იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მელს უფალ­მა უწო­და უდი­დე­სი ადა­მი­ან­თა შო­რის
font-large font-small
იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მელს უფალ­მა უწო­და უდი­დე­სი ადა­მი­ან­თა შო­რის
ყოვ­ლად­წ­მინ­და ღვთის­მ­შობ­ლის შემ­დეგ, ადა­მი­ან­თა შო­რის ყვე­ლა­ზე აღ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მე­ლი. მას თა­ვად უფალ­მა უწო­და უდი­დე­სი ადა­მი­ან­თა შო­რის. ამ­ჯე­რად იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მელ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ...
იოანე ნათ­ლის­მ­ცემ­ლის შე­სა­ხებ სა­ხა­რე­ბა გვა­უწყებს: "ი­ყო კა­ცი მოვ­ლი­ნე­ბუ­ლი ღვთი­სა მი­ერ და სა­ხე­ლი მი­სი იოვა­ნე". მას უდი­დე­სი მი­სია ერ­გო - კა­ცობ­რი­ო­ბა უფალ­თან შე­სახ­ვედ­რად უნ­და მო­ემ­ზა­დე­ბი­ნა, ადა­მი­ან­თა გუ­ლე­ბი გა­ნემ­ზა­დე­ბი­ნა მე­სი­ის მი­სა­ღე­ბად. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ იმ დროს, რო­დე­საც იოანე ქა­და­გებ­და, კაც­თა და მით უფ­რო - ღვთის რჩე­უ­ლი ერის შვი­ლე­ბის გუ­ლე­ბი უდაბ­ნოდ ქცე­უ­ლი­ყო და იოანეს ხმა იყო "ხმა მღა­ღა­დებ­ლი­სა უდაბ­ნო­სა ში­ნა", მან თა­ვი­სი მი­სია აღას­რუ­ლა, იოანეს ქა­და­გე­ბით არა­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი მი­ვი­და უფალ­თან...


- ვი­ცით, რომ ძველ აღ­თ­ქ­მა­ში იყო წი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლე­ბა მაცხოვ­რის შო­ბის შე­სა­ხებ, ასე­ვე იყო წი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლე­ბა, რომ მაცხოვ­რის შო­ბამ­დე უნ­და მო­სუ­ლი­ყო კა­ცი, რო­მე­ლიც გზას გა­ნუმ­ზა­დებ­და მაცხო­ვარს, მაგ­რამ მის სიტყ­ვას მრა­ვალ­ნი არ მი­ი­ღებ­დ­ნენ. ის იქ­ნე­ბო­და ხმა მღა­ღა­დებ­ლი­სა უდაბ­ნო­სა ში­ნა. უდაბ­ნო­ში მღა­ღა­დე­ბე­ლი რას ნიშ­ნავს?
მა­მა მა­კა­რი:
- იოანე კი იქა­და­გებ­და, მაგ­რამ მი­სი ქა­და­გე­ბის მიმ­ღებ­ნი არ იქ­ნე­ბოდ­ნენ, ისე­ვე, რო­გორც უდაბ­ნო­ში ქა­და­გე­ბის დროს, სა­დაც ადა­მი­ა­ნე­ბი არ ცხოვ­რობ­დ­ნენ. მი­სი მო­წა­ფე­ე­ბი გახ­დ­ნენ ურ­ჩე­უ­ლეს­ნი უფ­ლის მო­ცი­ქულ­თა შო­რის, ან­დ­რია პირ­ველ­წო­დე­ბუ­ლი და იოანე ღვთის­მეტყ­ვე­ლი - ვიდ­რე მაცხო­ვარს გაჰ­ყ­ვე­ბოდ­ნენ, იოანეს და­ე­მო­წაფ­ნენ, შე­იტყ­ვეს რა იოანეს­გან, რომ იესო იყო მაცხო­ვა­რი, ისი­ნი უკ­ვე იესოს გაჰ­ყ­ვ­ნენ... იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მე­ლი იშ­ვა მაცხოვ­რის შო­ბამ­დე რამ­დე­ნი­მე თვით ად­რე. სას­წა­უ­ლებ­რი­ვი იყო შო­ბა იოანე­სი, იგი ხან­დაზ­მუ­ლო­ბის ჟამს, ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი ლოც­ვის შე­დე­გად მი­ე­ცათ მარ­თალ ზა­ქა­რი­ა­სა და ელი­სა­ბედს. იოანე ხორ­ცი­ე­ლი ნა­თე­სა­ვი გახ­ლ­დათ ქრის­ტე­სი.

- ვი­ცით, რომ იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მე­ლი უდაბ­ნო­ში აღი­ზარ­და, სა­დაც დე­და­მის­მა მა­მა­მი­სის, მღვდელ­მ­თა­ვარ ზა­ქა­რი­ას სიკ­ვ­დი­ლის შემ­დეგ შე­ა­ფა­რა თა­ვი, ყრმა იოანეს­თან ერ­თად. რო­გორც გარ­და­მო­ცე­მა გვა­უწყებს, რო­დე­საც იოანე 5 წლის გახ­და, მარ­თა­ლი ელი­სა­ბე­დიც მი­იც­ვა­ლა, იოანე მარ­ტო დარ­ჩა უდაბ­ნო­ში და მარ­ტოდ­მარ­ტო იზ­რ­დე­ბო­და. სა­ხა­რე­ბა გვამ­ც­ნობს, რომ მკა­ლი­სა და ვე­ლუ­რი თაფ­ლის გარ­და, არა­ფერს იხ­მევ­და: "ყრმა იგი აღორ­ძინ­დე­ბო­და და გან­მ­ტ­კიც­დე­ბო­და სულ­ითა და იყო უდაბ­ნოს, ვიდ­რე გა­მოცხა­დე­ბამ­დე ის­რა­ე­ლი­სა მი­მართ".

- რა­ტომ უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო იოანე ამ დრომ­დე უდაბ­ნო­ში? სა­ერ­თოდ, რა­ტომ გახ­და სა­ჭი­რო მი­სი უდაბ­ნო­ში ყოფ­ნა?
- უდაბ­ნო, სა­დაც მარ­თალ­მა ელი­სა­ბედ­მა იოანეს­თან ერ­თად შე­ა­ფა­რა თა­ვი, იქ­ვე, იერუ­სა­ლი­მის მახ­ლობ­ლად მდე­ბა­რე­ობ­და. იქ იოანე­ზე ხე­ლი არ მი­უწ­ვ­დე­ბო­და ჰე­რო­დეს, რომ­ლის რის­ხ­ვა­საც გა­ნა­რი­და ელი­სა­ბედ­მა ყრმა იოანე. უდაბ­ნო­ში დე­და-შვი­ლი სრუ­ლად უფალ­ზე იყო მინ­დო­ბი­ლი. ცხა­დია, უფალს ყველ­გან შე­უძ­ლია და­იც­ვას ადა­მი­ა­ნი, მაგ­რამ რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი თვი­თონ გა­ნა­რი­დებს თავს წუ­თი­სო­ფელს, მას მე­ტად იცავს, რად­გან მხო­ლოდ უფ­ლის იმე­დი აქვს. იოანემ უდაბ­ნო­ში 30 წე­ლი დაჰ­ყო, ვიდ­რე ქა­და­გე­ბას და­იწყებ­და. ამ ხნის მან­ძილ­ზე თა­ვი­სი ას­კე­ტუ­რი ღვაწ­ლით გა­ნიწ­მინ­და. მარ­თა­ლია, იოანე, რო­მელ­საც თა­ვად უფალ­მა უწო­და უდი­დე­სი ადა­მი­ან­თა შო­რის, იყო ყვე­ლა­ზე ზე­აღ­მა­ტე­ბუ­ლი (თუ არ ჩავ­თ­ვ­ლით ყოვ­ლად­წ­მინ­და ღვთის­მ­შო­ბელს) თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბით, ღვთის­მო­სა­ო­ბით, მაგ­რამ ის იყო მა­ინც ადა­მი­ა­ნი და სა­ჭი­რო­ებ­და გან­წ­მენ­და­სა და გან­მ­ტ­კი­ცე­ბას იმ მი­სი­ის­თ­ვის, რაც უნ­და აღეს­რუ­ლე­ბი­ნა. ამ­გ­ვარ სუ­ლი­ერ მდგო­მა­რე­ო­ბას სწო­რედ უდაბ­ნო­ში ყოფ­ნით მი­აღ­წია.

- იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მელ­მა თა­ვი­სი მი­სი­ის გაცხა­დე­ბუ­ლად აღ­ს­რუ­ლე­ბა მდი­ნა­რე იორ­და­ნეს შე­მო­გა­რენ­ში სი­ნა­ნუ­ლის ქა­და­გე­ბით და­იწყო: "შე­ი­ნა­ნეთ, რა­მე­თუ მო­ახ­ლო­ე­ბულ არს სა­სუ­ფე­ვე­ლი ცა­თა­ი", - ამ სიტყ­ვე­ბით ამ­ზა­დებ­და ადა­მი­ა­ნებს მხსნე­ლის მი­სა­ღე­ბად წი­ნა­მორ­ბე­დი უფ­ლი­სა. რა­ტომ დას­ჭირ­და უფალს წი­ნა­მორ­ბე­დი, და­მოწ­მე­ბა იოანეს­გან?

- რო­გორც ვთქვით, ნა­წი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლე­ბი იყო, რომ მო­ვი­დო­და წი­ნა­მორ­ბე­დი, რო­მე­ლიც გზას გა­ნუმ­ზა­დებ­და მაცხო­ვარს. ეს იყო იოანე. ის ქა­და­გებ­და, - მე არ ვარ მე­სია, ის ჩემს მე­რე მო­ვა, მე გზას გან­ვუმ­ზა­დებ მა­სო. წი­ნა­მორ­ბე­დი არა უფალს, არა­მედ ადა­მი­ა­ნებს სჭირ­დე­ბო­დათ. რო­დე­საც იხი­ლავ­დ­ნენ მის მოს­ვ­ლას, გან­მ­ზა­დე­ბუ­ლიყ­ვ­ნენ მხსნელ­თან შე­სახ­ვედ­რად. სი­ნა­ნუ­ლის­კენ მო­წო­დე­ბით იოანე გან­წ­მენ­დ­და ადა­მი­ან­თა გუ­ლებს იმი­სათ­ვის, რომ ღვთის სიტყ­ვა უფ­რო ად­ვი­ლად მი­ე­ღოთ. იოანე ცხოვ­რობ­და და იქ­ცე­ო­და ისე, რო­გორც ამ დრომ­დე არა­ვის უცხოვ­რია. იგი გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო წმინ­და ცხოვ­რე­ბის წე­სით. მას მთე­ლი ერი აღი­ა­რებ­და, მი­სი სწამ­დათ და სჯე­რო­დათ იმ­დე­ნად, რომ იმა­საც კი ეკითხე­ბოდ­ნენ - შენ ხომ არა ხარ მე­სიაო. სწო­რედ ასეთ კაცს უნ­და და­ე­მოწ­მე­ბი­ნა მაცხო­ვა­რი.

- უფა­ლი სა­ხა­რე­ბა­ში იოანეს შე­ფა­სე­ბი­სას ამ­ბობს: "ა­რა აღ­დ­გო­მილ არს ნა­შობ­თა­გან დე­და­თაი უფ­რო­ის იოვა­ნეს ნათ­ლის­მ­ცემ­ლი­სა; ხო­ლო უმ­ცი­რე­სი სა­სუ­ფე­ველ­თა ცა­თა­სა უფ­რო­ის მი­სა არს". რო­გორ გა­ვი­გოთ ეს სიტყ­ვე­ბი? ვი­ცით, რომ ყოვ­ლად­წ­მინ­და ღვთის­მ­შო­ბე­ლი უაღ­მა­ტე­ბუ­ლე­სია არა მხო­ლოდ ადა­მი­ან­თა, ან­გე­ლოზ­თა და­სებ­ზეც კი...

- თა­ვის­თა­ვად, აქ არ იგუ­ლის­ხ­მე­ბა ყოვ­ლად­წ­მინ­და ღვთის­მ­შო­ბე­ლი. რო­დე­საც მაცხო­ვა­რი ხალხს უქა­და­გებ­და, არ იტყო­და უმე­ტე­სი დე­და­ჩე­მია და შემ­დეგ იოანეო. იმ დროს, რო­დე­საც მაცხო­ვარ­მა ეს სიტყ­ვე­ბი წარ­მოთ­ქ­ვა, სა­ერ­თოდ არ იყო გახ­ს­ნი­ლი სა­სუ­ფევ­ლის კა­რი, მხო­ლოდ ან­გე­ლო­ზე­ბი გა­ნა­დი­დებ­დ­ნენ მა­რა­დი­უ­ლად უფალს. აქ შე­იძ­ლე­ბა ვი­გუ­ლის­ხ­მოთ ან­გე­ლო­ზე­ბიც. რა თქმა უნ­და, სა­სუ­ფე­ველ­ში მყო­ფი უმ­ცი­რე­სი ან­გე­ლოზ­თა­გა­ნიც გა­ცი­ლე­ბით მე­ტად გა­ნა­დი­დებს უფალს და აღას­რუ­ლებს ღვთის მცნე­ბებს, ვიდ­რე თუნ­დაც ყვე­ლა­ზე წმინ­და ადა­მი­ა­ნი, დე­და­მი­წა­ზე ყოფ­ნის ჟამს. ხო­ლო რო­დე­საც იოანე სა­სუ­ფე­ველ­ში შე­ვი­და, ის უაღ­მა­ტე­ბუ­ლე­სი შე­იქ­მ­ნა ყვე­ლა ადა­მი­ან­თა შო­რის, თა­ვი­სი ღვთის მა­დი­დებ­ლო­ბით. რა თქმა უნ­და, არ ვგუ­ლის­ხ­მობ ყოვ­ლად­წ­მინ­და ღვთის­მ­შო­ბელს.

- ძვე­ლი აღ­თ­ქ­მის პე­რი­ოდ­ში მრავ­ლად იყ­ვ­ნენ წმინ­და და მარ­თა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ან­თი ცხოვ­რე­ბით, თა­ვიან­თი სიტყ­ვით გა­ნა­დი­დებ­დ­ნენ უფალს, თუმ­ცა უფა­ლი მხო­ლოდ იოანეს მი­მართ ამ­ბობს ამ სიტყ­ვებს. მა­ინც რი­თი იყო იოანე ნათ­ლის­მ­ცე­მე­ლი უდი­დე­სი, გა­მორ­ჩე­უ­ლი ადა­მი­ან­თა შო­რის?

- რა თქმა უნ­და, ძვე­ლი აღ­თ­ქ­მის პე­რი­ოდ­ში არა­ერ­თი მარ­თა­ლი და წმინ­და ადა­მი­ა­ნი არ­სე­ბობ­და, მაგ­რამ ასე­თი რამ, რაც იოანეს შემ­თხ­ვე­ვა­ში მოხ­და, არა­სო­დეს მომ­ხ­და­რა. რო­გორც ვთქვით, ჰე­რო­დეს მი­ერ 14 ათა­სი ყრმის ამო­ხოც­ვი­სა და მარ­თა­ლი ზა­ქა­რი­ას მოკ­ვ­დი­ნე­ბის შემ­დეგ, მარ­თალ­მა ელი­სა­ბედ­მა ორი წლის ყრმა იოანე უდაბ­ნო­ში გა­იყ­ვა­ნა. მა­ლე ელი­სა­ბე­დიც გარ­და­იც­ვა­ლა და ხუ­თი წლის ასა­კი­დან მარ­ტოდ­მარ­ტო აღი­ზარ­და. მი­სი გო­ნე­ბა გა­ნუწყ­ვეტ­ლივ უფ­ლის დი­დე­ბით იყო და­კა­ვე­ბუ­ლი, თა­ვი­სი მი­წი­ე­რი ღვაწ­ლი­თა და სუ­ლი­ე­რი მდგო­მა­რე­ო­ბით ყვე­ლას აღე­მა­ტე­ბო­და. ამი­ტო­მაც იყო იოანე უპი­რა­ტე­სი ადა­მი­ან­თა შო­რის და შე­იქ­მ­ნა ღირ­სი, რომ უფ­ლის წი­ნა­მორ­ბე­დი ყო­ფი­ლი­ყო.

შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2532 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2656 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
7 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
5 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
3 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
1005 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2446 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1218 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1207 კომენტარი