ბანქოს სახლი (ნაწილიV)
font-large font-small
ბანქოს სახლი (ნაწილიV)
მა­იკლ დობ­სი (ფრაგ­მენ­ტე­ბი რო­მა­ნი­დან)
მოამზადა რუ­სუ­დან ლე­ბა­ნი­ძემ

კვი­რა, 13 ივ­ნი­სი
რო­გორც კი არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დ­გო­მი კვი­რადღის 15 სა­ა­თის­თ­ვის ფრენ­სის ურ­ჰარ­ტის სამ­სა­ხუ­რებ­რივ­მა მან­ქა­ნამ უაიტ­ჰო­ლი­დან და­უ­ნინგ-სტრიტ­ზე გა­და­უხ­ვია, იქ­ვე მდგა­რი პო­ლი­ცი­ე­ლი მა­შინ­ვე მხედ­რუ­ლად გა­ე­ჭი­მა, სე­ი­რის მა­ყუ­რებ­ლებ­მა კი ფო­ტო­ა­პა­რა­ტე­ბი ააჩხა­კუ­ნეს. პრე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ქუ­ჩის მე­ო­რე მხა­რეს, მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე სა­ხელ­გან­თ­ქ­მუ­ლი კა­რის პირ­და­პირ შეჯ­გუ­ფუ­ლიყ­ვ­ნენ, რო­მე­ლიც მთა­ვა­რი შოლ­ტის მან­ქა­ნის სახ­ლ­თან მის­ვ­ლის­თა­ნა­ვე ფარ­თოდ გა­ი­ღო. `შა­ვი ხვრე­ლი­ვით არ და­ა­ღო პი­რი, - გა­ი­ფიქ­რა უეც­რად ურ­ჰარ­ტ­მა. - უფ­რო სწო­რად კი, პო­ლი­ტი­კუ­რი შა­ვი ხვრე­ლი­ვით, სა­დაც ახა­ლარ­ჩე­უ­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რე­ბი ეულად ქრე­ბი­ან, მე­რე კი უკ­ვე დაც­ვით, სა­ხელ­მ­წი­ფო და სა­მო­ქა­ლა­ქო სამ­სა­ხუ­რე­ბის ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბის ურ­დო­ე­ბის თან­ხ­ლე­ბით ჩნდე­ბი­ან. თა­ნაც, თუ კა­რი მხო­ლოდ დრო­ე­ბით ყლა­პავს, თვით შე­ნო­ბა ზო­გი­ერთ პო­ლი­ტი­კურ მოღ­ვა­წეს სი­ცოცხ­ლე­სა და ენერ­გი­ა­საც ბო­ლომ­დე სწოვს და აც­ლის~.
მთა­ვა­რი შოლ­ტი მან­ქა­ნის სა­ვარ­ძ­ლის მარ­ცხე­ნა მხა­რეს სპე­ცი­ა­ლუ­რად ისე მო­ეწყო, რომ ტე­ლე­ო­პე­რა­ტო­რებ­სა და ფო­ტო­კო­რეს­პონ­დენ­ტებს უთუ­ოდ, სახ­ლი #10-ის ფონ­ზე გა­და­ე­ღოთ. რო­გორც კი ურ­ჰარ­ტი მან­ქა­ნი­დან გა­და­ვი­და და წელ­ში ბო­ლომ­დე გას­წორ­და, გზის იქი­თა მხრი­დან მა­შინ­ვე კითხ­ვე­ბი და­ა­ყა­რეს, რი­თაც თა­ვა­დაც ისარ­გებ­ლა და მიკ­რო­ფო­ნე­ბი­სა და ბლოკ­ნო­ტე­ბის ჯუნ­გ­ლებს რამ­დე­ნი­მე სიტყ­ვის სათ­ქ­მე­ლად მი­უ­ახ­ლოვ­და. ფრენ­სის­მა მა­შინ­ვე შე­ნიშ­ნა მა­რა­დი­ულ გა­ქუ­ცულ ფეტ­რის­ქუ­დი­ა­ნი ლე­გენ­და­რუ­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი ჩარლზ გუდ­მა­ნიც, რო­მე­ლიც აი-ტი-ენი­სა და ბი-ბი-სის გა­დამ­ღებ ჯგუ­ფებს შო­რის სო­ლი­ვით ჩა­ჭე­დი­ლი­ყო.
- გა­მარ­ჯო­ბა, ჩარლზ! - მი­ე­სალ­მა მას მთა­ვა­რი შოლ­ტი. - ნაძ­ლე­ვის და­დე­ბი­თა და შე­დე­გე­ბის გა­მოც­ნო­ბით თუ იშო­ვე ამ­ჯე­რად რა­მე?
- ბა­ტო­ნო ურ­ჰარტ, თქვენ აქ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის­თ­ვის მთავ­რო­ბა­ში კად­რე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბა­ში და­სახ­მა­რებ­ლად მოხ­ვე­დით თუ სხვა სა­მუ­შა­ოს მი­სა­ღე­ბად? - კითხ­ვა იქით შე­უბ­რუ­ნა გუდ­მან­მა.
- მე აქ ბევრ სა­კითხ­ზე სამ­ს­ჯე­ლოდ ვარ მო­სუ­ლი, თუმ­ცა, არ გა­მოვ­რიცხავ, რომ ერთ-ერ­თი მათ­გა­ნი კად­რე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბაც იყოს, - თა­ვი მო­ი­კა­ტუ­ნა მთა­ვარ­მა შოლ­ტ­მა.
- და­დის ხმე­ბი, რომ ახა­ლი და მე­ტის­მე­ტად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პოს­ტის მი­ღე­ბას ელით.
- ხმე­ბის კო­მენ­ტი­რე­ბას ვერ შე­ვუდ­გე­ბი, ჩარლზ, რად­გან თა­ვა­დაც კარ­გად იცი, რომ ასე­თი სა­კითხე­ბი სა­ბო­ლო­ოდ მა­ინც პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის გა­და­საწყ­ვე­ტია. მე კი მის­თ­ვის მხო­ლოდ მო­რა­ლუ­რი მხარ­და­ჭე­რის აღ­მო­სა­ჩე­ნად ვარ მო­სუ­ლი.
- და ამ მხარ­და­ჭე­რას ლორდ უილი­ამ­ს­თან ერ­თად გა­მო­უცხა­დებთ? - სა­კითხს კი­დევ ერ­თხელ ჩა­უ­კირ­კი­ტა ჟურ­ნა­ლის­ტ­მა.
- რა, ლორ­დი უილი­ამ­სი უკ­ვე აქ არის? - ყვე­ლა­ნა­ი­რად ეცა­და, არა­ფე­რი შე­ემ­ჩ­ნია ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ით გა­ოგ­ნე­ბულ მთა­ვარ შოლტს.
- აბა, რა! და­ახ­ლო­ე­ბით სა­ათ-ნა­ხევ­რის წინ მო­ვი­და. ჩვენ კი მას შემ­დეგ უკ­ვე იმა­ზე ვმარ­ჩი­ე­ლობ­დით, კი­დევ ვინ­მე შე­მო­უ­ერ­თ­დე­ბო­და თუ არა...
ჟურ­ნა­ლის­ტის სიტყ­ვებ­მა ურ­ჰარტს ლა­მის გო­ნე­ბა და­უბ­ნე­ლა, მაგ­რამ გა­რეგ­ნუ­ლად ისევ არა­ფე­რი შე­იმ­ჩ­ნია:
- მა­შინ, უნ­და დაგ­ტო­ვოთ, - თვა­ლი ნა­ძა­ლა­დე­ვი ღი­მი­ლით მო­ავ­ლო ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა­მო­ძა­ლე­ბულ და­ნარ­ჩენ ჟურ­ნა­ლის­ტებს, - თო­რემ, პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს და პარ­ტი­ის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რეს ხომ ვერ ვა­ლო­დი­ნებ...
პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის მდი­ვა­ნი პო­ლი­ტი­კურ სა­კითხებ­ში, ფრენ­სის ურ­ჰარტს შე­ნო­ბის სიღ­რ­მის­კენ მი­მა­ვა­ლი დე­რეფ­ნის ბო­ლოს შე­ე­გე­ბა და ისიც აუწყა, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი მო­უთ­მენ­ლად ელო­და.
- ბა­ტო­ნი კო­ლინ­რი­ჯი ზე­მო­თაა, თა­ვის კა­ბი­ნეტ­ში, - ხმა­ში ნერ­ვი­უ­ლო­ბა ეტყო­ბო­და პო­ლი­ტი­კურ მდი­ვანს. - და თქვე­ნი მოს­ვ­ლის შე­სა­ხე­ბაც ახ­ლა­ვე მო­ვახ­სე­ნებ, - კი­ბეს სწრა­ფად აუყ­ვა, თუმ­ცა უკან დაბ­რუ­ნე­ბას რა­ტომ­ღაც მთე­ლი ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თი მო­ან­დო­მა.
ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ურ­ჰარ­ტ­მა სა­ხელ­გან­თ­ქ­მუ­ლი კი­ბის მორ­თუ­ლო­ბად ქცე­უ­ლი, სხვა­დას­ხ­ვა დრო­ში მოღ­ვა­წე პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რე­ბის პორ­ტ­რე­ტე­ბი ბა­რე ას­ჯერ მა­ინც აათ­ვა­ლი­ერ-ჩა­ათ­ვა­ლი­ე­რა. თან, ყო­ველ ჯერ­ზე იმა­საც გაკ­ვირ­ვე­ბით აფიქ­სი­რებ­და, თუ დღე­ვან­დე­ლი გა­და­სა­ხე­დი­დან, ბევ­რი მათ­გა­ნი ამ რო­ლის­თ­ვის რა­ო­დენ უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო და ზოგ­ჯერ სრუ­ლი­ად გა­მო­უ­სა­დე­გა­რიც კი გამ­ხ­და­რი­ყო. აშ­კა­რად უარე­სო­ბის­კენ შეც­ვ­ლილ დროს თვით ლო­იდ ჯორ­ჯი­სა და უინ­ს­ტონ ჩერ­ჩი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც კი არ და­ეშ­ვა გა­მო­ნაკ­ლი­სი და ერ­თის­თ­ვის, პირ­ველ რიგ­ში, უთავ­ბო­ლოს, მე­ო­რის­თ­ვის კი უხე­ში­სა და უზო­მოდ მსმე­ლის სა­ხე­ლი და­ეგ­დო.
მთა­ვა­რი შოლ­ტის აზ­რით, თა­ვი­ან­თი ეპო­ქის ამ ორ ჭეშ­მა­რიტ ლი­დერს ალ­ბათ, სენ­სა­ცი­ას და­ხარ­ბე­ბუ­ლი სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბიც არაფ­რით და­ინ­დობ­დ­ნენ. ომის შემ­დ­გომ­მა მას­მე­დი­ამ ხომ ამ პოს­ტ­ზე ჭეშ­მა­რი­ტი შთა­გო­ნე­ბით მო­მუ­შა­ვე ბევრ პო­ლი­ტი­კოსს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლიზ­მი უკ­ვე ისე­დაც ბო­ლომ­დე ჩა­მო­ა­ცი­ლა და უფე­რუ­ლი ჩვე­უ­ლებ­რი­ო­ბის სა­ფარ­ქ­ვეშ მო­აქ­ცია. ეს კი იმი­ტომ მოხ­და, რომ ძველ, კე­თილ დრო­ში პო­ლი­ტი­კუ­რი მოღ­ვა­წე­ე­ბი წე­სებს თვი­თონ ქმნიდ­ნენ, ამ­ჟა­მინ­დე­ლე­ბი კი - მა­გა­ლი­თად, ისე­თე­ბი, რო­გო­რიც კო­ლინ­რი­ჯია, - სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მი­ერ და­წე­სე­ბულ ჩარ­ჩო­ებ­ში ჩაკ­ვე­ხე­ბას ცდი­ლო­ბენ და ზოგ­ჯერ ამა­საც ვერ ახერ­ხე­ბენ.
- მა­პა­ტი­ეთ, რომ გა­ლო­დი­ნეთ, - მძი­მე ფიქ­რი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნა ურ­ჰარ­ტი პო­ლი­ტი­კუ­რი მდივ­ნის ხმამ. - პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი თქვენს მი­სა­ღე­ბად მზად არის.
პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის კა­ბი­ნეტ­ში შე­სულ მთა­ვარ შოლტს ის, სა­მუ­შაო მა­გი­და­ზე ჩა­ნა­წე­რე­ბით აჭ­რე­ლე­ბუ­ლი ქა­ღალ­დის ფურ­ც­ლე­ბით, პარ­ტი­უ­ლი არ­ქი­ვი­დან მო­ტა­ნი­ლი, პარ­ლა­მენ­ტა­რე­ბის ან­კე­ტე­ბი­თა და ბი­ოგ­რა­ფი­ე­ბით სავ­სე სა­ქა­ღალ­დე­ე­ბით, მო­შო­რე­ბით მდგარ ნაგ­ვის ურ­ნა­ში `კლა­რე­ტის~ ცა­რი­ე­ლი ბოთ­ლით, ფან­ჯ­რის რა­ფა­ზე კი ერ­თ­მა­ნეთ­ზე სას­წ­რა­ფოდ მიწყო­ბი­ლი საჭ­მ­ლისნარ­ჩე­ნე­ბი­ა­ნი თეფ­შე­ბით დახ­ვ­და. თუმ­ცა სტუ­მარ­მა უწინ­დე­ბუ­რად არა­ფე­რი შე­იმ­ჩ­ნია, სა­ვარ­ძე­ლი მა­გი­დის­კენ უსიტყ­ვოდ მის­წია, გვერ­დიგ­ვერდ მსხდა­რი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი­სა და პარ­ტი­ის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რის წინ სა­გულ­და­გუ­ლოდ მო­ეწყო, შემ­დეგ კი თა­ვი­სი სა­ქა­ღალ­დეც გახ­ს­ნა და სმე­ნად იქ­ცა.
კო­ლინ­რი­ჯიც, ზედ­მე­ტი ცე­რე­მო­ნი­ე­ბის გა­რე­შე, პირ­და­პირ საქ­მე­ზე გა­და­ვი­და:
- ფრენ­სის, ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი კად­რე­ბის შე­საძ­ლო გა­წე­სე­ბა-გა­და­ად­გი­ლე­ბის თა­ო­ბა­ზე თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბე­ბის გულ­დას­მით გაც­ნო­ბამ ფრი­ად და­მა­ფიქ­რა. მე­ტიც: არ და­გი­მა­ლავთ და, სა­ერ­თოდ ვერ მივ­ხ­ვ­დი, მა­ინც რით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი ესო­დენ რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის სურ­ვი­ლი და ამით ან თა­ვად რის მიღ­წე­ვას ცდი­ლობთ, ან ჩვენ რას გვთა­ვა­ზობთ?
სა­კითხის ასე დას­მა მთა­ვა­რი შოლ­ტის­თ­ვის იმ­დე­ნად მო­უ­ლოდ­ნე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და, რომ ერ­თხანს მეტყ­ვე­ლე­ბის უნა­რიც კი წა­ერ­თ­ვა. მის მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი ყველა ცვლი­ლე­ბა და მით უმე­ტეს, ყვე­ლა ახა­ლი კან­დი­და­ტუ­რა კო­ლინ­რი­ჯის­თ­ვის რომ უპი­რო­ბოდ მი­სა­ღე­ბი არ იქ­ნე­ბო­და, ამის­თ­ვის თა­ვი­დან­ვე მზად იყო, მაგ­რამ იმას კი ნამ­დ­ვი­ლად არ ელო­და, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის აზ­რე­ბის სწო­რად ამოც­ნო­ბის უნა­რის სრულ არ­ქო­ნა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლებ­დ­ნენ.
- ეს... ეს, რა თქმა უნ­და, მხო­ლოდ წი­ნა­და­დე­ბე­ბია, - რო­გორც იქ­ნა, ბო­ლოს ამო­ი­ლუღ­ლუ­ღა. - მე­ტიც: იმის ერ­თ­გ­ვა­რი მი­ახ­ლო­ე­ბი­თი ვა­რა­უ­დია, რი­სი გა­კე­თე­ბაც ური­გო არ იქ­ნე­ბო­და... რად­გან მი­მაჩ­ნია - რაც მეტ გა­და­ად­გი­ლე­ბას მო­ახ­დენთ, მით მე­ტად მი­ახ­ვედ­რებთ ყვე­ლას, რომ მთავ­რო­ბა მტკი­ცე ხელ­შია და რომ ახა­ლი მი­ნის­ტ­რე­ბის­გან ახ­ლე­ბურ აზ­როვ­ნე­ბა­სა და ახალ იდე­ებს ელო­დე­ბით. თა­ნაც, ეს ჩვე­ნი ხან­დაზ­მუ­ლი კო­ლე­გე­ბის სამ­სა­ხუ­რი­დან დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლად გა­ცი­ლე­ბის კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ცაა... რა­ო­დენ მტკივ­ნე­უ­ლიც უნ­და იყოს, მა­ინც უნ­და ვა­ღი­ა­როთ, რომ დროს თა­ვი­სი მო­აქვს და ახალ მთავ­რო­ბა­საც ახა­ლი სის­ხ­ლი, უფ­რო სწო­რად კი - ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი ძა­ლა და შე­მარ­თე­ბა სჭირ­დე­ბა.
`ჯა­ნა­და­ბა! - სათ­ქ­მე­ლი ბო­ლომ­დე დას­რუ­ლე­ბუ­ლიც კი არ ჰქონ­და, ისე გა­ი­ფიქ­რა ურ­ჰარ­ტ­მა. - ბე­ბე­რი მე­ლას, უილი­ამ­სის თან­დას­წ­რე­ბით მო­ხუ­ცე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რ­დე­ბის თა­ო­ბა­ზე ასე­თი სი­სუ­ლე­ლის დაბ­რეხ­ვე­ბა იქ­ნე­ბო­და?! თუ ჩა­მიშ­ლის, ეს ჩა­მიშ­ლის ყვე­ლა­ფერს, თო­რემ კო­ლინ­რი­ჯი მტკი­ცე ხა­სი­ა­თით რო­დი გა­მო­ირ­ჩე­ო­და, რომ მა­ინ­ც­და­მა­ინც ახ­ლა გა­ი­გი­ჟოს თა­ვი!~
ისე, კაც­მა რომ თქვას, პრაქ­ტი­კუ­ლად ყვე­ლა, ვი­სი სტა­ტუ­სის ამაღ­ლე­ბა­საც მთა­ვა­რი შოლ­ტი პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს სთა­ვა­ზობ­და, უცი­ლობ­ლად ნი­ჭი­ე­რი და თა­ვი­სი საქ­მის კარ­გი მცოდ­ნე იყო, რა­საც მა­თი და­უ­ძი­ნე­ბე­ლი მტრე­ბიც კი ვე­რაფ­რით უარ­ყოფ­დ­ნენ. ასე რომ, ურ­ჰარტს ყვე­ლა­სი თუ არა, მის მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი წი­ნა­და­დე­ბე­ბის უმე­ტე­სო­ბის და­დე­ბი­თად გან­ხილ­ვის იმე­დი ბო­ლომ­დე ჯერ მა­ინც არ ჰქონ­და და­კარ­გუ­ლი და ამი­ტო­მაც, გულ­ში უკ­ვე ძა­ლი­ან წუხ­და, რომ მე­ტი წინ­და­ხე­დუ­ლო­ბა ვერ გა­მო­ი­ჩი­ნა და უილი­ამ­სის­თ­ვის კბი­ლის ასე და­უ­ფა­რა­ვად გაკ­ვ­რას არ მო­ე­რი­და. სწო­რედ უილი­ამ­სი იყო ის ერ­თა­დერ­თი ადა­მი­ა­ნი, ვინც შე­იძ­ლე­ბო­და, იმა­საც მიმ­ხ­ვ­და­რი­ყო, რომ მი­სი ანუ მთა­ვა­რი შოლ­ტის მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი კან­დი­და­ტუ­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბა, ყვე­ლა სი­კე­თეს­თან ერ­თად, ის ადა­მი­ა­ნე­ბიც იყ­ვ­ნენ, ვინც მის წი­ნა­შე რა­ღა­ცით იყ­ვ­ნენ და­ვა­ლე­ბულ­ნი, ვი­სი სი­სუს­ტე­ე­ბის შე­სა­ხე­ბაც ზედ­მი­წევ­ნით კარ­გად მო­ეხ­სე­ნე­ბო­და და ხში­რად ამ სი­სუს­ტე­ე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ისე­თი სკან­და­ლე­ბის მიჩ­ქ­მალ­ვა­შიც დახ­მა­რე­ბია, რო­მელ­თა შე­სა­ხე­ბაც არა­თუ ამომ­რ­ჩევ­ლებს, არა­მედ, უმ­ჯო­ბე­სი იქ­ნე­ბო­და, მათ თა­ნა­მეცხედ­რე­ებ­საც კი არას­დ­როს არა­ფე­რი შე­ეტყოთ.
ურ­ჰარ­ტი გრძნობ­და, რომ ცო­ტაც და, ესო­დენ მძი­მე ფიქ­რე­ბის­გან თა­ვი გა­უს­კ­დე­ბო­და, ლორ­დი უილი­ამ­სი კი მას უწინ­დე­ბუ­რად ეშ­მა­კუ­რად აკ­ვირ­დე­ბო­და და პირ­ზე ცბი­ერ ღი­მილ­საც აღარ იშო­რებ­და. `ვი­თომ მიხ­ვ­და? ვი­თომ მარ­თ­ლა ბო­ლომ­დე გა­მო­იც­ნო ჩე­მი ჩა­ნა­ფიქ­რი?~ - უკ­ვე გუ­ლიც ამო­ვარ­დ­ნა­ზე ჰქონ­და მთა­ვარ შოლტს. მი­სი ბე­დის სა­ბო­ლო­ოდ გა­დამ­წყ­ვე­ტი აშ­კა­რად შე­ფიქ­რი­ა­ნე­ბუ­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი კი ჯი­უ­ტად დუმ­და.
- ეს ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა, ფრენ­სის, და ძი­რი­თა­დად გე­თან­ხ­მე­ბით კი­დეც, - რო­გორც იქ­ნა, ამოთ­ქ­ვა მან ბო­ლოს. - ის კი არა და, თქვენს მოს­ვ­ლამ­დე მე და ტე­დიც სწო­რედ ამ პრობ­ლე­მა­ზე ვმსჯე­ლობ­დით...
- და რა დას­კ­ვ­ნამ­დე მიხ­ვე­დით? - კი­დევ ერ­თი და­სა­ნა­ნი სულ­ს­წ­რა­ფო­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნა მთა­ვარ­მა შოლ­ტ­მა.
- გე­თან­ხ­მე­ბით, რომ ახა­ლი თა­ო­ბის ნი­ჭი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი უთუ­ოდ უნ­და მო­ვი­ზი­დოთ და ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბის ახალ პოს­ტებ­ზე წა­მო­წე­ვით მთავ­რო­ბის მუ­შა­ო­ბას ახა­ლი იმ­პულ­სე­ბი შევ­ძი­ნოთ. ასე რომ, ბევ­რი თქვე­ნი წი­ნა­და­დე­ბა სა­მი­ნის­ტ­რო­ებ­ში და­ბალ დო­ნე­ებ­ზე ცვლი­ლე­ბე­ბის თა­ო­ბა­ზე მე პი­რა­დად, საკ­მა­ოდ და­მა­ჯე­რებ­ლად მეჩ­ვე­ნე­ბა.
- და­ბალ დო­ნე­ებ­ზე? - პირ­კა­ტა ეცა მთა­ვარ შოლტს. - მაგ­რამ ეს ხომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პოს­ტე­ბი არ არის?
- ისევ გე­თან­ხ­მე­ბით, - მშვი­დად გა­ნაგ­რ­ძო კო­ლინ­რიჯ­მა. - მაგ­რამ საქ­მეც ისაა, რომ მა­ღალ დო­ნე­ებ­ზე მე­ტის­მე­ტად დი­დი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­საძ­ლოა, და­მან­გ­რე­ვე­ლი აღ­მოჩ­ნ­დეს. კა­ბი­ნე­ტის მი­ნის­ტ­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ახალ დე­პარ­ტა­მენ­ტ­ში საქ­მის კურ­ს­ში შე­სას­ვ­ლე­ლად და ფეხ­ზე მყა­რად და­სად­გო­მად ხომ ლა­მის მთე­ლი წე­ლი სჭირ­დე­ბათ. ერ­თი წე­ლი კი ძა­ლი­ან დი­დი ვა­დაა.
- რის­თ­ვის?
- ხელ­შე­სა­ხე­ბი პროგ­რე­სის თვალ­ნათ­ლივ ჩვე­ნე­ბის გა­რე­შე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყოფ­ნის­თ­ვის, - ამ­ჯე­რად თი­თო­ე­ულ სიტყ­ვას სა­გან­გე­ბოდ გა­უს­ვა ხა­ზი კო­ლინ­რიჯ­მა. - თა­ნაც, ტე­დი ფიქ­რობს, რომ მი­ნის­ტ­რ­თა კა­ბი­ნე­ტის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­სა­ტა­ნად თქვენ მი­ერ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი ჩვე­ნი ახა­ლი პროგ­რა­მის­თ­ვის, ხელ­შეწყო­ბის ნაც­ვ­ლად, მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან შე­ფერ­ხე­ბას გა­მო­იწ­ვევს.
`რო­მე­ლი `ა­ხა­ლი პროგ­რა­მის­თ­ვის~? - ყუ­რებს არ და­უ­ჯე­რა ურ­ჰარ­ტ­მა. - ჩვენ ხომ ასე­თი სრუ­ლი­ად არაფ­რის­მ­თ­ქ­მე­ლი მა­ნი­ფეს­ტი მხო­ლოდ და მხო­ლოდ იმი­ტომ გა­მო­ვაქ­ვეყ­ნეთ, რომ კა­მა­თი და აზ­რ­თა შე­უ­თან­ხ­მებ­ლო­ბა არ გა­მო­ეწ­ვია!~ თუმ­ცა, ამ­ჯე­რად, სა­ნამ კო­ლინ­რიჯს რა­მეს უპა­სუ­ხებ­და, ოდ­ნავ დამ­შ­ვი­დე­ბა და თა­ვის ხელ­ში აყ­ვა­ნა მო­ა­ხერ­ხა:
- იმა­ზე კი აღარ ფიქ­რობთ, რომ ხმე­ბის შემ­ცი­რე­ბით ამომ­რ­ჩევ­ლებ­მა პირ­და­პირ მიგ­ვა­ნიშ­ნეს, თქვენ­გან გარ­კ­ვე­ულ ცვლი­ლე­ბებს ვე­ლი­თო?
- სა­ინ­ტე­რე­სო აზ­რია, - მოწყა­ლედ გა­ე­ღი­მა კო­ლინ­რიჯს. - მაგ­რამ, ფრენ­სის, თქვენც ხომ მე­თან­ხ­მე­ბით, რომ ჩვენ გარ­და, ამ­დენ ხანს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ჯერ არა­ვინ დარ­ჩე­ნი­ლა?
- გე­თან­ხ­მე­ბით, მაგ­რამ...
- ძა­ლი­ა­ნაც არ მინ­და, თქვენს თვალ­ში თვით­კ­მა­ყო­ფი­ლი გა­მოვ­ჩ­ნ­დე, მაგ­რამ ამომ­რ­ჩე­ველს რომ ჩვე­ნი არ სჯე­რო­დეს, გა­ნა ამ­დენ ხანს ის­ტო­რი­ის ჩვე­ნე­ბუ­რად კე­თე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვ­ცემ­და?..
- ეს იმას სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს, რომ ამომ­რ­ჩე­ვე­ლი...
- ფრენ­სის... - კი­დევ ერ­თხელ გა­აწყ­ვე­ტი­ნა პრე­მი­ერ­მა მთა­ვარ შოლტს. - მგო­ნი, არ­ჩევ­ნებ­მა აჩ­ვე­ნა, რომ ის ჩვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბით კმა­ყო­ფი­ლია და ვერც იმის ხელ­შე­სა­ხებ ნიშ­ნებს ვხე­დავ, რომ ჩვენ­გან სე­რი­ო­ზულ რყე­ვებს მო­ითხოვ­დეს. ის კი არა, შე­საძ­ლოა, პარ­ტი­ამ და ქვე­ყა­ნამ სწო­რე­დაც რომ ეს რყე­ვე­ბი გა­ი­გონ არას­წო­რად და ისი­ნი იმ ცვლი­ლე­ბე­ბის მოთხოვ­ნის სა­ფუძ­ვე­ლიც კი გახ­დეს, რომ­ლე­ბიც პი­რა­დად თქვენ აგ­რე­რი­გად გა­ღელ­ვებთ. გა­ნა, თა­ვის დრო­ზე მაკ­მი­ლან­მა, პა­ნი­კუ­რი მოქ­მე­დე­ბი­თა და მი­ნის­ტ­რე­ბის მე­სა­მე­დის პოს­ტე­ბი­დან მოხ­ს­ნით სა­კუ­თა­რი კა­ბი­ნე­ტი და­ცე­მამ­დე არ მი­იყ­ვა­ნა? ალ­ბათ გახ­სოვთ, მა­შინ ამას `გრძე­ლი და­ნე­ბის ღა­მე~ რომ უწო­დეს, მომ­დევ­ნო წელს კი მაკ­მი­ლა­ნი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი აღარ იყო. ასე რომ, ალ­ბათ არ უნ­და გიკ­ვირ­დეთ, მი­სი შეც­დო­მის გა­მე­ო­რე­ბის სურ­ვი­ლით რომ არ ვიწ­ვი და ნე­ბის­მი­ე­რი სა­კითხი­სად­მი ბევ­რად უფ­რო მშვი­დი და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მის მომ­ხ­რე ვარ.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი