ­ვის, ეს პირ­ვე­ლი შემ­თხ­ვე­ვა იყო.
- ღმერ­თო ჩე­მო, მას ხომ სი­გი­ჟემ­დე უყ­ვარ­დი, გო­გო! - არ ცხრე­ბო­და ლუი, - ოღონდ არ მითხ­რა, რომ სხვას­თან გა­იქ­ცა, სუ­ლერ­თია, მა­ინც არ და­გი­ჯე­რებ!
- არა, ასე არ ყო­ფი­ლა, უბ­რა­ლოდ, ვი­ლა­პა­რა­კეთ და გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ, რომ ერ­თ­მა­ნეთს არ ვუხ­დე­ბით.
- არ უხ­დე­ბით? რა რო­მან­ში ამო­კითხუ­ლი სიტყ­ვე­ბით მე­ლა­პა­რა­კე­ბი, სულ გა­და­ი­რიე? ორი­ვემ მი­ი­ღეთ ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, თუ შენ გა­მო­ი­ჩი­ნე ინი­ცი­ა­ტი­ვა?
რა­მე გაწყე­ნი­ნა? ცუ­დად მო­გექ­ცა? მითხა­რი, არ და­მი­მა­ლო.
- ლუი, ნუ ნერ­ვი­უ­ლობ, მას არა­ფე­რი და­უ­შა­ვე­ბია ჩემ­თ­ვის. გე­ფი­ცე­ბი, - მის დარ­წ­მუ­ნე­ბას შე­ვე­ცა­დე, - სხვა ქა­ლი არ ყო­ფი­ლა, და­მი­ჯე­რე. უბ­რა­ლოდ, ძა­ლი­ან შორს შევ­ტო­პე და ეგაა.
- რას ამ­ბობ, ბა­ბი, შემ­თხ­ვე­ვით, ხომ არ...
- არა, არა, ორ­სუ­ლად არ ვარ.
- აბა, რა მოხ­და? არ მითხ­რა, რომ შენ მი­ა­ტო­ვე... რა­ტომ გა­ჩუმ­დი? მარ­თ­ლა ასეა? მი­ა­ტო­ვე კა­ცი, რომ­ლის მსგავ­სი ცხოვ­რე­ბა­ში არ შეგ­ხ­ვედ­რია? მითხა­რი, რომ ასე არ არის! ო, არა... რო­გორც ვატყობ, უკ­ვე ნა­ნობ შენს საქ­ცი­ელს.
- არა­ფერ­საც არ ვნა­ნობ, - გა­ვაპ­რო­ტეს­ტე, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მა­მი­და სი­მარ­თ­ლეს ამ­ბობ­და, - ორი­ვეს­თ­ვის ასე სჯობ­და. მას უფ­რო მე­ტი სჭირ­დე­ბო­და, ვიდ­რე მე შე­მეძ­ლო მის­თ­ვის მი­მე­ცა.
- ესე იგი, უბ­რა­ლოდ, სექ­სი გქონ­დათ და მე­ტი არა­ფე­რი?
- არა, სექ­სი არ გვქო­ნია.
- სხვა რა­ღა დარ­ჩა? გთხო­ვა, და­უ­ქორ­წი­ნებ­ლად გეცხოვ­რათ ერ­თად? შენ კი შე­გე­შინ­და, რომ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას და­კარ­გავ­დი, ის კი ისევ თა­ვი­სუ­ფა­ლი იქ­ნე­ბო­და? გო­ლას ვა­რი­ან­ტი მე­ორ­დე­ბო­და?
- არა, ლუი, არა, პი­რი­ქით. მან ცო­ლო­ბა მთხო­ვა.
- ღმერ­თო ჩე­მო! და შენ უარი უთხა­რი? გა­გი­ჟე­ბულ­ხარ და ეგაა.
მივ­ხ­ვ­დი, რომ მა­მი­დას­თან ჩა­მოს­ვ­ლა მთლად კარ­გი იდეა არ გა­მო­მი­ვი­და, მაგ­რამ ჩემს ოთახ­ში შეშ­ლი­ლივით ბოლ­თის ცე­მაც არ იყო უკე­თე­სი ვა­რი­ან­ტი.
- შე­საძ­ლოა, - სიმ­წ­რით გა­ვი­ღი­მე, - კო­კი­მაც ეს მითხ­რა. მთლად მე­გობ­რუ­ლი არ ეთ­ქ­მო­და ჩვენს გან­შო­რე­ბას, - ბო­ლო სიტყ­ვებ­ზე ხმა ამი­კან­კალ­და.
- ოხ, ბავ­შ­ვო, ბავ­შ­ვო! - მა­მი­და ხეს მო­შორ­და, ჩემ წინ მუხ­ლებ­ზე და­ი­ჩო­ქა და მზრუნ­ვე­ლად მომ­ხ­ვია მკლა­ვე­ბი.
ამის ატა­ნა კი ვე­ღარ შევ­ძე­ლი. ემო­ცი­ე­ბის მოზღ­ვა­ვე­ბას ვერ გა­ვუ­ძე­ლი. ისე მწა­რედ ავ­ღ­რი­ალ­დი, რომ სახ­ლი­დან გა­მო­სუ­ლი რო­მა იმ­წამ­ს­ვე უკან შებ­რუნ­და.

იმ ღა­მეს მა­მი­და ჩემ­თან დაწ­ვა. ლა­მის შე­მოგ­ვა­თენ­და. ყვე­ლა­ფე­რს დაწ­ვ­რი­ლე­ბით მო­ვუ­ყე­ვი, თან ვტი­რო­დი. ამ­დე­ნი მა­ში­ნაც არ მი­ტი­რია, გო­ლას­გან რომ წა­მო­ვე­დი.
ბო­ლოს, რო­ცა გუ­ლი მო­ვი­ო­ხე, ცო­ტა­თი მო­მეშ­ვა.
- შენ კარ­გად იცი, რომ გო­ლას ვე­რას­დ­როს ვი­ტან­დი, - თქვა მა­მი­დამ, - სა­ნამ მას­თან ცხოვ­რობ­დი, სულ ერ­თხელ გნა­ხე. არც შენ მო­დი­ო­და ჩვენ­თან, სულ იმის ში­ში გქონ­და, ვა­ი­თუ, შინ არ დავ­ხ­ვ­დე, რო­ცა დაბ­რუნ­დე­ბაო. ის კი, კაც­მა არ იცო­და, რო­დის დაბ­რუნ­დე­ბო­და. მის გარ­და ქვე­ყა­ნა­ზე არა­ვინ გახ­სოვ­და. კო­კი სა­ერ­თოდ არ ჰგავს მას. შენც ხომ იცი, რომ ასეა? დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, გულს არას­დ­როს გატ­კენს. აი, მჯე­რა ამის და მომ­კა­ლი თუ გინ­და.
- ვი­ცი, - ამო­ოხ­ვ­რით მი­ვუ­გე, - მაგ­რამ ისე მე­ში­ნია გათხო­ვე­ბის, რომ გა­რის­კ­ვის მე­ში­ნია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სულ მინ­და, ავ­კ­რი­ფო მი­სი ნო­მე­რი, და­ვუ­რე­კო და ვუთხ­რა, რო­გორ მიყ­ვარ­ხარ-მეთ­ქი, მა­ინც რა­ღაც მა­ჩე­რებს.
- იქ­ნებ და­ქორ­წი­ნე­ბის გა­რე­შე გეცხოვ­რათ ცო­ტა ხანს? ახ­ლა ეს ხომ იცი, არა­ვის უკ­ვირს. თა­ნაც, ერ­თხელ უკ­ვე...
- და ამას მე­უბ­ნე­ბი შენ, ტრა­დი­ცი­ე­ბის ყვე­ლა­ზე თავ­გა­მო­დე­ბუ­ლი დამ­ც­ვე­ლი? - ღი­მი­ლი მო­მე­რია, - საქ­მე და­ქორ­წი­ნე­ბას ან და­უ­ქორ­წი­ნებ­ლო­ბას არ ეხე­ბა, ლუი. უბ­რა­ლოდ, მან არ უნ­და გა­ი­გოს, რამ­დე­ნად ძლი­ე­რად მიყ­ვარს. მარ­თა­ლი ხარ, იგი სა­ერ­თოდ არ ჰგავს გო­ლას, მაგ­რამ მე­ში­ნია. რო­ცა გა­ი­გებს, რო­გორ მიყ­ვარს, ვა­ი­თუ, შე­იც­ვა­ლოს. ოჰ, არ ვი­ცი, რა ვთქვა. ვი­ცი მხო­ლოდ ის, რომ სა­შინ­ლად შე­ში­ნე­ბუ­ლი ვარ.
- ეს გა­ში­ნებს და მარ­ტო­ო­ბა არა? - ხმა­დაბ­ლა მკითხა, - არ მი­პა­სუ­ხო, უბ­რა­ლოდ, და­ფიქ­რ­დი ამა­ზე.

დავ­ფიქ­რ­დი. ვფიქ­რობ­დი მთე­ლი ღა­მე, მე­ო­რე დღე, ვფიქ­რობ­დი გზა­ში, რო­ცა ლუ­ის­გან წა­მო­ვე­დი, სახ­ლ­შიც, სამ­სა­ხურ­შიც, დღეც და ღა­მეც. ვფიქ­რობ­დი მა­ში­ნაც, ვან­დიმ რომ გამ­კიცხა. მა­ში­ნაც, რო­ცა თავ­ს­ხ­მა წვი­მა­ში ფრთა­მო­ტე­ხი­ლი ჩი­ტი­ვით მივ­ლას­ლა­სებ­დი სამ­სა­ხუ­რი­დან სახ­ლ­ში უმან­ქა­ნოდ, უქოლ­გოდ, უქუ­დოდ...
და აი, რო­გორც იქ­ნა, და­ვი­და ჩე­მამ­დე, რომ ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე სა­ბე­დის­წე­რო შეც­დო­მა და­ვუშ­ვი, რომ სა­კუ­თა­რი ხე­ლით მო­ვის­პე ბედ­ნი­ე­რე­ბა.
იმან, რაც ჩა­ვი­დი­ნე, გო­ლას­გან მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ტკი­ვი­ლიც კი გა­და­ფა­რა. გა­ვაგ­დე ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც სი­გი­ჟემ­დე მიყ­ვარ­და. გო­ლა ხომ დი­დი ხა­ნია, წა­ვი­და ჩე­მი ცხოვ­რე­ბი­დან, ჩე­მი გუ­ლი­დან, ჩე­მი სამ­ყა­რო­დან. რა­ტომ უნ­და გა­ვამ­წა­რე­ბი­ნო ძველ ტკი­ვილს ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი?
მა­მი­და მარ­თა­ლი იყო. კო­კი სა­ერ­თოდ არ ჰგავ­და გო­ლას. ის სულ სხვა­ნა­ი­რი იყო - გულ­წ­რ­ფე­ლი, პირ­და­პი­რი... ჩემს ყო­ფილს ამ თვი­სე­ბე­ბის ნა­ტა­მა­ლიც კი არ გა­აჩ­ნ­და. იგი არა­რა­ო­ბა იყო, არა­რა­ო­ბა მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი ახალ­გაზ­რ­და მა­მა­კა­ცის ნიღ­ბით. და ამის­თა­ნა არა­რა­ო­ბას სურ­და და­ვერ­წ­მუ­ნე­ბი­ნე, რომ სიყ­ვა­რუ­ლი მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ში­ში და ძა­ლა­დო­ბაა.
სა­წოლ­ში წა­მოვ­ჯე­ქი და ბრა ავან­თე. რა სუ­ლე­ლი ვყო­ფილ­ვარ! ეს რა ჩა­ვი­დი­ნე!
ღა­მის პე­რან­გ­ზე ხა­ლა­თი მო­ვის­ხი და ყა­ვის მო­სა­დუ­ღებ­ლად სამ­ზა­რე­უ­ლოს მი­ვა­შუ­რე. რა­ტომ არ მე­ყო სი­მა­მა­ცე, მეთ­ქ­ვა, მიყ­ვარ­ხარ-მეთ­ქი? ერ­თხე­ლაც არ და­მი­რე­კა და არც ვამ­ტყუ­ნებ. და­ი­ღა­ლა. ჩე­მი მერ­ყე­ო­ბით და­ი­ღა­ლა. რა­ღა მეშ­ვე­ლე­ბა აწი? რო­გორ გავ­ძ­ლებ მის გა­რე­შე?
იმის გა­ფიქ­რე­ბაც კი, რომ ჩემ მა­გივ­რად სხვა ქა­ლებს შეხ­ვ­დე­ბო­და, თავ­ზარს მცემ­და. თავ­ზარს მცემ­და თუნ­დაც ის, რომ იგი სხვას შე­ირ­თავ­და, ის სხვა გა­უ­ჩენ­და შვი­ლებს და სა­მა­გა­ლი­თო ცო­ლო­ბას გა­უ­წევ­და.
გამ­წა­რე­ბულ­მა ამო­ვიკ­ვ­ნე­სე და თა­ვი ხე­ლებ­ში ჩავ­რ­გე.
ყვე­ლა­ზე მე­ტად ამ­ქ­ვეყ­ნად მის გვერ­დით ყოფ­ნა მინ­დო­და. ახ­ლა რა გა­ვა­კე­თო? ისე ცუ­დად დავ­შორ­დი, რომ არ არის გა­მო­რიცხუ­ლი, სა­მუ­და­მოდ აიც­რუ­ოს გუ­ლი ჩემ­ზე. ქაფ­ქა­ფა ყა­ვა მოვ­ს­ვი. ტუ­ჩე­ბი და­მეწ­ვა.
არა, ასე მა­ლე ვერ და­მი­ვიწყებს. თუ მარ­თ­ლა ვუყ­ვარ­ვარ, ისე­თი უნ­და ვუყ­ვარ­დე, რო­გო­რიც ვარ - ყვე­ლა ჩე­მი პრობ­ლე­მით და ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბით. ის ასე­თია, ის არ ჰგავს იმ მა­მა­კა­ცებს, რომ­ლე­ბიც ცხოვ­რე­ბა­ში შემ­ხ­ვედ­რია. უნ­და ვენ­დო, სხვა­ნა­ი­რად მას­თან კი არა, სა­ერ­თოდ არ მექ­ნე­ბა მო­მა­ვა­ლი. არა­და, რო­გორ მინ­და მის გვერ­დით ყოფ­ნა... მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა.
ახ­ლა­ღა შე­ვამ­ჩ­ნიე, რომ ოთახ­ში წინ და უკან დავ­დი­ო­დი, თით­ქოს ნა­ბი­ჯე­ბით სამ­ზა­რე­უ­ლოს ვზო­მავ­დი. შევ­ჩერ­დი. სხე­უ­ლი ერ­თი­ა­ნად მქონ­და და­ჭი­მუ­ლი.
კვლავ ლო­გინ­ში შევ­წე­ქი, მაგ­რამ თვა­ლი ვერ მოვ­ხუ­ჭე. პა­რას­კე­ვი თენ­დე­ბა. ნე­ტავ რო­მელ სა­ათ­ზე უნ­და ჩა­მოფ­რინ­დეს? რო­გორც კი გა­თენ­დე­ბა, დავ­რე­კავ გე­დის­თან და გა­ვი­გებ, მე­რე კი გა­ვიქ­ცე­ვი და დავ­ხ­ვ­დე­ბი. ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბამ ოდ­ნავ და­მამ­შ­ვი­და. ახ­ლა მხო­ლოდ ის მინ­დო­და, რაც შე­იძ­ლე­ბა, მა­ლე გა­თე­ნე­ბუ­ლი­ყო.
ეს ღა­მე ყვე­ლა­ზე გრძე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში...

გა­თე­ნე­ბუ­ლიც არ იყო, რომ ავ­დე­ქი. ვი­ბა­ნა­ვე, თმა ფე­ნით და­ვი­ვარ­ცხ­ნე და რო­ცა სა­ბო­ლო­ოდ მო­ვი­წეს­რი­გე თა­ვი, ვან­დის და­ვუ­რე­კე, დღეს შე­იძ­ლე­ბა ვერ მო­ვი­დე სამ­სა­ხურ­ში და მა­მა­შენ­თან საქ­მე რო­გორ­მე მო­მიგ­ვა­რე-მეთ­ქი. თან ჩქარ-ჩქა­რა ავუხ­სე­ნი, რაც მქონ­და ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი, მე­რე კი გე­დის ნო­მე­რი ავ­კ­რი­ფე.
მივ­ხ­ვ­დი, რომ ზედ­მე­ტად ად­რე მო­მი­ვი­და, მა­მა­კაცს ნამ­ძი­ნა­რე­ვი ხმა ჰქონ­და.
- ბა­ტო­ნო გე­დი, დი­ლა მშვი­დო­ბი­სა, - შეც­ბუ­ნე­ბუ­ლი მი­ვე­სალ­მე.
- ბარ­ბა­რე, თქვენ ხართ? ხომ მშვი­დო­ბაა?
- დი­ახ, დი­ახ, ბო­დიშს გიხ­დით, ასე ად­რე რომ გა­წუ­ხებთ, მაგ­რამ სხვა გზა არ მქონ­და. შე­მე­შინ­და, არ და­მაგ­ვი­ან­დეს-მეთ­ქი. ხომ არ იცით, კო­კი რო­მელ სა­ათ­ზე უნ­და ჩა­მოფ­რინ­დეს?
- კო­კი? - ისე­თი ტო­ნით მკითხა, თით­ქოს ვერ გა­იხ­სე­ნა, ვის­ზე ვე­ლა­პა­რა­კე­ბო­დი, - ა, კი, რო­გორ არა, ექვს სა­ათ­ზე, სა­ღა­მოს ექვს სა­ათ­ზე, ოღონდ დღეს არა, ხვალ სა­ღა­მოს.
- ხვალ სა­ღა­მოს? მე რო­გორც ვი­ცი, დღეს...
- ჰო, ეგ­რე გვქონ­და და­გეგ­მი­ლი, მაგ­რამ მთე­ლი რი­გი პრობ­ლე­მე­ბი შეხ­ვ­და. ლექ­სოს სი­ა­რუ­ლი ჯერ არ შე­უძ­ლია, რად­გან და­ცე­მი­სას მუხ­ლი მო­ი­ტე­ხა, ამი­ტომ ინ­ვა­ლი­დის ეტ­ლის ყიდ­ვა გახ­და სა­ჭი­რო, ამან საქ­მე გა­ა­ჭი­ა­ნუ­რა. თუმ­ცა, უკ­ვე მო­აგ­ვა­რა ეს სა­კითხი და ამა­ღამ წა­მოვ­ლენ. ხვალ აქ იქ­ნე­ბი­ან.
- კი მაგ­რამ, ინ­სულ­ტ­გა­და­ტა­ნი­ლი ადა­მი­ა­ნის ამ­ხე­ლა გზა­ზე მგზავ­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა? - შევ­შ­ფოთ­დი.
- ინ­სულ­ტი არა, მიკ­რო­ინ­ფარ­ქ­ტი ყო­ფი­ლა, ამი­ტომ სა­ში­ში არა­ფე­რია. მეც არ მინ­დო­და ჯერ წა­მო­სუ­ლი­ყო, მაგ­რამ ხომ იცი, ახ­ლა­ხან და­ქორ­წინ­და და მი­სი მე­უღ­ლე გიჟს ჰგავს, ის­ტე­რი­კა­შია, ან წა­მიყ­ვა­ნეთ, ან ჩა­მო­მიყ­ვა­ნე­თო, - ტე­ლე­ფონ­ში მა­მა­კა­ცის ხრინ­წი­ა­ნი სი­ცი­ლი გა­ის­მა.
- თქვენ აპი­რებთ აერო­პორ­ტ­ში დახ­ვედ­რას? - მო­რი­დე­ბით ვკითხე. ცო­ტა არ იყოს, მე­უ­ხერ­ხუ­ლე­ბო­და აერო­პორ­ტ­ში მარ­ტოს მის­ვ­ლა, რად­გან მათ ლექ­სოს ოჯა­ხის წევ­რე­ბიც დახ­ვ­დე­ბოდ­ნენ. უფ­რო კი იმის მე­ში­ნო­და, რო­გორ შეხ­ვ­დე­ბო­და კო­კი ჩემს გა­მო­ჩე­ნას. თუ გე­დის­თან ერ­თად ვიქ­ნე­ბო­დი, სი­ტუ­ა­ცია ცო­ტა­თი მა­ინც გა­ნი­მუხ­ტე­ბო­და.
- მე თბი­ლის­ში არ ვარ, ქუ­თა­ის­ში ვარ, ბა­ბი, ზე­გამ­დე ვერ ჩა­მო­ვალ.
- გა­სა­გე­ბია... დი­დი მად­ლო­ბა, ბა­ტო­ნო კო­კი.
- არაფ­რის, ჩე­მო კარ­გო და ისა... ჩვენ­თან რო­დის გა­მოხ­ვალთ? მინ­და, ფირ­მის საქ­მე­ე­ბი გა­გაც­ნოთ, საქ­მის კურ­ს­ში ჩა­გა­ყე­ნოთ და შე­ვუდ­გეთ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას.
- ორ­შა­ბათს და­გი­რე­კავთ ამ სა­კითხ­ზე, ბა­ტო­ნო გე­დი, და შეგ­ხ­ვ­დე­ბით.
- ძა­ლი­ან კარ­გი. ორ­შა­ბათს ნამ­დ­ვი­ლად თბი­ლის­ში ვიქ­ნე­ბი.
ესეც ასე. რად­გან დღეს არ მი­წევს აერო­პორ­ტ­ში გა­ვარ­დ­ნა, სამ­სა­ხურ­ში წა­ვალ, ტყუ­ი­ლად რა­ტომ გა­ვაც­დი­ნო სა­მუ­შაო, რო­ცა საქ­მე თავ­ზე მაყ­რია? კვლავ შე­ვეხ­მი­ა­ნე ვან­დის და ვუთხა­რი, ფრე­ნა გა­და­ი­დო და აღარ მივ­დი­ვარ აერო­პორ­ტ­ში, სამ­სა­ხურ­ში გა­მო­ვალ-მეთ­ქი.
ის იყო, სახ­ლი­დან უნ­და გავ­სუ­ლი­ყა­ვი, რომ უეც­რად თავ­ში ახალ­მა აზ­რ­მა გა­მირ­ბი­ნა. ისევ გე­დის და­ვუ­რე­კე.
- ბა­ტო­ნო გე­დი, ბო­დი­ში, კი­დევ რომ გა­წუ­ხებთ... ხომ არ იცით, რა ნო­მერ­ზე და­ვუ­კავ­შირ­დე კო­კის? ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია?
- რა თქმა უნ­და, რა თქმა უნ­და, - წა­ი­ბურ­ტყუ­ნა აშ­კა­რად უკ­მა­ყო­ფი­ლომ იმით, რომ დი­ლის ტკბი­ლი ძი­ლი და­უფ­რ­თხეს და მცი­რე­ო­დე­ნი პა­უ­ზის შემ­დეგ ნომ­რის კარ­ნახს შე­უდ­გა.
ნაჩ­ქა­რე­ვად ჩა­ვი­წე­რე ნო­მე­რი და ბა­ტონ გე­დის, ვინ იცის, მე­რამ­დე­ნედ მო­ვუ­ხა­დე ბო­დი­ში შექ­მ­ნი­ლი დის­კომ­ფორ­ტის­თ­ვის...

გაგრძელება იქნება
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (1)
19.02.2017
მაგარია,და საინტერესო....გელოდებიტ
ლელა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ის კვირა ისე გავიდა, ხმა თითქმის არ ამომიღია, არც არავის დავკონტაქტებივარ და არც სახლიდან გავსულვარ, ექვსი დღე დივანზე წამოწოლილმა მაღალ ხმაზე ჩართულ ტელევიზორთან გავატარე.
ელზა სამოცდაათზე მეტის იქნებოდა, შეიძლება ოთხმოცისაც. როგორც ჩანს, ადრე თმას იღებავდა, რადგან თმის ძირები ერთიანად გასთეთრებოდა, დანარჩენი კი ჯერაც შავად შერჩენოდა.
აი, სწორედ აქ დამთავრდა ჩემი ცხოვრების ინტერლუდია და დაიწყო ბოლო ეტაპი _ პოსტლუდია.
რო­გორც ქა­ლებს გიყ­ვართ თქმა, მე და ნი­ნიმ სა­კა­ი­ფოდ ვი­შო­პინ­გეთ.
ჩვენ­თან, კლი­ნი­კა­ში, ერ­თი კარ­გი კარ­დი­ო­ლო­გი გვყავს, ქე­თი­ნო გუ­რი­ე­ლი.
კვირის სიახლეები
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
0 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
"ადამიანი "მიყვარხარს" რომ მეუბნება, მის ჩამოშორებას ვიწყებ"
შავი საქორწინო კაბა და "ქალბატონი დედა"
6 კომენტარი
"უაზრო სკანდალებით გავხდი თავიდანვე ცნობილი"
რას ნანობს ქართველი ფოტომოდელი
3 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
4 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი