აინ­შ­ტა­ი­ნი... სატ­რ­ფი­ა­ლო... და "გო­გოვ, გნა­ხე ფეხ­შიშ­ვე­ლი"
font-large font-small
აინ­შ­ტა­ი­ნი... სატ­რ­ფი­ა­ლო... და "გო­გოვ, გნა­ხე ფეხ­შიშ­ვე­ლი"
"ი­ლო ბე­როშ­ვი­ლის შო­უს" სცე­ნა­რის­ტი და მსა­ხი­ო­ბი, გი­ვი­კო მე­ლაშ­ვი­ლი "ე­რუ­დიტ­ში" სტუმ­რო­ბა­ზე უყოყ­მა­ნოდ დამ­თან­ხ­მ­და.
ამ­ბობს, რომ კითხ­ვა უყ­ვარს, მაგ­რამ ბო­ლო წლებ­ში, მის ცხოვ­რე­ბა­ში არის ხოლ­მე ისე­თი პე­რი­ო­დე­ბი, რო­ცა წიგ­ნე­ბის­თ­ვის დრო­ის გა­მო­ნახ­ვას ვერ ახერ­ხებს. საყ­ვა­რე­ლი ავ­ტო­რე­ბი არ ჰყავს. ნა­წარ­მო­ე­ბებ­ში კი ძლი­ე­რი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი მოს­წონს.

- ყვე­ლა­ზე მეტს ბავ­შ­ვო­ბა­ში, სკო­ლის პე­რი­ოდ­ში ვკითხუ­ლობ­დი, დღეს ისე­თი აქ­ტი­უ­რი მკითხ­ვე­ლი სამ­წუ­ხა­როდ ვე­ღარ ვარ. პირ­ვე­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბი, რო­მელ­მაც ჩემ­ზე წა­რუშ­ლე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა, ამე­რი­კე­ლი მწერ­ლის, ჯეკ ლონ­დო­ნის "დი­დი სახ­ლის პა­ტა­რა დი­ა­სახ­ლი­სი" იყო. ამ ნა­წარ­მო­ებ­მა დი­დი ემო­ცია მო­მი­ტა­ნა, ძა­ლი­ან მო­მე­წო­ნა. გან­სა­კუთ­რე­ბით კი წე­რის ორი­გი­ნა­ლურ­მა სტილ­მა მომ­ხიბ­ლა. საყ­ვა­რე­ლი ავ­ტო­რე­ბი არ მყავს.
ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში რომ არ­სე­ბობ­დ­ნენ, დი­დი სი­ა­მოვ­ნე­ბით ვი­მე­გობ­რებ­დი შერ­ლოკ ჰოლ­მ­ს­თან. მის­გან ძა­ლი­ან ბევრ კითხ­ვა­ზე მი­ვი­ღებ­დი სწორ პა­სუხს და დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ძა­ლი­ან კარ­გი მე­გო­ბა­რი იქ­ნე­ბო­და. ქა­ლი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი­დან არ ვი­ცი, რო­მე­ლი შე­მიყ­ვარ­დე­ბო­და, ზო­გა­დად ძლი­ე­რი ხა­სი­ა­თის მქო­ნე გო­გო­ნე­ბი მომ­წონს.
პრო­ფე­სი­ით მსა­ხი­ო­ბი და რე­ჟი­სო­რი ვარ. თა­ვის დრო­ზე პრო­ფე­სი­ულ არ­ჩე­ვან­ზე გავ­ლე­ნა რა­ი­მე კონ­კ­რე­ტულ ფაქტს არ მო­უხ­დე­ნია. დღეს ჩე­მი საქ­მე ძა­ლი­ან მიყ­ვარს.
სკო­ლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, ყო­ველ­თ­ვის მქონ­და სურ­ვი­ლი, ძა­ლი­ან კარ­გად მეს­წავ­ლა, მაგ­რამ ასე­თი ბე­ჯი­თიც ვერ ვი­ყა­ვი. გა­მოც­დებ­ზე გას­ვ­ლის არას­დ­როს მე­ში­ნო­და, "შპარ­გალ­კებს" არ ვი­ყე­ნებ­დი. სკო­ლა­ში გა­მორ­ჩე­უ­ლად ის­ტო­რია და ფიზ­კულ­ტუ­რის გაკ­ვე­თი­ლი მიყ­ვარ­და.


- ვის მი­მარ­თა დახ­მა­რე­ბის­თ­ვის წრუ­წუ­ნამ მულ­ტ­ფილ­მ­ში - "წუ­ნა და წრუ­წუ­ნა"?
- რა ერ­ქ­ვა? ერ­თი წუ­თით მად­რო­ვე, ხომ შე­იძ­ლე­ბა, დავ­ფიქ­რ­დე? (პა­უ­ზის შემ­დეგ) აუ! აუ! აუ! ვერ ვიხ­სე­ნებ.
- ფიცხე­ლას.
- (ი­ცი­ნის) აბა, ფიცხე­ლა რამ და­მა­ვიწყა.
- ეს ცნო­ბი­ლი მწე­რა­ლი ამ­ბობ­და: "ჩე­მი დე­ტექ­ტი­უ­რი რო­მა­ნე­ბის სი­უ­ჟე­ტებს ჭურ­ჭ­ლის რეცხ­ვის დროს ვი­გო­ნებ. ეს ისე­თი სუ­ლე­ლუ­რი რამ არის, რომ ძა­ლა­უ­ნე­ბუ­რად მოგ­დის თავ­ში აზ­რე­ბი მკვლე­ლო­ბა­ზე". და­ა­სა­ხე­ლე იგი.
- (ფიქ­რობს).
- მი­გა­ნიშ­ნებ, ის ინ­გ­ლი­სე­ლია.
- აგა­თა კრის­ტი.
- და­ას­რუ­ლე მო­ნი­კა ბე­ლუ­ჩის ცნო­ბი­ლი გა­მო­ნათ­ქ­ვა­მი: "სი­ლა­მა­ზე ქა­ლის­თ­ვის პრობ­ლე­მად გა­და­იქ­ცე­ვა ორ შემ­თხ­ვე­ვა­ში: რო­დე­საც ის არ გაქვს და რო­დე­საც..."
- "...მის გარ­და არა­ფე­რი გაქვს".
- რას თვლი­და ყვე­ლა­ზე დიდ სი­სუ­ლე­ლედ ბერ­ნარდ შოუ, რაც ორ ერ­თ­მა­ნეთ­ზე შეყ­ვა­რე­ბულ ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბო­და გა­ე­კე­თე­ბი­ნა?
- ქორ­წი­ლი ანუ და­ქორ­წი­ნე­ბა?
- დი­ახ. რა ერ­ქ­ვა წვე­ტი­ან ჯოხს, რომ­ლის დახ­მა­რე­ბი­თაც ძველ რომ­ში სა­ქო­ნელს მი­ე­რე­კე­ბოდ­ნენ?
- შემ­დე­გი შე­კითხ­ვა.
- ამ ჯოხს სტი­მუ­ლი ერ­ქ­ვა.
- ჯოხს სტი­მუ­ლი ერ­ქ­ვა? პირ­ვე­ლად გა­ვი­გე, სა­ინ­ტე­რე­სოა.
- რა შემ­თხ­ვე­ვა­ში არა აქვს მსაჯს უფ­ლე­ბა, იმ­სა­ჯოს სა­ფეხ­ბურ­თო ჩემ­პი­ო­ნა­ტის ფი­ნალ­ში?
- თუ მი­სი ქვეყ­ნის ნაკ­რე­ბი გუნ­დი თა­მა­შობს.
- ადა­მი­ა­ნის ამ ორ­გა­ნოს 24 კუნ­თი აქვს და ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად მოძ­რა­ო­ბა შე­უძ­ლია. რა­ზეა ლა­პა­რა­კი?
- ვა! რა შე­იძ­ლე­ბა იყოს, გუ­ლი?
- ცდე­ბი, ენა­ზეა ლა­პა­რა­კი. რო­მელ მო­ე­დანს ერ­ქ­ვა ერევ­ნის მო­ე­და­ნი?
- თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­დანს.
- "ჩე­მი თა­ვია ჩე­მი­ვე მტე­რი,/ თა­ვი რომ არა, მე რა დამ­წ­ვავ­და"? რო­მე­ლი ნივ­თის მო­ნო­ლო­გია მი­ხე­ილ ქვლი­ვი­ძის ეს ლექ­სი?
- ასან­თის. თა­ვი­დან ასან­თი იწ­ვე­ბა.
- ნა­დი­რო­ბა გიყ­ვარს?
- არა. ცხო­ვე­ლე­ბის ხოც­ვის წი­ნა­აღ­მ­დე­გი ვარ. არ მეს­მის, ამ პრო­ცეს­მა ადა­მი­ანს სი­ა­მოვ­ნე­ბა რო­გორ უნ­და მო­გა­ნი­ჭოს.
- თუ ბერ­ძენ მო­ნა­დი­რე­ებს და­ვუ­ჯე­რებთ, ბო­ლო დროს ფრინ­ვე­ლე­ბი ძა­ლი­ან გა­ეშ­მაკ­დ­ნენ. ცდი­ლო­ბენ, საბერძნეთს ორ­შა­ბა­თო­ბით გა­და­უფ­რი­ნონ. რა­ტომ ეთ­ვ­ლე­ბათ ეს მათ "ეშ­მა­კო­ბა­ში"?
- არ ვი­ცი.
- ორ­შა­ბა­თო­ბით სა­ბერ­ძ­ნეთ­ში ნა­დი­რო­ბა აკ­რ­ძა­ლუ­ლია. "ქა­ლი კა­მე­ლი­ე­ბით" ალექ­სან­დ­რე დი­უ­მამ მოგ­ვი­ა­ნე­ბით პი­ე­სად გა­და­ა­კე­თა და "მარ­გა­რიტ გო­ტი­ე" უწო­და. რო­მე­ლი ოპე­რა შექ­მ­ნა ამ სი­უ­ჟეტ­ზე ჯუ­ზე­პე ვერ­დიმ?
- "ტრა­ვი­ა­ტა", არა?
- დი­ახ. ის ცხელ გა­რე­მო­ში ბი­ნად­რობს, მაგ­რამ სი­ცოცხ­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნია გა­ყინ­ვის შემ­დე­გაც. მეც­ნი­ე­რებ­მა მის ორ­გა­ნიზ­მ­ში ყვე­ლა სა­ში­ში ბაქ­ტე­რია და ვი­რუ­სი შე­იყ­ვა­ნეს, მაგ­რამ მას­ზე არ იმოქ­მე­და. ცოცხა­ლი რჩე­ბა და მოძ­რა­ობს რა­დი­ო­აქ­ტი­უ­რი დას­ხი­ვე­ბი­სას, რო­მე­ლიც 130-ჯერ აღე­მა­ტე­ბა ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის სა­სიკ­ვ­დი­ლო დო­ზას. მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა, არ­სე­ბობს ლე­გენ­და, რომ იგი ხი­ფა­თის დროს თავს თა­ვი­სი­ვე შხა­მით იკ­ლავს. რა­ზეა ლა­პა­რა­კი?
- (ფიქ­რობს) მო­რი­ე­ლი.
- "სა­ერ­თო სე­ნია კაც­თა, მიც­ვა­ლე­ბუ­ლებს იმა­დაც აქე­ბენ ხში­რად, რომ ცოცხალთ მი­ა­ყე­ნონ ჩრდი­ლი", ამ­ქ­ვეყ­ნად არც რა­ინ­დია ისე­თი, რო­მელ­საც რი­სა­მე წი­ნა­შე ში­ში არ ეგ­რ­ძ­ნოს, არც ბრძე­ნია სად­მე ერ­თხელ მა­ინც სი­სუ­ლე­ლე არ ეთ­ქ­ვას". რო­მე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი კლა­სი­კო­სია ამ სიტყ­ვე­ბის ავ­ტო­რი?
- კონ­ს­ტან­ტი­ნე გამ­სა­ხურ­დია.
- ორ­მა კაც­მა 900 ლა­რი გა­ი­ყო. ერთ-ერთ მათ­განს მე­ო­რეს­თან შე­და­რე­ბით 500 ლა­რით მე­ტი შეხ­ვ­და, რამ­დე­ნი შეხ­ვ­და მე­ო­რეს?
- მარ­ტი­ვია, 200 და 700 ლა­რი შეხ­ვ­დე­ბო­დათ.
- არ­სე­ბობს ლე­გენ­და იმის შე­სა­ხებ, რომ XIII სა­უ­კუ­ნე­ში მცხოვ­რებ­მა მო­ხუც­მა მე­შუ­შემ, ფლო­რენ­ცი­ელ­მა სალ­ვი­ნო დე­ლია არ­მა­ტიმ ერ­თი შემ­თხ­ვე­ვის შემ­დეგ სრუ­ლი­ად ახ­ლე­ბუ­რად შე­ხე­და სამ­ყა­როს. მის საფ­ლავ­ზე წე­რია, რომ სალ­ვი­ნო პირ­ვე­ლია, ვინც ეს და­ამ­ზა­და. რა­ზეა ლა­პა­რა­კი?
- ბი­ნოკ­ლ­ზე?
- არა.
- ტე­ლეს­კო­პი?
- არა. იმ ნივ­თ­ზეა ლა­პა­რა­კი, რო­მელ­საც დღეს ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი მო­იხ­მარს: ზო­გი­ერ­თი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის გა­მო, ზო­გი­ერ­თი - რო­გორც აქ­სე­სუ­არს.
- სათ­ვა­ლე.
- გა­მო­ი­ცა­ნი. ვინ არის ავ­ტო­რი ლექ­სი­სა - "გო­გოვ, გნა­ხე ფეხ­შიშ­ვე­ლი"?
- ვა­ი­მე, დე­და! რომ ვერ გი­პა­სუ­ხო, "გა­მიტყ­დე­ბა". ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა, არა?
- დი­ახ. რო­მელ ჟანრს გა­ნე­კუთ­ვ­ნე­ბა ცეკ­ვა "ქარ­თუ­ლი"?
- ჟან­რებს ვერ მეტყ­ვი?
- სატ­რ­ფი­ა­ლოს, სა­ხუ­მა­როს თუ სა­ო­მარს?
- სატ­რ­ფი­ა­ლოს.
- ეს ინ­გ­ლი­სე­ლი პო­ე­ტი 1824 წელს ნა­ად­რე­ვად გარ­და­იც­ვა­ლა, იგი სი­ცოცხ­ლის ბო­ლო წლებ­ში სა­ბერ­ძ­ნე­თის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­თ­ვის ომ­ში აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. "საბ­რა­ლო სა­ბერ­ძ­ნე­თი" - მან სიკ­ვ­დი­ლის წინ ბოდ­ვი­სას ეს სიტყ­ვე­ბი წარ­მო­თ­ქ­ვა. და­ა­სა­ხე­ლე ეს პო­ე­ტი.
- ჯორჯ ბა­ი­რო­ნი.
- "მო­მე­ცით ცა­რი­ე­ლი გა­ლე­რეა და მე გა­ვავ­სებ მას". რო­მელ მხატ­ვარს ეკუთ­ვ­ნის ეს სიტყ­ვე­ბი?
- სალ­ვა­დორ და­ლის?
- პაბ­ლო პი­კა­სოს. ეს გა­მო­ჩე­ნი­ლი მე­ფე ტახ­ტ­ზე 27 წლი­სა ავი­და და 65 წე­ლი იმე­ფა. რო­მელ მე­ფე­ზეა ლა­პა­რა­კი?
- ფარ­ნა­ვაზ­ზე.
- მი­რი­ა­ნი, ფარ­ნა­ვა­ზი, ვახ­ტანგ გორ­გა­სა­ლი, გი­ორ­გი ბრწყინ­ვა­ლე. ჩა­მოთ­ვ­ლი­ლი მე­ფე­ე­ბი­დან, რო­მე­ლი არ იყო ქრის­ტი­ა­ნი?
- ქრის­ტი­ა­ნო­ბა მი­რი­ა­ნის მე­ფო­ბის დროს მი­ვი­ღეთ.
- ეგ არ მი­კითხავს.
- ფარ­ნა­ვა­ზი არ იყო ქრის­ტი­ა­ნი.
- რო­მე­ლი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე მდე­ბა­რე­ობს ფი­ნე­თის დე­და­ქა­ლა­ქი - Hჰელსინკი?
- ბალ­ტი­ის ზღვის.
- მდედ­რო­ბი­თი სქე­სის რამ­დე­ნი მე­ფე ჰყავ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს?
- ორი: თა­მა­რი და რუ­სუ­და­ნი.
- რო­ცა აინ­შ­ტა­ი­ნი 72 წლის გახ­და, ამ დღის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად ფო­ტო გა­და­უ­ღეს. რა გა­ა­კე­თა მან, რო­ცა კად­რ­ში მოხ­ვ­და?
- ენა გა­მო­ყო, ეს ცნო­ბი­ლი ფო­ტოა.
- "სულ უბ­რა­ლო სო­ფელს მა­შინ გა­უ­ვარ­დე­ბა სა­ხე­ლი, თუ იქ დი­დი ვაჟ­კა­ცი და­ი­ბა­და". რო­მე­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბის ეპი­ლოგ­ში წერს ამ სიტყ­ვებს მი­ხე­ილ ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი?
- თუ სწო­რად მახ­სოვს, "არ­სე­ნა მა­რაბ­დელ­ში".
- ამ ქვეყ­ნის ფარ­თო­ბი 400 ათა­სი კვად­რა­ტუ­ლი კი­ლო­მეტ­რია, მო­სახ­ლე­ო­ბა 8,5 მი­ლი­ო­ნი. რე­ლი­გია - პრო­ტეს­ტან­ტო­ბა, ფუ­ლის ერ­თე­უ­ლი - ევ­რო. ქვე­ყა­ნა 21 გუ­ბერ­ნი­ად იყო­ფა, მი­სი დე­და­ქა­ლა­ქია სტოკ­ჰოლ­მი. და­ა­სა­ხე­ლე ეს ქვე­ყა­ნა.
- შვე­დე­თი.
- იოჰან სე­ბას­ტი­ან ბახს, რო­გორც კომ­პო­ზი­ტორს, ქვე­ყა­ნა იც­ნობს. ის არა მარ­ტო ქმნი­და მუ­სი­კას, არა­მედ კარ­გი შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლიც იყო, მაგ­რამ არა­ნაკ­ლებ სა­ხელ­გან­თ­ქ­მუ­ლი იყო სხვა სფე­რო­შიც და ამ გა­ტა­ცე­ბის შე­სა­ხებ წიგ­ნიც კი და­წე­რა. რით იყო ბა­ხი გა­ტა­ცე­ბუ­ლი?
- არ ვი­ცი.
- ბან­ქოს თა­მა­შით. ამე­რი­კა­ში მის სა­ხელს 7 მთა, 8 მდი­ნა­რე და უამ­რა­ვი და­სახ­ლე­ბუ­ლი პუნ­ქ­ტი ატა­რებს. ვის სა­ხელს?
- ვა­შინ­გ­ტო­ნის.
- და­ა­სა­ხე­ლე ინ­დო­ე­თის ძვე­ლი სა­მე­ფო, რო­მე­ლიც შა­ლის მსუ­ბუ­ქი ქსო­ვი­ლის წარ­მო­ე­ბით იყო ცნო­ბი­ლი.
- ქაშ­მი­რი.
- და­ბო­ლოს, და­ას­რუ­ლე ფრან­კ­ლი­ნის ცნო­ბი­ლი გა­მო­ნათ­ქ­ვა­მი: "ა­და­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ამ­ტ­კი­ცებს, რომ ფულს შე­უძ­ლია ყვე­ლა­ფე­რი, ისე­თი პი­როვ­ნე­ბაა, რო­მე­ლიც წა­ვა ყვე­ლა­ფერ­ზე..."
- "... ფუ­ლის გა­მო".

თამუნა კვინიკაძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი