სა­ხის კანს უხ­დე­ბა სა­ლა­თა და არ უხ­დე­ბა ხორ­ცი­ა­ნი კერ­ძე­ბი
font-large font-small
სა­ხის კანს უხ­დე­ბა სა­ლა­თა და არ უხ­დე­ბა ხორ­ცი­ა­ნი კერ­ძე­ბი
სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვე­ბი კოს­მე­ტო­ლო­გის­გან


თუ გინ­დათ, რომ კარ­გად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ, პირ­ველ რიგ­ში, კარ­გი სა­ხის კა­ნი უნ­და გქონ­დეთ. თი­თო­ე­უ­ლი ქა­ლი თა­ვის გა­რეგ­ნო­ბას და ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბას ყო­ველ­დღე რამ­დე­ნი­მე წუთს მა­ინც უნ­და უთ­მობ­დეს. იმის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ მო­ვუ­ა­როთ და და­ვიც­ვათ სა­ხის კა­ნი, კოს­მე­ტო­ლო­გი ნი­ნო ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი მოგ­ვითხ­რობს
.


- თუ გინ­დათ, და­ად­გი­ნოთ, ცხი­მი­ა­ნი კა­ნი გაქვთ თუ არა, ღა­მით კარ­გად და­ი­ბა­ნეთ სა­ხე, ხო­ლო დი­ლით ხელ­სა­ხო­ცი და­ი­დეთ ცხვირ­ზე; თუ ქა­ღალდს ლა­ქა გა­უჩ­ნ­დე­ბა, მა­შინ თქვე­ნი კა­ნი ცხი­მი­ა­ნია. თუ ვერ აღ­მო­ა­ჩენთ ცხი­მო­ვან ლა­ქას, ე.ი. თქვე­ნი კა­ნი მშრა­ლია. გარ­და ამი­სა, თუ კან­ზე თმის სა­ფა­რი უხ­ვა­დაა, ესეც კა­ნის ცხი­მი­ა­ნო­ბა­ზე მი­ა­ნიშ­ნებს. თუ შუბ­ლი და­ნეს­ტი­ა­ნე­ბუ­ლია, ე.ი. თქვე­ნი კა­ნი ცხი­მი­ა­ნო­ბის­კენ იხ­რე­ბა. თუ შუბ­ლი მშრა­ლია და ცხი­მი­ა­ნო­ბა მარ­ტო ცხვირ­სა და ნი­კაპ­ზე შე­ი­ნიშ­ნე­ბა, ნორ­მა­ლუ­რი კა­ნი გქო­ნი­ათ.
ცხი­მი­ა­ნი კა­ნის­თ­ვის კარ­გია მჟა­ვე გე­მოს მქო­ნე პრო­დუქ­ტის ნი­ღა­ბი - მა­გა­ლი­თად, გა­ხე­ხი­ლი ვაშ­ლის, კომ­შის, ლი­მო­ნის, გა­ტა­რე­ბუ­ლი ოხ­რა­ხუ­შის და სხვა. კენ­კ­რო­ვა­ნი და მჟა­ვი­ა­ნო­ბის შემ­ც­ვე­ლი პრო­დუქ­ტის პირ­და­პირ კან­ზე და­დე­ბა იწ­ვევს კა­ნის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას, ამი­ტომ ამ­გ­ვა­რი ნი­ღა­ბი კრე­მის ზე­მო­დან და­ი­დეთ.
მშრა­ლი კა­ნის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია არაჟ­ნის, კვერ­ცხის და ხა­ჭოს ნი­ღა­ბი გა­ი­კე­თოთ. სა­ხის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია ტო­ნი­კის ხმა­რე­ბა, რო­მე­ლიც ძალ­ზე მარ­ტი­ვად, თა­ვად­ვე შე­გიძ­ლი­ათ და­ამ­ზა­დოთ: აიღეთ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი წე­სით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ნა­ყე­ნი - გვი­რი­ლის, სალ­ბის, გულ­ყ­ვი­თე­ლას ან მრა­ვალ­ძარ­ღ­ვა­სი. მა­გა­ლი­თად, გვი­რი­ლის 100 გ ნა­ყენს და­უ­მა­ტეთ 1 ს/კ თეთ­რი ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ღვი­ნო და ამ მა­სით დღე­ში რამ­დენ­ჯერ­მე და­ი­ნა­მეთ სა­ხე. კა­ნის­თ­ვის არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვია ჰერ­კუ­ლე­სის ნი­ღა­ბი. თუ ცხი­მი­ა­ნი კა­ნი გაქვთ, ჰერ­კუ­ლე­სის ფა­ფას და­უ­მა­ტეთ რამ­დე­ნი­მე წვე­თი ლი­მო­ნის წვე­ნი, ხო­ლო თუ მშრა­ლი კა­ნი გაქვთ, ლი­მო­ნის წვე­ნის ნაც­ვ­ლად - ზე­ი­თუ­ნის ზე­თი. სა­ხის კა­ნის­თ­ვის კარ­გია სი­მინ­დის ფქვი­ლის­გან მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ნი­ღა­ბიც: აიღეთ სი­მინ­დის ფქვი­ლი, და­ას­ხით ცხე­ლი წყა­ლი, მი­ი­ღეთ ფა­ფის­მაგ­ვა­რი მა­სა და თუ ცხი­მი­ა­ნი კა­ნის­თ­ვის გინ­დათ, და­უ­მა­ტეთ ლი­მო­ნის რამ­დე­ნი­მე წვე­თი, ხო­ლო თუ მშრა­ლი კა­ნი გაქვთ - თაფ­ლი ან ზე­ი­თუ­ნის ზე­თი.

- ზაფხულ­ში კა­ნი მზის სხი­ვე­ბის გავ­ლე­ნით, საკ­მა­ოდ ზი­ან­დე­ბა, არა?

- დი­ახ, ასეა. ზღვა­ზე წას­ვ­ლის წინ, გირ­ჩევთ: სა­ნა­პი­რო­ზე გახ­ვი­დეთ დი­ლით 9-დან 11-მდე და სა­ღა­მოს 6-დან 8-მდე. მზის სხი­ვე­ბი­სა­გან კა­ნის დაც­ვა აუცი­ლე­ბე­ლია, რად­გა­ნაც მზე კანს აშ­რობს და წვავს. ზღვა­ზე პირ­ვე­ლი სა­მი დღე აუცი­ლებ­ლად უნ­და წა­ის­ვათ დამ­ცა­ვი კრე­მი, ხო­ლო შემ­დეგ, გა­სა­რუ­ჯი კრე­მი. და­უშ­ვე­ბე­ლია პირ­ველ­სა­ვე დღი­დან გა­სა­რუ­ჯი კრე­მის ხმა­რე­ბა. ამ დროს მზის სხი­ვე­ბი უფ­რო ღრმა აღ­წევს ფე­ნებ­ში, რაც კა­ნის გა­დაგ­ვა­რე­ბა­სა და და­ბე­რე­ბას იწ­ვევს. გირ­ჩევთ, კა­ნი არ და­იწ­ვათ მცხუნ­ვა­რე მზით, რად­გა­ნაც დამ­წ­ვ­რო­ბა სიმ­სივ­ნუ­რი უჯ­რე­დე­ბის წარ­მოქ­მ­ნას უწყობს ხელს.

- და რო­გორ უნ­და მო­ვიქ­ცეთ, თუ კა­ნი მა­ინც დაგ­ვეწ­ვე­ბა?

- დამ­წ­ვ­რო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პირ­ველ რიგ­ში, აიღეთ 96%-იანი სპირ­ტი და და­ის­ხით კა­ნის დამ­წ­ვარ მო­ნაკ­ვეთ­ზე. ამის შემ­დეგ, შე­გიძ­ლი­ათ იხ­მა­როთ ნე­ბის­მი­ე­რი დამ­წ­ვ­რო­ბის მა­ლა­მო. დამ­წ­ვ­რო­ბი­სას არა­ვი­თარ შემ­თხ­ვე­ვა­ში არ გა­მო­ი­ყე­ნოთ ზე­თი ან კვერ­ცხის ცი­ლა - ამით კა­ნი `ი­ხუ­თე­ბა~ და დამ­წ­ვ­რო­ბა უფ­რო ღრმავ­დე­ბა. დამ­წ­ვ­რო­ბის დროს უება­რია ცი­ვი მა­წო­ნიც, რო­მე­ლიც კა­ნის გაგ­რი­ლე­ბა­სა და ქსო­ვი­ლე­ბის აღ­დ­გე­ნას უწყობს ხელს.
ზაფხულ­ში ძალ­ზე სა­სარ­გებ­ლოა მი­ნე­რა­ლუ­რი წყლის დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბა და სა­ხის ჩა­მო­ბა­ნაც. გან­სა­კუთ­რე­ბით 40 წლის შემ­დეგ ყვე­ლას­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია მი­ნე­რა­ლე­ბის მი­ღე­ბა. აიღეთ ნე­ბის­მი­ე­რი მი­ნე­რა­ლუ­რი წყა­ლი, ჩა­მო­ი­ბა­ნეთ პი­რი და რაც მთა­ვა­რია, არ შე­იმ­შ­რა­ლოთ. კა­ნის­თ­ვის ძა­ლი­ან კარ­გია ნეს­ვის რბი­ლო­ბის და­დე­ბაც - იმ ნა­წი­ლი­სა, რო­მელ­შიც თეს­ლია. სა­სარ­გებ­ლოა, კიტ­რის კა­ნით სა­ხის გაწ­მენ­დაც.

- სა­ხის კა­ნის­თ­ვის ძალ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია კვე­ბაც. ასეა?

- რა თქმა უნ­და, კვე­ბას დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა. კან­ზე მოქ­მე­დებს ისე­თი საკ­ვე­ბი, რო­მელ­შიც კონ­სერ­ვან­ტე­ბია. მა­გა­ლი­თად: წვე­ნე­ბი, გა­ზი­ა­ნი ტკბი­ლი წყა­ლი, მა­ი­ო­ნე­ზი, შო­კო­ლა­დი და ყა­ვა. სხვა­თა შო­რის, მა­ი­ო­ნე­ზი უნ­და ფუჭ­დე­ბო­დეს ზუს­ტად 3 დღე­ში, მაგ­რამ ჩვენ­ში თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ ფუჭ­დე­ბა. ეს კი იმას ნიშ­ნავს, რომ მას­ში უამ­რა­ვი კონ­სერ­ვან­ტია. რაც შე­ე­ხე­ბა ყა­ვას - თუ სვამთ, ეცა­დეთ, ხა­რის­ხი­ა­ნი მი­ირ­თ­ვათ. კა­ნის­თ­ვის სა­სარ­გებ­ლოა ბა­ლა­ხებ­ზე დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ნა­ყე­ნი. კარ­გია გვი­რი­ლის, ლი­მო­ნის, კუ­ნე­ლის ჩაი, კომ­შის ფოთ­ლე­ბის­გან და­ყე­ნე­ბუ­ლი ჩაი და სხვა. კან­ზე უარ­ყო­ფი­თად მოქ­მე­დებს პურ-ფუნ­თუ­შე­უ­ლი. ზაფხულ­ში ეცა­დეთ, რაც შე­იძ­ლე­ბა ხში­რად მი­ი­ღოთ მცე­ნა­რე­უ­ლი საკ­ვე­ბი. მი­ი­ღეთ მწვა­ნე სა­ლა­თა, ბოს­ტ­ნე­უ­ლის სა­ლა­თა და რძის ნა­წარ­მი. მო­ე­რი­დეთ ხორ­ცი­ან კერ­ძებს.


რა ხერხს მი­მარ­თა­ვენ ქა­ლე­ბი სი­ლა­მა­ზის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად

მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა ქვე­ყა­ნა­ში, ქა­ლე­ბი სი­ლა­მა­ზის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვარ ხერხს მი­მარ­თა­ვენ. ყვე­ლას თა­ვი­სი სა­ი­დუმ­ლო აქვს, მა­თი ტრა­დი­ცი­უ­ლი მე­თო­დე­ბი კი გა­ცი­ლე­ბით მარ­ტი­ვია, ვიდ­რე იმ მეც­ნი­ერ­თა ძი­ე­ბა­ნი, რომ­ლე­ბიც ცდი­ლო­ბენ, ქი­მი­უ­რი და ბუ­ნებ­რი­ვი პრო­დუქ­ტე­ბის სინ­თე­ზით მა­რა­დი­უ­ლი სი­ლა­მა­ზის ფორ­მუ­ლა შექ­მ­ნან. და­ვიწყოთ იმ ქვეყ­ნით, სა­დაც ყვე­ლა­ზე ბევ­რი ლა­მაზ­მა­ნია. ეს არის საფ­რან­გე­თი.

ფრან­გი ქა­ლე­ბი
ფრან­გი ქა­ლე­ბი თვე­ში 2-3-ჯერ სამ­დღი­ან დი­ე­ტას იცა­ვენ. პო­მი­დორს, ნი­ორს, კომ­ბოს­ტოს, მწვა­ნე წი­წა­კას და მარ­ც­ვ­ლე­ულს ნელ ცეცხ­ლ­ზე ხარ­შა­ვენ და დღე­ში სამ­ჯერ (სა­მი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში) მი­ირ­თ­მე­ვენ. დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში იღე­ბენ ბევრ სითხეს, მათ ყო­ველ­დღი­ურ რა­ცი­ონ­ში აუცი­ლებ­ლად შე­დის წვნი­ა­ნი კერ­ძი. ფრან­გი ქა­ლე­ბის საყ­ვა­რე­ლი ხი­ლია ყურ­ძე­ნი, რო­მელ­საც სხე­უ­ლის გა­სა­ა­ხალ­გაზ­რ­და­ვებ­ლა­დაც იყე­ნე­ბენ. ყურ­ძ­ნი­სა და მი­სი წიპ­წის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ექ­ს­ტ­რაქ­ტე­ბი თით­ქ­მის ყვე­ლა ფრან­გუ­ლი კოს­მე­ტი­კუ­რი ფირ­მის პრო­დუქ­ცი­ის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის. ფრან­გი ქა­ლე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რადღე­ბით არ­ჩე­ვენ პარ­ფი­უ­მე­რი­ას. ვი­ტა­მი­ნე­ბით მდი­და­რი მა­თი ლო­სი­ო­ნე­ბი მარ­თ­ლაც სას­წა­ულს ახ­დენს. 50 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი ფრან­გი ქა­ლე­ბის­თ­ვის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნაა მკერ­დი­სა და ტუ­ჩე­ბის გა­დი­დე­ბა. ისი­ნი ხში­რად მი­მარ­თა­ვენ ეს­თე­ტი­კურ ქი­რურ­გი­ას და ღრმა მო­ხუ­ცე­ბუ­ლო­ბა­შიც ცდი­ლო­ბენ, ისე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბოდ­ნენ, რო­გორც ეს კლა­სი­კუ­რი ტი­პის ფრანგ ქალს შეშ­ვე­ნის.

ინ­გ­ლი­სე­ლი ქა­ლე­ბი
ინ­გ­ლი­სე­ლი ქა­ლე­ბი ორ­გა­ნიზ­მის გამ­წ­მენდ წვე­ნებ­სა და ბა­ლა­ხე­ულ ნა­ყე­ნებს ეტა­ნე­ბი­ან. ძალ­ზე მოს­წონთ ხი­ლის ნიღ­ბე­ბი და ხში­რა­დაც იყე­ნე­ბენ. სა­უ­კუ­ნის და­საწყის­ში ინ­გ­ლი­სი ეს­თე­ტი­კუ­რი ქი­რურ­გი­ის აკ­ვანს წარ­მო­ად­გენ­და, დღეს კი სულ სხვაგ­ვა­რი ვი­თა­რე­ბაა. ლონ­დონ­ში გა­ცი­ლე­ბით და­ბალ­კ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ქი­რურ­გე­ბი არი­ან, ვიდ­რე საფ­რან­გეთ­სა და ამე­რი­კა­ში. ალ­ბათ ამი­ტომ არის, რომ ბევ­რი ინ­გ­ლი­სე­ლი ქა­ლი გა­სა­ლა­მა­ზებ­ლად პა­რიზ­ში ჩა­დის. თუ რამ­დე­ნი­მე ხნის წინ ინ­გ­ლი­სელ მან­დი­ლოს­ნებს ამე­რი­კე­ლი ლა­მაზ­მა­ნე­ბის სტან­დარ­ტუ­ლი გა­რეგ­ნო­ბა ხიბ­ლავ­დათ და ჰბა­ძავ­დ­ნენ კი­დეც მათ, ახ­ლა სა­კუ­თა­რი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რო­ბი­სა და სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბის­თ­ვის ხა­ზის გას­მას ცდი­ლო­ბენ. მათ სურთ დი­დი ტუ­ჩე­ბი ჰქონ­დეთ და ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი იერი შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ. ინ­გ­ლი­სე­ლი ქა­ლე­ბი ძა­ლი­ან პრაქ­ტი­კუ­ლე­ბი არი­ან, გა­მო­ყე­ნე­ბულ ჩა­ის პა­კეტს კი არ აგ­დე­ბენ, მა­ცი­ვარ­ში ინა­ხა­ვენ და რო­გორც კი თვა­ლე­ბის გა­დაღ­ლას იგ­რ­ძ­ნო­ბენ, თვა­ლის ქუ­თუ­თო­ზე იდე­ბენ. არ ეზა­რე­ბათ სის­ტე­მა­ტუ­რად იზ­რუ­ნონ სა­კუ­თარ გა­რეგ­ნო­ბა­ზე და შე­დე­გიც სა­ხე­ზეა.

ამე­რი­კე­ლი ქა­ლე­ბი
ამე­რი­კე­ლი ქა­ლე­ბი ხში­რად იცა­ვენ სხვა­დას­ხ­ვა დი­ე­ტას. ცდი­ლო­ბენ ყვე­ლა­ფე­რი უმი მი­ირ­თ­ვან. ამე­რი­კა­ში პლას­ტი­კუ­რი ქი­რურ­გია პო­პუ­ლა­რო­ბის ზე­ნიტ­შია. პლას­ტი­კუ­რი ქი­რურ­გი­ის ამე­რი­კუ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი ხსნა­რით მკერ­დი ამე­რი­კე­ლი ქა­ლე­ბის 45%-მა გა­ი­დი­და. უმე­ტე­სო­ბას სურს შე­იც­ვა­ლოს ცხვი­რის ფორ­მა, იკე­თე­ბენ ლი­პო­საქ­ცი­ას და ლიფ­ტინგს, მაგ­რამ მა­თი მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა მა­ინც ჭარ­ბი წო­ნაა. ამე­რი­კე­ლი ქა­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­ში ეზა­რე­ბა, ამი­ტომ იქ პო­პუ­ლა­რუ­ლია სპე­ცი­ა­ლუ­რი ქამ­რე­ბი­სა და ჟი­ლე­ტე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით სხე­უ­ლის­თ­ვის სა­სურ­ვე­ლი ფორ­მის მი­ცე­მა.

გერ­მა­ნე­ლი ქა­ლე­ბი
ისი­ნი თვლი­ან, რომ ქა­ლი ისე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა, რო­გორც იკ­ვე­ბე­ბა. უპი­რა­ტე­სო­ბას ბოს­ტ­ნე­ულ­სა და მათ­გან დამ­ზა­დე­ბულ წვნი­ა­ნებს ანი­ჭე­ბენ. კვი­რა­ში ორ­ჯერ ორ­გა­ნიზ­მის გა­საწ­მენ­დად მკაც­რად იცა­ვენ კვე­ბის რე­ჟიმს. გან­სა­კუთ­რე­ბით უვ­ლი­ან თმას და სა­ხის კანს. უმე­ტე­სო­ბა მის­დევს სპორტს და უფ­რო გვი­ან ბერ­დე­ბი­ან, ვიდ­რე მა­თი მე­ზო­ბე­ლი ევ­რო­პე­ლი ქა­ლე­ბი. ალ­ბათ ამი­ტომ არის, რომ გერ­მა­ნი­ა­ში პლას­ტი­კუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბი მო­და­ში არ არის. ერ­თა­დერ­თი, რაც პო­პუ­ლა­რუ­ლია, ქუ­თუ­თო­ე­ბის კო­რექ­ციაა.

იაპო­ნე­ლი ქა­ლე­ბი

იაპო­ნე­ლი ქა­ლე­ბი სხე­ულს იოგის მეშ­ვე­ო­ბით იხ­ვე­წენ. მათ­თ­ვის ბა­ნა­ო­ბა ნამ­დ­ვი­ლი რი­ტუ­ა­ლია. სა­ა­ბა­ზა­ნო­ში სურ­ნე­ლო­ვა­ნი ზე­თე­ბით გაჟ­ღენ­თილ ტომ­სი­კას ათავ­სე­ბენ, რო­მელ­საც მა­ტო­ნი­ზე­ბე­ლი და და­მამ­შ­ვი­დე­ბე­ლი ზე­მოქ­მე­დე­ბაც აქვს. იაპო­ნე­ლი ქა­ლე­ბი ცხი­მი­ა­ნი კა­ნით ხა­სი­ათ­დე­ბი­ან. ცხი­მის მო­სა­ცი­ლებ­ლად წი­თე­ლი ლო­ბი­ოს მარ­ც­ვ­ლებს ფქვა­ვენ, მას ცო­ტა­ო­დენ წყალს უმა­ტე­ბენ და წე­ბოს­მაგ­ვა­რი სითხით სა­ხეს იწ­მენ­დენ. კერ­ძებ­ში წყალ­მ­ცე­ნა­რე­ებს, ბრინ­ჯ­სა და სო­ი­ის ნორჩ ღე­რო­ებ­საც ამა­ტე­ბენ. მა­თი რწმე­ნით, ისი­ნი ხელს უწყობს კა­ნი­სა და თმის ბრწყინ­ვა­ლე­ბას. მშრალ კანს, ასე­თი კი იაპო­ნე­ლი ქა­ლე­ბის უმ­ცი­რე­სო­ბას აქვს, ქო­ქო­სის ზე­თით კვე­ბა­ვენ. მა­თი ძი­რი­თა­დი პრობ­ლე­მა და­ვიწ­რო­ე­ბუ­ლი ქუ­თუ­თო­ე­ბია, რო­მე­ლიც მათ თვა­ლებს იმა­ზე უფ­რო პა­ტა­რას და ვიწ­როს აჩენს, ვიდ­რე სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში აქვთ. ქუ­თუ­თო­ე­ბის პლას­ტი­კუ­რი ოპე­რა­ცი­ის შემ­დეგ, ცხვი­რის `გა­და­კე­თე­ბა­ზე~ ზრუ­ნა­ვენ. ქი­რურ­გე­ბი მათ ცხვი­რებს ფუ­ძე­ზე მყა­რი სი­ლი­კო­ნის და­მა­ტე­ბით ადი­დე­ბენ. ქუ­თუ­თო­ე­ბი­სა და ცხვი­რის პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის შემ­დეგ, არა­ნაკ­ლებ ყუ­რადღე­ბას აქ­ცე­ვენ ფე­ხებს. ფე­ხე­ბის ლი­პო­საქ­ცია ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­უ­ლი და ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი ოპე­რა­ციაა, მაგ­რამ სი­ლა­მა­ზის­თ­ვის ღირს რის­კ­ზე წას­ვ­ლა.

მხი­ა­რუ­ლე­ბის მა­ნე­რა

დღეს კომ­პი­უ­ტე­რი ადა­მი­ანს უკ­ვე სი­ცი­ლის მი­ხედ­ვით ცნობს. საკ­მა­რი­სია, ერ­თი გა­და­ი­ხარ­ხა­როთ და მიკ­რო­ფო­ნი უმალ­ვე და­ი­ჭერს სა­ჭი­რო სიხ­ში­რეს, ინ­ტო­ნა­ცი­ას, ტო­ნებს...
ავ­ს­ტ­რა­ლი­ე­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა იმ ფაქ­ტ­ზეა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, რომ თი­თო­ე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის სი­ცი­ლი გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლია. სი­ცი­ლის მა­ნე­რა კი ყო­ველ­თ­ვის შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ადა­მი­ა­ნის ხა­სი­ათს.
სი­ცი­ლი­სას ნე­კა თი­თით ტუ­ჩებს ეხე­ბით - სა­კუ­თა­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი გაქვთ კარ­გი ტო­ნის, გრა­ცი­ო­ზუ­ლო­ბი­სა და ქა­ლუ­რო­ბის შე­სა­ხებ და ცდი­ლობთ მათ შე­ე­სა­ბა­მე­ბო­დეთ, გიყ­ვართ ყუ­რადღე­ბის ცენ­ტ­რ­ში ყოფ­ნა.

პირ­ზე ხელს იფა­რებთ
- სა­კუ­თარ თავ­ში არ ხართ დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი. სი­მორ­ცხ­ვის გა­მო ყო­ველ­თ­ვის ჩრდილ­ში ყოფ­ნა გირ­ჩევ­ნი­ათ.
თავს უკან სწევთ - მიმ­ნ­დო­ბი ხართ. ზოგ­ჯერ მო­უ­ლოდ­ნე­ლი საქ­ცი­ე­ლი გჩვე­ვი­ათ. მხო­ლოდ გრძნო­ბე­ბით ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობთ.

ხე­ლით სა­ხეს ან თმას ეხე­ბით - ასე მე­ოც­ნე­ბე­ნი და ფან­ტა­ზი­ო­რე­ბი იქ­ცე­ვი­ან.
ცხვირს ჭმუხ­ნით სი­ცი­ლი­სას - თქვე­ნი გრძნო­ბე­ბი და შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი ხში­რად იც­ვ­ლე­ბა. ემო­ცი­უ­რი ადა­მი­ა­ნი ხართ და ამას­თა­ნა­ვე, ჭირ­ვე­უ­ლიც. იოლად ემორ­ჩი­ლე­ბით წუ­თი­ერ გან­წყო­ბი­ლე­ბას.

ხმა­მაღ­ლა იცი­ნით და პირს ფარ­თოდ აღებთ
- ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი ხართ. თავ­შე­კა­ვე­ბა და ზო­მი­ე­რე­ბა გაკ­ლი­ათ. გიყ­ვართ ლა­პა­რა­კი, მაგ­რამ არ გიყ­ვართ სხვე­ბის მოს­მე­ნა.
თავს წინ ხრით, ვიდ­რე ჩუ­მად ჩა­ი­ცი­ნებ­დეთ - კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი ხართ, კარ­გად ეგუ­ე­ბით გა­რე­მო­სა და ადა­მი­ა­ნებს. გრძნო­ბებს ყო­ველ­თ­ვის აკონ­ტ­რო­ლებთ.
ხელს ნი­კაპს ჰკი­დებთ - თქვენს ასაკ­ზე უფ­რო ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი ხა­სი­ა­თი გაქვთ. ხში­რად და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი მოქ­მე­დე­ბე­ბი გა­ხა­სი­ა­თებთ.

სი­ცი­ლის დროს არ გაქვთ კონ­კ­რე­ტუ­ლი მა­ნე­რა - თქვენ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლის­ტი ხართ. ყო­ველ­თ­ვის და ყვე­ლა­ფერ­ში სა­კუ­თა­რი აზ­რი გაქვთ. სხვე­ბი­სას არ ით­ვა­ლის­წი­ნებთ.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი