მკაც­რი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი სტი­ლის ნა­ზა­ვი - წვე­უ­ლე­ბა­ზე, საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რა­ზე და ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში
font-large font-small
მკაც­რი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი სტი­ლის ნა­ზა­ვი - წვე­უ­ლე­ბა­ზე, საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რა­ზე და ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში
"კლა­სი­კუ­რი და კარ­გი ხა­რის­ხის ტან­საც­მე­ლი დე­ფი­ცი­ტია"


დამ­წყე­ბი დი­ზა­ი­ნე­რი - მა­რი შაშ­ვი­აშ­ვი­ლი (მა­რი­შა) ისეთ სა­მოსს ქმნის, რომ­ლის ჩაც­მა ყო­ველ­დღი­უ­რა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ და საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რა­ზეც. უფ­რო მე­ტიც - მა­რი­შას სა­მო­სით წვე­უ­ლე­ბა­ზეც მო­ი­წო­ნებთ თავს. ყო­ველ­დღი­უ­რი, კლა­სი­კუ­რი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი სტი­ლის ნა­ზა­ვი - ასე ახა­სი­ა­თებს დი­ზა­ი­ნე­რი სტილს, რო­მელ­ზეც რამ­დე­ნი­მე თვეა მუ­შა­ობს. მის შექ­მ­ნილ კოს­ტი­უ­მებს მო­დე­ლე­ბის მსოფ­ლიო კონ­კურ­სებ­ზეც დი­დი მო­წო­ნე­ბა ხვდა წი­ლად...- კლა­სი­კურ, ძვირ­ფას სა­მოს­ზე ვმუ­შა­ობ. ჯერ ქა­ლის ტან­საც­მელს ვქმნით, შემ­დეგ მა­მა­კა­ცე­ბი­სა და ბავ­შ­ვე­ბის სა­მოს­ზეც ვი­მუ­შა­ვებთ.

- კლა­სი­კურ, ძვირ­ფას სა­მოს­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მოთხოვ­ნა თუ არის?

- საკ­მაო მოთხოვ­ნაა, რად­გან ჩე­მი აზ­რით, კლა­სი­კუ­რი და კარ­გი ხა­რის­ხის ტან­საც­მე­ლი დე­ფი­ცი­ტია. "კლა­სი­კურ­ში" მკაცრ სტილს არ ვგუ­ლის­ხ­მობ: კლა­სი­კურ­თან ერ­თად, სა­მო­სი ავან­გარ­დუ­ლი­ცაა. ასეთ ტან­საც­მელ­ში გა­მოწყო­ბილ­მა ქალ­მა თა­ვი ყველ­გან კომ­ფორ­ტუ­ლად უნ­და იგ­რ­ძ­ნოს - წვე­უ­ლე­ბა­ზეც, საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რა­ზეც და ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­შიც. თა­ნა­მედ­რო­ვე, საქ­მი­ა­ნი და ცო­ტა­თი სექ­სუ­ა­ლუ­რი - ასე და­ვა­ხა­სი­ა­თებ იმ სა­მოსს, რო­გორ­საც ვქმნით.

- ამ სტი­ლის სა­მო­სის შექ­მ­ნის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ასე­თი ტან­საც­მ­ლის დე­ფი­ციტ­მა გა­ნა­პი­რო­ბა თუ სხვა მი­ზე­ზი იყო?

- პი­რა­დად ჩემ­თ­ვის, თბი­ლის­ში კლა­სი­კუ­რი სა­მო­სის პოვ­ნა, რო­მელ­შიც შე­იძ­ლე­ბა, კომ­ფორ­ტუ­ლად მეგ­რ­ძ­ნო თა­ვი, თით­ქ­მის შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო - ვერ­სად ვშო­უ­ლობ­დი. მხო­ლოდ მკაც­რი სტი­ლის პი­ჯა­კებს ვხე­დავ­დი, რომ­ლე­ბიც თა­ნა­მედ­რო­ვედ გა­ფორ­მე­ბუ­ლი არ იყო. ძა­ლი­ან მომ­წონს, რო­დე­საც პი­ჯაკ­ში ან კა­ბა­ში რამ­დე­ნი­მე ქსო­ვი­ლია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი.

- სა­მოს­ში ფე­რიც რამ­დე­ნი­მე უნ­და იყოს?

- კი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მაგ­რამ ამ­ჟა­მინ­დე­ლი კო­ლექ­ცი­ის­თ­ვის კლა­სი­კურ ფე­რებს ვი­ყე­ნებ: შავს, თეთრს, ოქ­როს­ფერს, ყა­ვის­ფე­რის ტო­ნა­ლო­ბებს... ყვა­ვი­ლე­ბი­ა­ნი და ჭრე­ლი სა­მო­სი ამ ეტაპ­ზე, არ გვაქვს. პირ­ვე­ლი ჩვე­ნე­ბის­თ­ვის კლა­სი­კუ­რი ფე­რის სა­მო­სი გვექ­ნე­ბა. ალ­ბათ, შემ­დეგ სხვა ფე­რებ­საც გა­მო­ვი­ყე­ნებთ (ძი­რი­თა­დად, სუბ­ლი­მა­ცი­უ­რად და­ბეჭ­დი­ლი ქსო­ვი­ლე­ბი გვექ­ნე­ბა, რომ­ლებ­საც თა­ვად შევ­ქ­მ­ნით)... 28 იან­ვარს, თბი­ლის­ში მსოფ­ლიო ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი და მსოფ­ლიო Fashion Show გაიმართება. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს 18 ქვეყ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, მო­დე­ლე­ბის, სი­ლა­მა­ზის და ტა­ლან­ტის კონ­კურ­სე­ბის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბი ეს­ტუმ­რე­ბი­ან. პრო­ექ­ტის - World Ri­sing Stars ფი­ნა­ლუ­რი ჩვე­ნე­ბა გა­ი­მარ­თე­ბა, რო­მელ­საც ჩვე­ნი კო­ლექ­ცი­ის ჩვე­ნე­ბით გავ­ხ­ს­ნით. ჩვე­ნე­ბას სპე­ცი­ა­ლუ­რად მოწ­ვე­უ­ლი, Miss Model Of The World 2015-ის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი - მარ­გა­რი­ტა პავ­ლუ­ში­ნა გახ­ს­ნის, ხო­ლო "მი­სის პლა­ნე­ტა 2017"-ის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი - იულია მორ­გუ­ნო­ვა და­ხუ­რავს.GzaPress

- რო­გორც ვი­ცი, მსოფ­ლიო კონ­კურ­სე­ბის მო­ნა­წი­ლე ქარ­თ­ვე­ლი კონ­კურ­სან­ტე­ბის სა­მოს­ზე თქვენ ზრუ­ნავთ ხოლ­მე...

- კი. ჩვე­ნი სა­მო­სი უკ­ვე 3 მო­დელს ეც­ვა. დღეს კი­დევ ერთ გო­გო­ნას ვუშ­ვებთ პა­რიზ­ში, რომ­ლის სა­მოს­ზეც ჩვენ ვიზ­რუ­ნეთ.

- რას ით­ვა­ლის­წი­ნებთ, რა პრინ­ცი­პით ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობთ, რო­ცა მო­დელს მსოფ­ლიო კონ­კურ­სის­თ­ვის სა­მოსს ურ­ჩევთ?

- ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ, ქალს რო­გო­რი სტი­ლი უხ­დე­ბა - რო­მე­ლი დე­ტა­ლი უნ­და გა­მო­ა­ჩი­ნოს და რო­მე­ლი შე­იძ­ლე­ბა, და­მა­ლოს; მის სა­ხეს, თმის ფერს, სხე­უ­ლის ფორ­მებს, რო­მე­ლი ფე­რი უფ­რო გა­ა­ლა­მა­ზებს... ყვე­ლა­ფერს ვით­ვა­ლის­წი­ნებ, სა­მო­სი ტან­ზე ეფექ­ტუ­რი რომ იყოს. რო­ცა გო­გო­ნას ვნა­ხუ­ლობ, მი­სი გა­რეგ­ნო­ბის მი­ხედ­ვით ვარ­ჩევ, რა შე­იძ­ლე­ბა, მო­უხ­დეს...

- და მა­ინც, ქარ­თ­ვე­ლი კონ­კურ­სან­ტე­ბის სა­მო­სი რი­თია გა­მორ­ჩე­უ­ლი?

- მკაც­რი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი სტი­ლის ნა­ზა­ვია. მა­გა­ლი­თად, ერთ-ერთ მო­დელს წი­თე­ლი კა­ბა ჩა­ვაც­ვით - წი­ნა მხა­რეს "და­ხუ­რუ­ლი", გრძე­ლი მკლა­ვე­ბით. კა­ბა ტან­ზე ისე იყო მომ­დ­გა­რი, რომ მო­დე­ლის მკერდს ხაზს უს­ვამ­და. დე­კოლ­ტე არ ჰქო­ნია. ზურ­გი სრუ­ლი­ად ღია იყო... მო­დელ ნი­ნი გრძე­ლიშ­ვილს, რო­მე­ლიც ახ­ლა საფ­რან­გეთ­ში მი­ემ­გ­ზავ­რე­ბა, ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი ფე­ხე­ბი აქვს. ამი­ტომ მის­თ­ვის ისე­თი სა­ღა­მოს კა­ბა შევ­ქ­მე­ნით, კა­ბის ერ­თი ნა­წი­ლი რომ მოკ­ლეა და გო­გო­ნას ფე­ხი მთლი­ა­ნად უჩანს, მე­ო­რე ნა­წი­ლი კი - ძა­ლი­ან გრძე­ლია. ასე აქ­ცენ­ტი გა­ვა­კე­თეთ მი­სი სხე­უ­ლის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ნა­წილ­ზე.

- სა­მო­სის­თ­ვის ქსო­ვი­ლებს სად იძენთ?

- დიდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას ვა­ნი­ჭებ ქსო­ვი­ლის ხა­რისხს. საზღ­ვარ­გა­რეთ ქსო­ვი­ლე­ბის უფ­რო ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნია. ამი­ტო­მაც ჩე­მი ნა­მუ­შევ­რე­ბის­თ­ვის ქსო­ვი­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად, ევ­რო­პი­სა და აზი­ის ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მოგ­ვაქვს.

- სა­ინ­ტე­რე­სოა, კო­ლე­გე­ბი რო­გორ შეხ­ვ­დ­ნენ თქვენს წა­მოწყე­ბას?

- არ ვი­ცი. ქარ­თ­ველ დი­ზა­ი­ნე­რებ­თან ჯერ საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა არ მქო­ნია, თუმ­ცა მა­თი მხარ­და­ჭე­რი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბის იმე­დი მაქვს.
GzaPress
- ტან­საც­მ­ლის დი­ზა­ი­ნის სფე­რო­ში მუ­შა­ო­ბამ­დე რას საქ­მი­ა­ნობ­დით?

- პრო­ფე­სი­ით სო­ცი­ო­ლო­გი ვარ. რამ­დე­ნი­მე წე­ლი ერთ-ერ­თი რე­გი­ო­ნის გუ­ბერ­ნი­ა­ში პი­ა­რის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სად ვმუ­შა­ობ­დი, მას შემ­დეგ კი სა­რეკ­ლა­მო ბიზ­ნეს­ში ვარ. მაქვს კერ­ძო სა­რეკ­ლა­მო კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც 7 წლის წინ შევ­ქ­მე­ნი. რო­ცა ამ სფე­რო­ში დი­დი გა­მოც­დი­ლე­ბა და­ვაგ­რო­ვე, გა­დავ­წყ­ვი­ტე, ტან­საც­მ­ლის სა­კუ­თა­რი ხა­ზიც შე­მექ­მ­ნა. სა­რეკ­ლა­მო ბიზ­ნე­სი ბევრ დრო­სა და შრო­მას მო­ითხოვს, მაგ­რამ ისე ძა­ლი­ან მომ­წონს ის საქ­მე, რო­მე­ლიც ახ­ლა წა­მო­ვიწყე, რომ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, პა­რა­ლე­ლურ რე­ჟიმ­ში მე­მუ­შა­ვა. ამას დი­დი ხა­ლი­სით ვა­კე­თებ.

- დი­ზა­ი­ნის სფე­რო­ში რა­ი­მე გა­ნათ­ლე­ბა თუ მი­გი­ღი­ათ?

- გა­ნათ­ლე­ბა ამ სფე­რო­ში არ მი­მი­ღია, თუმ­ცა სო­ცი­ო­ლო­გის პრო­ფე­სია და­მეხ­მა­რა, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­სა და გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბა­ში. გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, ამ სფე­როს­თან შე­ხე­ბა ყო­ველ­თ­ვის მქონ­და: მა­გა­ლი­თად, კომ­პა­ნი­ებს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ბრენ­დი­რე­ბულ სა­მოსს ვუ­კე­რავ­დით, ტექ­ს­ტილ­ზე ვბეჭ­დავ­დით და ლა­მაზ ტან­საც­მელ­საც ვქმნი­დით... საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტით სხვა­დას­ხ­ვა ქვე­ყა­ნა­ში გამ­გ­ზავ­რე­ბა ხში­რად მიხ­დე­ბა. ლა­მაზ ქსო­ვი­ლებ­სა და აქ­სე­სუ­ა­რებს რომ ვხე­დავ­დი, სულ ვფიქ­რობ­დი - ამ ქსო­ვი­ლე­ბის­გან ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი ტან­საც­მ­ლის შე­კერ­ვა შე­იძ­ლე­ბო­და, თუმ­ცა, სურ­ვი­ლი სურ­ვი­ლად რჩე­ბო­და. ეკოს (ე­კა მგა­ლობ­ლიშ­ვი­ლი, სა­მო­დე­ლო სა­ა­გენ­ტო "კატ­რი­ნის" ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი) ძა­ლის­ხ­მე­ვამ და შე­მარ­თე­ბამ დი­ზა­ი­ნის სფე­რო­ში მუ­შა­ო­ბა გა­და­მაწყ­ვე­ტი­ნა. მარ­წ­მუ­ნებ­და, ჩე­მი სა­მო­სის ბრენ­დის ხა­ზი გა­მე­კე­თე­ბი­ნა. ეკომ მომ­ცა სტი­მუ­ლი, რის­თ­ვი­საც დი­დი მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­ვუ­ხა­დო. ახ­ლა ამ სფე­რო­ში უკ­ვე ძა­ლი­ან აქ­ტი­უ­რად ჩა­ვერ­თე. 30-ზე მე­ტი ლუ­ქი გვექ­ნე­ბა. ძა­ლი­ან კარ­გი ეს­კი­ზე­ბი შე­ვი­მუ­შა­ვეთ. მგო­ნია, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის მქო­ნე მომ­ხ­მა­რე­ბელს და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს.

- წვე­უ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის, საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის­თ­ვის ქარ­თ­ვე­ლე­ბი რო­გორ იც­ვა­მენ? მათ გე­მოვ­ნე­ბას რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ?

- ქარ­თ­ვე­ლებს ძა­ლი­ან კარ­გი გე­მოვ­ნე­ბა აქვთ - დახ­ვე­წი­ლი, ელე­გან­ტუ­რი ხალ­ხია. მა­ღა­ლი დო­ნის ჩაც­მის კულ­ტუ­რა აქვთ. შა­ვი ფე­რი უყ­ვართ. მეც მიყ­ვარს, რად­გან კლა­სი­კუ­რი და ელე­გან­ტუ­რია. ჩემს კო­ლექ­ცი­ა­შიც შა­ვი ფე­რის ბევ­რი კოს­ტი­უ­მი იქ­ნე­ბა.

- ახა­ლი წლის დღე­სას­წა­ულ­ზე რო­გო­რი სა­მო­სის ჩაც­მას გვირ­ჩევთ?

- რო­გორც იცით, ყვი­თე­ლი ძაღ­ლის წე­ლი მო­დის. ოქ­როს­ფე­რი, ყვი­თე­ლი, ყა­ვის­ფე­რი და წი­თელ­ში გა­და­სუ­ლი ფორ­თოხ­ლის­ფე­რი სა­ა­ხალ­წ­ლოდ ყვე­ლა­ზე მო­დუ­რი ფე­რე­ბი იქ­ნე­ბა. და­ნარ­ჩე­ნი უკ­ვე თქვენს გე­მოვ­ნე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი: ჩე­მი აზ­რით, მო­და­ში ის არის, რაც ადა­მი­ანს უხ­დე­ბა. ახა­ლი წლის დღე­სას­წა­ულ­ზე, წი­თე­ლი ფე­რის სა­მო­სის ჩაც­მას გირ­ჩევთ - ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, ახალ წელს წი­თე­ლი ფე­რის სა­მოს­ში გა­მოწყო­ბი­ლე­ბი ხვდე­ბი­ან, ოღონდ მო­დას­თან ეს კავ­შირ­ში არაა (იღი­მის)...

ეთო ყორ­ღა­ნაშ­ვი­ლი
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (1)
21.12.2017
Kარგია
Mარი
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ენერგიული თამარ მაყაშვილი შვილებზე, შვილიშვილებსა და მეუღლეზე
ნინი შერმადინისა და ეკა მგალობლიშვილის გულახდილი ინტერვიუ
როგორ უნდა იყოს ქალი მუდმივად ძლიერი და საინტერესო
"ქალური შური ხანდახან მძაფრად მიგრძნია"
ვისზე იყვნენ შეყვარებული ცნობილი ქართველი მამაკაცები
კვირის სიახლეები
"გმირია ქალი, რომელიც საცხოვრებლად მთაში წავიდა"
"ყველა ერთმანეთს მტრობს, ჭორავს - იშვიათად გაიგებ ტკბილ სიტყვას"
0 კომენტარი
ლაშა შუშანაშვილს საბერძნეთი საფრანგეთს გადასცემს - ქართველი "კანონიერი ქურდების" "შავი დღე" ევროპაში
საერთაშორისო სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, საბერძნეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, განახორციელოს ცნობილი ქართველი ავტორიტეტის ლაშა შუშანაშვილის საფრანგეთში ექსტრადიცია.
0 კომენტარი
"მწყემსმა თავად აჩვენა მაშველებს ის ადგილი, სადაც ბავშვის ცხედარი ჰქონდა გადამალული" - ვინ არის ხადას ხეობაში მოკლული ამერიკელი ცოლ-ქმარი
6 ივლისს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამერიკელი ცოლ-ქმარი რაიან და ლორა სმიტები, 4 წლის ვაჟთან ერთად, დუშეთის რაიონის ხადას ხეობაში გაუჩინარდნენ.
0 კომენტარი
"მკვლელმა ლუკას დანა რამდენჯერმე დაარტყა და გაიქცა" - მესტიაში მომხდარი მკვლელობის დეტალები
მესტიაში ურთიერთშელაპარაკების შემდეგად 25 წლის ლუკა ფალიანი მოკლეს.
0 კომენტარი
"12 წლის ბიჭების ცხედრები წყალში ხელჩაჭიდებული იპოვეს"
SOS - ბოლო ორ თვეში 27 ადამიანი დაიხრჩო
2 კომენტარი
"ბრუტუსი, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელობა" ახმეტელის თეატრში
"რამდენიმეწლიანმა კვლევამ მიჩვენა, რომ ის მოღალატე არ არის"
0 კომენტარი
ფულის შოვნის "თანამედროვე მეთოდები"
უმუშევრობის ფონზე ყველა თავისებურად ცდილობს ფულის შოვნასა და თავის გატანას, - გზები მრავალფეროვანია, გააჩნია, ვის როგორი ფანტაზია აქვს.
1 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
თანამედროვე მზევინარი და მთაში ნაპოვნი სილაღე...
რა პრობლემებს აწყდებიან რეგიონში ტურისტებთან ურთიერთობისას
0 კომენტარი
"ბრუტუსი, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელობა" ახმეტელის თეატრში
"რამდენიმეწლიანმა კვლევამ მიჩვენა, რომ ის მოღალატე არ არის"
0 კომენტარი
ბავშვებად დარჩენილი მსახიობები
1946 წელს ქუთაისელმა ბავშვებმა დაუვიწყარი საჩუქარი მიიღეს - გაიხსნა თოჯინების თეატრი ღვინის ყოფილ სარდაფში.
0 კომენტარი
ნატუკა გულისაშვილის პროტესტი
"მეუბნებიან ხოლმე, მანქანას კაცივით ატარებო"
0 კომენტარი
"მამა "ჩარეცხილების" სიაშიც კი მოხვდა და პანთეონში მისი დაკრძალვა არც უფიქრიათ"
რამაზ ჩხიკვაძის შვილის გულახდილი ინტერვიუ
10 კომენტარი