ბანქოს სახლი (ნაწილიXVI)
font-large font-small
ბანქოს სახლი (ნაწილიXVI)
მა­იკლ დობ­სი (ფრაგ­მენ­ტე­ბი რო­მა­ნი­დან) მოამზადა რუ­სუ­დან ლე­ბა­ნი­ძემ


ოცი წუ­თის შემ­დეგ მა­ტი სას­ტუმ­როს ფარ­თო­სა­ფე­ხუ­რე­ბი­ან სა­პა­რა­დო კი­ბეს და­უყ­ვა, ფო­ი­ე­ში ჩა­ვი­და და მა­შინ­ვე სა­სა­უზ­მე ოთახ­ში გა­უ­ჩი­ნარ­და, სა­დაც მხო­ლოდ ად­რე ად­გო­მის მოყ­ვა­რულ­თა პა­ტა­რა ჯგუ­ფი თუ დახ­ვ­და. ამით გა­ხა­რე­ბულ­მა მო­შო­რე­ბით მდგა­რი თა­ვი­სუ­ფა­ლი მა­გი­და შე­არ­ჩია, ჯგუფს ზურ­გით და­უჯ­და და იმის დი­დი იმე­დით, რომ იქ მყოფ­თა­გან თით­ქ­მის არა­ვინ იც­ნობ­და და შე­სა­ბა­მი­სად, არც შე­ა­წუ­ხებ­და, თა­ვი გა­ზეთ "ექ­ს­პ­რეს­ს­ში" ჩარ­გო.
პირ­ვე­ლი ფინ­ჯა­ნი ყა­ვის და­ლე­ვას თით­ქ­მის არა­ნა­ი­რი შე­დე­გი გა­მო­უ­ღია, მე­ო­რემ კი მცი­რე­ო­დე­ნი შვე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად მოჰ­გ­ვა­რა, თა­ვის ტკი­ვილ­მაც ოდ­ნავ უკან და­ი­ხია და მა­ტიმ აშ­კა­რად იგ­რ­ძ­ნო, გა­რე­მომ­ც­ვე­ლი სამ­ყა­რო­სად­მი უწინ­დე­ლი ინ­ტე­რე­სი თან­და­თან რო­გორ და­უბ­რუნ­და. "ალ­ბათ, უკ­ვე ვინ­მეს­თან წა­ჭო­რა­ვე­ბა­საც კი შევ­ძ­ლებ­დი", - გა­ი­ფიქ­რა მან შემ­დეგ და, ოთა­ხის­თ­ვის თვა­ლის გულ­მოდ­გი­ნედ მოვ­ლე­ბის შემ­დეგ, მი­სი ყუ­რადღე­ბა მე­ზო­ბელ მა­გი­დას­თან მა­სა­ვით მარ­ტო მჯდარ­მა უც­ნობ­მა ახალ­გაზ­რ­და მა­მა­კაც­მა და მის გვერ­დით, მე­ო­რე სკამ­ზე, დახ­ვა­ვე­ბულ­მა დო­კუ­მენ­ტე­ბით სავ­სე სა­ქა­ღალ­დე­ე­ბის გრო­ვამ თით­ქ­მის ერ­თ­ნა­ი­რად მი­იპყ­რო. სი­მახ­ვი­ლე­დაბ­რუ­ნე­ბულ ჟურ­ნა­ლის­ტის მზე­რას, რა­ღა თქმა უნ­და, სა­ქა­ღალ­დე­ებ­ზე ცო­ტა და­უ­დევ­რად წა­წე­რი­ლი გვა­რი - კ.ჯ. სპენ­სიც არ გა­მორ­ჩე­ნია.
მა­ტიმ ჩან­თა­ში თა­ვის დრო­ზე დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვით მო­პო­ვე­ბუ­ლი თუ, სა­ერ­თო­დაც, ვი­ღა­ცის­თ­ვის უსინ­დი­სოდ აწაპ­ნი­ლი პარ­ტი­ის შტაბ­ბი­ნის მუ­შაკ­თა ში­და სა­ტე­ლე­ფო­ნო ნომ­რე­ბის სია მო­ძებ­ნა და იქ სა­სურ­ველ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­საც - "კე­ვინ სპენ­სი. სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის გა­მო­კითხ­ვე­ბი" - მა­ლე­ვე მი­აგ­ნო. "გა­მარ­თ­ლე­ბაც ამას ჰქვი­ა". - გა­ი­ფიქ­რა გო­გო­ნამ და ჩა­ის სმა­ში გარ­თულ მა­მა­კაცს მა­ნამ უც­ქი­რა, სა­ნამ ამ უკა­ნას­კ­ნელ­მა თა­ვი არ ას­წია და მი­სი გამ­ჭო­ლი მზე­რა არ და­ი­ჭი­რა.
- კე­ვინ სპენ­სი, პარ­ტი­ის შტაბ­ბი­ნი­დან, ხომ? - წა­მით და­ფიქ­რე­ბაც კი აღარ აცა­ლა სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გაკ­ვირ­ვე­ბულ კე­ვინ სპენსს მა­ტიმ.
- დი­ახ...
- მა­ტი სტო­რი­ნი "დე­ი­ლი ტე­ლეგ­რა­ფი­დან". - ისევ უც­ბად მი­ა­ხა­ლა გო­გო­ნამ. - მარ­თა­ლია, სულ ცო­ტა ხნის წინ და­ი­ვიწყე ამ გა­ზეთ­ში მუ­შა­ო­ბა, მაგ­რამ ჩე­მი ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი მო­ვა­ლე­ო­ბა­თა­გა­ნი უკ­ვე პარ­ტი­ის მთე­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბის ვი­ნა­ო­ბის ცოდ­ნაა.
- გა­სა­გე­ბია...
- თი­თო ფინ­ჯა­ნი ყა­ვა ერ­თა­დაც ხომ არ დაგ­ვე­ლია, მის­ტერ სპენს?
- მაგ­რამ მე რომ ჩა­ის გე­ახ­ლე­ბით?
- მა­შინ მეც ჩა­ის დავ­ლევ. - არ და­იბ­ნა მა­ტი. - თუ, რა თქმა უნ­და, მცი­რე ხნით ჩემს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ყოფ­ნას ისურ­ვებთ.
რო­გორც კი მა­მა­კაც­მა თან­ხ­მო­ბის ნიშ­ნად თა­ვი და­უქ­ნია, მა­ტი მა­შინ­ვე მის მა­გი­დას­თან გა­დას­კუპ­და და ცო­ტა ხან­ში საკ­მა­ოდ გუ­ლი­თად სა­უ­ბარ­შიც სრუ­ლი­ად უმ­ტ­კივ­ნე­უ­ლოდ ჩა­ით­რია.
ნამ­დ­ვი­ლი სა­კად­რო ბი­უ­როკ­რა­ტი, 32 წლის უცო­ლო კე­ვინ სპენ­სი საკ­მა­ოდ მორ­ცხ­ვი აღ­მოჩ­ნ­და, თუმ­ცა­ღა, ცნო­ბი­ლი გა­ზე­თის მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი კო­რეს­პონ­დენ­ტის ყუ­რადღე­ბა იმ­დე­ნად ესი­ა­მოვ­ნა, რომ მარ­ტო თა­ვი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ კი არ უამ­ბო, ისიც გა­ან­დო, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი და პარ­ტი­ის სამ­ხედ­რო კო­მი­ტე­ტის წევ­რე­ბი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის გა­მო­კითხ­ვე­ბის შე­დე­გებს მე­ტის­მე­ტად სე­რი­ო­ზუ­ლად აღიქ­ვა­მე­ნო.
- მე­ტის­მე­ტად სე­რი­ო­ზუ­ლად? - მა­შინ­ვე ჩა­ე­ჭი­და ამ შე­ფა­სე­ბას მა­ტი. - რა გაქვთ მხედ­ვე­ლო­ბა­ში? გა­ნა ეს მთე­ლი თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის უმ­თავ­რე­სი შე­დე­გი არ არის?
სპენ­ს­მა ამ­ჯე­რა­დაც არ და­ი­ზა­რა და გო­გო­ნას მსგავ­სი გა­მო­კითხ­ვე­ბის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბებ­სა თუ უზუს­ტო­ბებ­ზე საკ­მა­ოდ ვრცლად უამ­ბო და იმა­საც სა­გან­გე­ბოდ გა­უს­ვა ხა­ზი, რომ ზოგ­ჯერ ისი­ნი სა­ერ­თო სუ­რათს საგ­რ­ძ­ნობ­ლა­დაც კი ცვლი­ა­ნო.
- აი, ამა­ში კი სავ­სე­ბით გე­თან­ხ­მე­ბით. - ხმა­ში სი­ნა­ნუ­ლი გა­მო­უ­რია მა­ტიმ. - და, სამ­წუ­ხა­როდ, იმის თქმაც შე­მიძ­ლია, რომ რა­ღაც მსგავ­სი ეს-ესაა, მეც კი ვნა­ხე და წა­ვი­კითხე.
- რა ბრძა­ნეთ?.. - ფე­რი ეც­ვა­ლა და თვა­ლებ­ში სხი­ვიც სას­წ­რა­ფოდ ჩა­უქ­რა სპენსს. - უფ­რო სწო­რად რა გაქვთ მხედ­ვე­ლო­ბა­ში?
- რა და ის, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი გა­მო­კითხ­ვის ბო­ლო მო­ნა­ცე­მე­ბი და, პირ­ველ რიგ­ში, მმარ­თ­ვე­ლი 31 პრო­ცენ­ტ­ზე მი­ნიშ­ნე­ბა მე­ტის­მე­ტად დამ­თ­რ­გუნ­ვე­ლია-მეთ­ქი.
- რო­მე­ლი ბო­ლო მო­ნა­ცე­მე­ბი?.. რა 31 პრო­ცენ­ტი?.. - ჩა­ის ფინ­ჯანს ინ­ს­ტინ­ქ­ტუ­რად დას­წ­ვ­და ნერ­ვი­უ­ლო­ბის­გან ხმა­ა­კან­კა­ლე­ბუ­ლი კე­ვი­ნი, მაგ­რამ ხე­ლიც მა­შინ­ვე მო­ღა­ლა­ტუ­რად აუკან­კალ­და.
- ახ­ლა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის 24 პრო­ცენტს აღარ იკითხავთ? - მშვი­დად გა­ნაგ­რ­ძო მა­ტიმ. - ალ­ბათ, და­მე­თან­ხ­მე­ბით, რომ კო­ლინ­რი­ჯი­ვით არა­პო­პუ­ლა­რუ­ლი თუ, რა­ღა თქმა უნ­და, ბო­ლო გა­მო­კითხ­ვის შე­დე­გებს და­ვუ­ჯე­რებთ, არც ერ­თი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი არ ყო­ფი­ლა.
- ვერ ვხვდე­ბი, რა­ზე ლა­პა­რა­კობთ... - ჩა­ი­ბურ­დღუ­ნა სპენ­ს­მა, რო­მელ­საც ხე­ლი უკ­ვე იმ­დე­ნად უკან­კა­ლებ­და, რომ ფინ­ჯან­ში დარ­ჩე­ნი­ლი ჩაი პირ­თან მი­ტა­ნამ­დე მთლი­ა­ნად სუფ­რა­ზე და­ეღ­ვა­რა.
- რა­ზე და... - ჩან­თა­ში ხე­ლი კი­დევ ერ­თხელ ჩაჰ­ყო მა­ტიმ და იქი­დან ორად მო­კე­ცი­ლი თა­ბა­ხის ფურ­ცე­ლი ამო­აძ­ვ­რი­ნა. - გა­ნა ეს თქვენ მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­კითხ­ვის სა­ბო­ლოო მო­ნა­ცე­მე­ბი არ არის?
- ხომ გითხა­რით, რომ სა­ერ­თოდ ვერ ვხვდე­ბი, რა­ზე მე­ლა­პა­რა­კე­ბით-მეთ­ქი.
- აი, ამა­ზე. - ფურ­ცე­ლი ჯერ ხმა­უ­რით გა­შა­ლა, შემ­დეგ მა­გი­და­ზე და­დო და ხე­ლი­თაც გულ­მოდ­გი­ნედ გა­ას­წო­რა მა­ტიმ.
სპენ­ს­მა ფურ­ცელს ერ­თი და­ხე­და და მა­შინ­ვე გვერ­დ­ზე და, თა­ნაც, ისე სწრა­ფად გას­წია, თით­ქოს, ხელ­ზე ცეცხ­ლის წა­კი­დე­ბი­სა ეში­ნიაო.
- მარ­თ­ლა ბო­ლო მო­ნა­ცე­მე­ბია თუ ვცდე­ბი? - მა­ინც არ მო­ეშ­ვა ჟურ­ნა­ლის­ტი.
- ეს... ეს ხომ... - ირ­გ­ვ­ლივ სა­სო­წარ­კ­ვე­თი­ლი მზე­რა მო­ავ­ლო სპენ­ს­მა. - თქვენ ეს სა­ი­დან გაქვთ?
პა­სუ­ხის გა­ცე­მის ნაც­ვ­ლად მა­ტიმ ფურ­ცე­ლი მშვი­დად აიღო და ხმა­მაღ­ლა კითხ­ვას შე­უდ­გა:
- "აზ­რის გა­მო­კითხ­ვის ანა­ლი­ზი #40"...
- ძა­ლი­ან გთხოვთ, მის სტო­რინ! - გა­აწყ­ვე­ტი­ნა კე­ვინ­მა. - ცო­ტა ხმა­დაბ­ლა... მე თქვენ­თან არა­ნა­ირ გა­მო­კითხ­ვებ­ზე მსჯე­ლო­ბის უფ­ლე­ბა არ მაქვს. ეს მკაც­რად გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ციაა.
- ვერ ვხვდე­ბი, ასე მა­ინც რამ აგა­ღელ­ვათ? - თვა­ლე­ბი ეშ­მა­კუ­რად მოწ­კუ­რა ჟურ­ნა­ლის­ტ­მა. - რო­გო­რი გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბუ­ლიც არ უნ­და იყოს, ეს ხომ მა­ინც მხო­ლოდ ქა­ღალ­დის უბ­რა­ლო ნაგ­ლე­ჯია და სხვა არა­ფე­რი?
- ქა­ღალ­დის ნაგ­ლე­ჯიო?!. - ამ­ჯე­რად უკ­ვე ნერ­ვულ ჩურ­ჩულ­ზე გა­და­ვი­და კე­ვინ სპენ­სი. - წარ­მოდ­გე­ნაც კი არ გაქვთ, ეს რა არის.
- თუ ასეა, რა­ღას უც­დით? გა­მა­ნათ­ლეთ, მისტერ სპენს!
- თქვენ ხუმ­რობთ და ამ ციფ­რე­ბის შე­სა­ხებ რომ ცნო­ბი­ლი გახ­დეს, ეჭვს მა­შინ­ვე ჩემ­ზე მო­ი­ტა­ნენ და სამ­სა­ხუ­რი­დან კინ­წის­კ­ვ­რით გა­მაგ­დე­ბენ.
- კარ­გი რა, კე­ვინ, ასე უბ­რა­ლოდ სამ­სა­ხუ­რი­დან ვის აგ­დე­ბენ?
- და­მი­ჯე­რეთ, სწო­რედ ასე მოხ­დე­ბა. იცით, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი პარ­ტი­ის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რეს აღარ ენ­დო­ბა, თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე კი - ჩვენ და ყვე­ლა გან­ტე­ვე­ბის ვაცს ეძებს?
- რას მე­უბ­ნე­ბით, მარ­თ­ლა?
- ...Mმე კი ჩე­მი სა­მუ­შაო მომ­წონს და სუ­ლაც არ მინ­და, თქვენ­თ­ვის სა­ი­დუმ­ლო დო­კუ­მენ­ტე­ბის გად­მო­ცე­მა­ში დამ­დონ ბრა­ლი. - მა­ტის ირო­ნი­ულ შე­კითხ­ვას ყუ­რადღე­ბა სა­ერ­თოდ აღარ მი­აქ­ცია აღელ­ვე­ბულ­მა სპენ­ს­მა.

- უყუ­რე შენ!.. - თა­ვი­სი მა­ინც არ და­ი­შა­ლა გო­გო­ნამ. - ნამ­დ­ვი­ლად არ ვი­ცო­დი, ვი­ცო­დი კი არა, ვერც კი წარ­მო­ვიდ­გენ­დი, მმარ­თ­ველ პარ­ტი­ა­ში მო­რა­ლუ­რი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა თუ ასე ძა­ლი­ან იყო და­ცე­მუ­ლი.
- და მე­რე რო­გო­რი და­ცე­მუ­ლი... - უკ­ვე სრუ­ლი­ად გა­უ­ბე­დუ­რე­ბუ­ლი გა­მო­მეტყ­ვე­ლე­ბა მი­ი­ღო კე­ვინ სპენ­ს­მა. - ამა­ზე უარე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბა მე პი­რა­დად სა­ერ­თო­დაც არ მახ­სოვს... ბო­ლო არ­ჩევ­ნებ­მა ყვე­ლა ისე­დაც სა­შინ­ლად და­ღა­ლა და ამას ისიც და­ე­მა­ტა, რომ შე­დე­გე­ბიც სა­ვა­რა­უ­დო­ზე ბევ­რად უარე­სი აღ­მოჩ­ნ­და.
- ამა­ში ნამ­დ­ვი­ლად გე­თან­ხ­მე­ბით.
- მე­რე მთავ­რო­ბი­დან ინ­ფორ­მა­ცი­ებ­მა და­იწყო გა­ჟონ­ვა, რის გა­მოც კა­ბი­ნე­ტის წევ­რე­ბიც სამ­კ­ვ­დ­რო-სა­სი­ცოცხ­ლოდ გა­და­ე­კიდ­ნენ ერ­თ­მა­ნეთს. ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე კი ლორდმა უილი­ამ­ს­მა ჯო­ხი ისევ ჩვენ­ზე გა­და­ტე­ხა და ძა­ლე­ბის ხე­ლა­ხა­ლი მო­ბი­ლი­ზე­ბა ისე გვიბ­რ­ძა­ნა, რომ დას­ვე­ნე­ბის კი არა, სუ­ლის მოთ­ქ­მის სა­შუ­ა­ლე­ბაც კი არ მოგ­ვ­ცა.
- რას იზამთ, ამ დროს ჯო­ხი მარ­თ­ლაც ყო­ველ­თ­ვის ხელ­ქ­ვე­ით­ზე ტყდე­ბა. აბა, შე­ფე­ბი სა­კუ­თარ თა­ვებს ხომ არ და­ის­ჯი­ან.
- ასეა, ასე... - თა­ვი დამ­ნა­შა­ვე­სა­ვით და­ხა­რა სპენ­ს­მა. - სი­მარ­თ­ლე გითხ­რათ, ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი მხო­ლოდ იმა­ზე­ღა ფიქ­რობს, ნე­ტავ, რო­გორ უნ­და მო­ვიქ­ცეთ, რომ რო­ცა სკან­და­ლი ატ­დე­ბა, რაც შე­იძ­ლე­ბა, ნაკ­ლე­ბი მოგ­ვ­ხ­ვ­დე­სო...
- სკან­და­ლი?
- დი­ახ, მის სტო­რინ, წინ ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი სკან­და­ლი გვე­ლის. ამი­ტო­მაც ძა­ლი­ან გთხოვთ, მე­ტიც, გე­მუ­და­რე­ბით, რომ ამ საქ­მე­ში მა­ინც ნუ­ღარ გამ­რევთ.
- მგო­ნი, ახ­ლა უკ­ვე მე ვე­ღარ ვხვდე­ბი, რა­ში და რო­გორ უნ­და გაგ­რი­ოთ? - მხრე­ბი მი­ა­მი­ტუ­რი გა­მო­მეტყ­ვე­ლე­ბით აიჩე­ჩა გო­გო­ნამ. - თქვენ რომ ჩემ­თ­ვის ეს მოხ­სე­ნე­ბა არ მო­გი­ცი­ათ, სა­დაც გინ­დათ და ვის­თა­ნაც გინ­დათ, უპ­რობ­ლე­მოდ და­გი­დას­ტუ­რებთ...
- დი­დი მად­ლო­ბა. - რო­გორც იქ­ნა, შვე­ბით ამო­ი­სუნ­თ­ქა მა­მა­კაც­მა.
- მაგ­რამ თუ გინ­დათ, რომ მარ­თ­ლა და­გეხ­მა­როთ, ჯერ თა­ვად და­მეხ­მა­რეთ.
- და­გეხ­მა­როთ?.. მე?.. კი, მაგ­რამ რო­გორ?
- და­მი­დას­ტუ­რეთ, რომ ეს ნამ­დ­ვი­ლად ბო­ლო გა­მო­კითხ­ვის შე­დე­გე­ბის შე­სა­ხებ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი მოხ­სე­ნე­ბაა. - ფურ­ცე­ლი ისევ სპენ­სის­კენ მის­წია მა­ტიმ.
- გი­დას­ტუ­რებთ... - ძლივ­ს­ღა ამოთ­ქ­ვა მა­მა­კაც­მა და თა­ვი ხე­ლებ­ში ჩარ­გო.
გაგრძელება შემდეგ ნომერში
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2537 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2450 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი