რა წა­ვი­კითხოთ შვე­ბუ­ლე­ბის დროს, შვი­ლებ­მაც რომ მოგ­ვ­ბა­ძონ
font-large font-small
რა წა­ვი­კითხოთ შვე­ბუ­ლე­ბის დროს, შვი­ლებ­მაც რომ მოგ­ვ­ბა­ძონ

ვინც ჩვენს ჟურ­ნალს თვალს ადევ­ნებს, შე­ამ­ჩ­ნევ­და, რომ არა­ერ­თი სტა­ტია მი­ვუძღ­ვე­ნით თე­მას
- "რა წა­ვა­კითხოთ ბავ­შ­ვებს არ­და­დე­გებ­ზე". დი­ახ, ზაფხულ­ში ეს მშობ­ლის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვია, თუმ­ცა ნუ დაგ­ვა­ვიწყ­დე­ბა ერ­თი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა: თუ ბავ­შ­ვი მშო­ბელს ვერ ხე­დავს წიგ­ნით ხელ­ში, არც თა­ვად და­ე­წა­ფე­ბა მის­თ­ვის შერ­ჩე­ულ გა­მო­ცე­მებს.
ასე რომ, შვე­ბუ­ლე­ბის დროს კარ­გი წიგ­ნით გან­ტ­ვირ­თ­ვა არა მხო­ლოდ ჩვენ­თ­ვის, ბავ­შ­ვის­თ­ვი­საც სა­სარ­გებ­ლო გახ­დე­ბა. რა წა­ვი­კითხოთ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში ყოფ­ნის დროს? არ­ჩე­ვა­ნი მარ­თ­ლაც დი­დია. უკეთ რომ შე­არ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი გა­მო­ცე­მა, მცი­რე­ო­დენ ანო­ტა­ცი­ა­საც ვურ­თავთ.


გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი ქა­ლი

გი­ლი­ან ფლი­ნი
ვა­ჟი კარ­გავს ცოლს, ცნო­ბი­ლი მწერ­ლე­ბის ნე­ბი­ე­რა ქა­ლიშ­ვილს. პო­ლი­ცია ცდი­ლობს გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბის მი­ზე­ზე­ბის გარ­კ­ვე­ვას. მა­ლე, ქმარს ცო­ლის მკვლე­ლო­ბა­ში სდე­ბენ ბრალს. იწყე­ბა გა­მო­ძი­ე­ბა, თუმ­ცა, ამ ამ­ბავ­ში ლო­გი­კუ­რი ძა­ფე­ბი იოლად წყდე­ბა და იბურ­დე­ბა...


მო­ბი­ლუ­რი
სტი­ვენ კინ­გი
ბოს­ტო­ნის ქუ­ჩებ­ში და­ე­ხე­ტე­ბი­ან იმ­პულ­სით ზომ­ბი­რე­ბუ­ლი, სისხლს მოწყუ­რე­ბუ­ლი არ­სე­ბე­ბი და ყვე­ლა­სა და ყვე­ლა­ფერს ანად­გუ­რე­ბენ. მთა­ვა­რი გმი­რე­ბი ცდი­ლო­ბენ, გა­არ­კ­ვი­ონ, რა ხდე­ბა... შე­იძ­ლე­ბა კი რა­ი­მეს შეც­ვ­ლა და თუ შე­იძ­ლე­ბა, რო­გორ?!

ობო­ბას გა­მო­ჩე­ნა

ჯე­იმზ პე­ტერ­სო­ნი
ჰო­ლი­ვუ­დის კი­ნო­ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის ქა­ლიშ­ვი­ლი­სა და ფი­ნან­ს­თა მი­ნის­ტ­რის ვა­ჟის გა­ტა­ცე­ბა მხო­ლოდ და­საწყი­სია! გა­რი სო­ნე­ჯი ბავ­შ­ვე­ბის გამ­ტა­ცე­ბე­ლია. სას­ტი­კი და შე­უბ­რა­ლე­ბე­ლი. მას "სა­უ­კუ­ნის და­ნა­შა­უ­ლის" ჩა­დე­ნა სურს. და­უ­ჯე­რე­ბე­ლი და მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ფი­ნა­ლი გა­გა­ო­ცებთ.

თა­ვებ­ზე მო­ნა­დი­რე­ე­ბი
იუ ნეს­ბო
რო­ჯერ ბრა­უ­ნი თა­ვის უდი­დეს ძარ­ც­ვას გეგ­მავს. გეგ­მა იც­ვ­ლე­ბა. სა­უ­კე­თე­სო მო­ნა­დი­რე­ზე ახ­ლა სხვა იწყებს ნა­დი­რო­ბას...

უც­ნა­უ­რი თო­მა­სი

დინ კუნ­ცი
ბეს­ტ­სე­ლე­რის გმი­რი, სიკ­ვ­დილ-სი­ცოცხ­ლის გა­სა­ყარ­ზე მდგო­მი გა­ლან­ტუ­რი გუ­შა­გი თქვენს გულს და­ატყ­ვე­ვებს. თო­მა­სის სა­ო­ცა­რი ნი­ჭის შე­სა­ხებ მხო­ლოდ მე­გობ­რებ­მა და საყ­ვა­რელ­მა გო­გო­ნამ იცი­ან. სწო­რედ მა­თი დახ­მა­რე­ბით ააცი­ლებს ის დიდ უბე­დუ­რე­ბას უდაბ­ნოს შუ­ა­გულ­ში მოქ­ცე­ულ პა­ტა­რა ქა­ლაქს.

გო­გო­ნა მა­ტა­რე­ბელ­ში

პო­ლა ჰო­კინ­სი
ყო­ველ­დღე ერ­თი და იგი­ვე. რე­ი­ჩე­ლი ყო­ველ­დღე ერ­თი და იმა­ვე მა­ტა­რებ­ლით მგზავ­რობს. ერთ დღე­საც ხე­დავს რა­ღა­ცას, რაც შოკ­ში აგ­დებს. ახ­ლა ყვე­ლა­ფე­რი შე­იც­ვა­ლა - რე­ი­ჩელს ეძ­ლე­ვა შან­სი, იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბის ნა­წი­ლი გახ­დეს, რომ­ლებ­საც შო­რი­დან ადევ­ნებ­და თვალს.


ბავ­შ­ვი 44
ტომ რობ სმი­ტი
სტა­ლი­ნუ­რი ეპო­ქის საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი სა­მოთხეა, სა­დაც და­ნა­შა­უ­ლი არ ხდე­ბა და მო­ქა­ლა­ქე­ებს მხო­ლოდ ერ­თი რა­მის ეში­ნი­ათ: ყოვ­ლის­შემ­ძ­ლე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის...

უკუ­ათ­ვ­ლა
კენ ფო­ლე­ტი
მა­მა­კა­ცი რკი­ნიგ­ზის სად­გუ­რის იატაკ­ზე გა­იღ­ვი­ძებს. არა­ფე­რი ახ­სოვს. მე­რე გა­ზეთ­ში წა­აწყ­დე­ბა ცნო­ბას თა­ნამ­გ­ზავ­რის გაშ­ვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და მთა­ვა­რი ამ­ბა­ვი აქ და­იწყე­ბა.

არა­ვის უთხ­რა
ჰარ­ლან ქო­ბე­ნი
მთვა­რის მკრთა­ლი შუ­ქით გა­ნა­თე­ბუ­ლი კამ­კა­მა ტბა. შემ­ზა­რა­ვი კი­ვი­ლი. შო­რე­უ­ლი ლან­დი. ასე­თი იყო ღა­მე, რო­ცა დე­ვიდ ბეკს ცო­ლი მოს­ტა­ცეს. მას ეუბ­ნე­ბი­ან ახ­ლა, გონს მო­ე­გოს და სა­მუ­და­მოდ და­ი­ვიწყოს წარ­სუ­ლი. ის ვერ ივიწყებს!

ბნე­ლი ად­გი­ლე­ბი
გა­ლი­ან ფლი­ნი
კან­ზა­სის პა­ტა­რა ქა­ლა­ქი გა­უ­გო­ნა­რი სი­სას­ტი­კით ჩა­დე­ნილ­მა და­ნა­შა­ულ­მა შეძ­რა: 15 წლის ბიჭ­მა, ბენ დე­იმ, დე­და და ორი და და­ხო­ცა. მკვლელს სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად გა­და­ურ­ჩა დე­ე­ბის ოჯა­ხის მხო­ლოდ ერ­თი წევ­რი - 7 წლის ლი­ბი...

კონ­კი­ას მკვლე­ლო­ბა
მე­რი ჰი­გინს
ჟურ­ნა­ლის­ტი ლო­რი მო­რე­ნი, მო­რი­გი გა­და­ცე­მის­თ­ვის შე­არ­ჩევს ტრა­გე­დი­ას, რო­მელ­მაც თა­ვის დრო­ზე მთე­ლი ქვე­ყა­ნა შეძ­რა: მაგ­რამ ამის ნაც­ვ­ლად, მკვლელს შეხ­ვ­და. რო­დე­საც მე­ო­რე დღეს მოკ­ლუ­ლი გო­გო­ნა იპო­ვეს, მას მხო­ლოდ ცა­ლი ფეხ­საც­მე­ლი ეც­ვა.

მდუ­მა­რე ცო­ლი
ა.ს.ა. ჰა­რი­სო­ნი
რო­ცა მდი­და­რი მა­მა­კა­ცი ხარ და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ბიზ­ნე­სი გაქვს, ფა­რულ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­ში­რებს უნ­და უფ­რ­თხო­დე. კაც­მა ეს არ იცის. ამი­ტომ ერთ დღეს უახ­ლო­ეს მე­გობ­რის შვილ­თან შემ­თხ­ვე­ვი­თი შეხ­ვედ­რი­სას ზღვარს გა­დაკ­ვეთს.


ქრის­ტი­ნი
სტი­ვენ კინ­გი
ეს ერ­თი ნახ­ვით სიყ­ვა­რუ­ლი იყო. 17 წლის არ­ნი კა­ნინ­გე­მი ქრის­ტი­ნის და­ნახ­ვის­თა­ნა­ვე მიხ­ვ­და, რომ მის და­სა­უფ­ლებ­ლად ყვე­ლა­ფერს იზამ­და. ქრის­ტი­ნი ქა­ლი არ არის, მაგ­რამ არ­ნი კა­ნინ­გემს თავ­და­ვიწყე­ბით უყ­ვარს.

სი­კო­მო­რო­თა მწკრი­ვი

ჯონ გრი­შე­მი
იმ ღა­მემ ძმე­ბის ცხოვ­რე­ბა სა­მუ­და­მოდ შეც­ვა­ლა. უმ­ც­რო­სი გა­და­ი­კარ­გა და ძა­ლი­ან დიდ­ხანს ემა­ლე­ბო­და წარ­სულს. უფ­როს­მა ძმამ კი, სეთ ჰა­ბარ­დ­მა, მშობ­ლი­ურ ოლ­ქ­ში ცხოვ­რე­ბა გა­ნაგ­რ­ძო, მაგ­რამ გა­მუდ­მე­ბით ღრღნი­და და­ნა­შა­უ­ლის გრძნო­ბა...

გზა
კორ­მაკ მა­კარ­ტი
შემ­ზა­რა­ვი რე­ა­ლო­ბა: უიმე­დო­ბი­სა და გა­მო­უ­ვა­ლო­ბის გან­ც­და, კა­ტას­ტ­რო­ფის მო­ლო­დი­ნი, მუდ­მი­ვი ში­ში და სი­ცი­ვე. სი­ჩუ­მე. გვა­მე­ბი და კი­დევ გვა­მე­ბი...

დაფ­ლუ­ლი გო­ლი­ა­თი
კა­ზუო იში­გუ­რო
"ეს სევ­დი­ა­ნი, ელე­გი­უ­რი ის­ტო­რიაა... ოც­ნე­ბი­სე­უ­ლი მოგ­ზა­უ­რო­ბა... მარ­ტი­ვად სა­კითხა­ვი, ძნე­ლად და­სა­ვიწყე­ბე­ლი"... "ეს არის ყვე­ლა­ზე ამ­ბი­ცი­უ­რი, სა­რის­კო და უც­ნა­უ­რი ამ­ბა­ვი, რაც იში­გუ­რომ თა­ვი­სი 33-წლი­ა­ნი კა­რი­ე­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მო­აქ­ვეყ­ნა".

ნა­თე­ლი, რო­მელ­საც ვერ ვხე­დავთ

ენ­ტო­ნი დო­ე­რი
მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომი. პა­რი­ზი ოკუ­პი­რე­ბუ­ლია. ქა­ლა­ქი­დან მა­რი-ლო­რა, ბრმა გო­გო­ნა მა­მას­თან ერ­თად გარ­ბის. მა­რის მა­მა - მუ­ზე­უ­მის გა­სა­ღე­ბე­ბის მცვე­ლი. სი­ურ­პ­რი­ზე­ბი­სა და თავ­სა­ტე­ხე­ბის დი­დოს­ტა­ტი. ისი­ნი გარ­ბი­ან და თან დი­დი გან­ძი მი­აქვთ - გა­ცოცხ­ლე­ბუ­ლი, ხორ­ც­შეს­ხ­მუ­ლი ლე­გენ­და.

ვახ­შა­მი
ჰერ­მან კო­ხი
ძმე­ბი, პა­ულ და სერჟ ლო­მა­ნე­ბი, ცო­ლებ­თან ერ­თად ამ­ს­ტერ­დამ­ში ფე­შე­ნე­ბე­ლურ რეს­ტო­რან­ში სა­ვახ­შ­მოდ ხვდე­ბი­ან ერ­თ­მა­ნეთს. პო­ულ ლო­უ­მა­ნი ის­ტო­რი­ის ყო­ფი­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლია, მი­სი ძმა სერ­ჟი - მო­მა­ვა­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი. მა­თი სა­უ­ბა­რი თან­და­თან დრა­მად გა­და­იქ­ცე­ვა - ერ­თ­მა­ნე­თის მი­ყო­ლე­ბით სა­ში­ნე­ლი ოჯა­ხუ­რი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი ამო­ტივ­ტივ­დე­ბა და ირ­კ­ვე­ვა, რომ ორი­ვეს შვი­ლებს სას­ტი­კი და­ნა­შა­უ­ლი აქვთ ჩა­დე­ნი­ლი.

არ­ჩე­ვა­ნი
ნი­კო­ლას სპარ­ქ­სი
თრე­ვის პარ­კე­რი - წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რ­და მა­მა­კა­ცი. მას ყვე­ლა­ფე­რი აქვს - კარ­გი სამ­სა­ხუ­რი, სახ­ლი ოკე­ა­ნის სა­ნა­პი­რო­ზე, სა­ო­ცა­რი ხე­დი ფან­ჯ­რი­დან. პარ­კერს სიყ­ვა­რუ­ლის არ სჯე­რა და არც ეძებს. თუმ­ცა, გა­ბი ჰო­ლან­დ­თან შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ თრე­ვი­სი სა­კუ­თარ ბე­დის­წე­რას ცვლის!

ღირ­სე­ბა
ელიფ შა­ფა­ქი
მდი­ნა­რე ევ­ფ­რა­ტის პი­რას მდე­ბა­რე, მიყ­რუ­ე­ბუ­ლი სოფ­ლი­დან ლონ­დო­ნამ­დე გზა ცრემ­ლით, ტკი­ვი­ლი­თა და იმე­დით არის სავ­სე. ისი­ნი გა­ექ­ც­ნენ სამ­შობ­ლოს, სა­კუ­თარ თავს კი - ვე­რა. რო­მა­ნი ერ­თი ოჯა­ხის ამ­ბავს მოგ­ვითხ­რობს.

მატყუ­ა­რა

ნო­რა რო­ბერ­ტ­სი
შელ­ბი-ენ ფომ­როი-ფოქ­ს­ვორ­თი დაქ­ვ­რივ­და. ილუ­ზი­ე­ბი გაქ­რა. კა­ცი, რო­მე­ლიც თავ­და­ვიწყე­ბით უყ­ვარ­და, არა მხო­ლოდ მატყუ­ა­რა აღ­მოჩ­ნ­და, თურ­მე არც არ­სე­ბობ­და...
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი